Genealogie Adriaen Heyndricksz
Genealogie Adriaen Heyndricksz
door Jan Burggraaf
Introductie
Genealogie Adriaen Heyndricksz

Met Adriaen Heyndricksz (geb circa 1525) begint een genealogie met Burggraaf’en afkomstig uit Lakerveld (Lexmond).

De naam van den Burchtgraeff wordt de eerste maal vermeld in 1609 bij zijn zoon Bastiaen Arriens. Diens zoon Floris is in 1627 schout te Nieuwland terwijl halfbroer Aert Sebastiaens zorgt voor nageslacht te Rotterdam.
Hendrick, broer van Bastiaen, is landbouwer te Lakerveld. Zijn dochter Mayke Hendricksdr emigreerde met 6 kinderen in 1641 en vestigde zich in Albany U.S.A. Later in 1847 komt Pieter Burggraaf, 31 jaar, boer, vanuit Rotterdam met het schip 'de Maasstroom' aan in Baltimore en vestigt zich in Iowa.

Inmiddels tellen we veertien generaties met 546 gezinnen en 1330 nakomelingen.

Publicaties: H. Burggraaf (Nieuw Zeeland) boek "Burggraaf'en" 1981 en "kwartierstaat Burggraaf" in Gens Nostra 1986/88

De vermeldingen ‘van den Burggraaf’ doen vermoeden dat stamvader Adriaen Heyndricksz mogelijk gewoond heeft op de Burggraaf te Meerkerk.

In het oud archief van Noordeloos zijn er in de periode 1560-1569 vermeldingen van een Adriaen Hendricsz en Hendrick Adriaense (van Purmer). Familiebanden zijn echter niet gevonden.
Inhoud