Parenteel van Laurentius BURCHGRAVE & Adriana Heinderycx
Parenteel van Laurentius BURCHGRAVE & Adriana Heinderycx
door Jan Burggraaf
Introductie

Laurentius Burchgrave & Adriana Heinderycx. Gehuwd 24-1-1599 te Brugge.
De reeks is behalve op DTB-gegevens ook gebaseerd op regesten van de Weesregisters Brugse Vrije (1596-1796). Zie hiervoor de “Bronnen”.

Nageslacht in de 17e en 18e eeuw vooral te Houtave en Westkapelle. Anadere voorkomende woonplaatsen zijn Snaaskerke, Vlissegem, Uitkerke, Blankenberge en Schore. (5 generaties), 20 gezinnen.
Inhoud