Vijfde generatie
Vijfde generatie
Kinderen van: Beernt Berntss (5) & Lieae
6. Beernt Bernsts (Jonghe) (Beernt Berntss4, Bernard (Beernt) van Oversloot3, Jan Jansz2, Jan Sibrandsz1). Geboren ong. 1480. Beernt Bernsts (Jonghe) is overleden voor 1542.

Jonghe Beernt Bernstz wordt zo genoemd als deze de memorierente voor zijn moeder, Lieae Beerts wijf, instelt. De betaling is als volgt geregeld:
“Meyster Beernt Bernsts hoft genoemen voirt wolle gherechts III 1/2 groet up sijn huijs ende hofstede staende op den Dam ende heft se gelijcht ende gelost [van Aryen] vande hofstede voirs. Skepen omnes.” (35).
De aflossing (en doorhaling) volgt in 1542. “Op voors. datum van huyden anno XVc tve ende veertich (1542) heeft overgegeven Jan Zegersen seven oeriens (?), die welcke hij off wennu (?) echt is van die arfgenamen van meyster Bernt Berntss arfgenamen ende set op sijn huijs ende hofstede gelegen ter Ameyde aen die oestsijde van den Dam, noertwaerts naest ghehuist ende gearft Meynert Claesen mit sijn consorten aen die suijtsijde naest gehuijst ende gearf [Jan Zegerse = doorgehaald] Bastyaen Aelersse. Actum by scepenen o(mn)es (189)

Volgens Isaac Tirion (1749) is Ameide in 1527 door de Utrechtsen veroverd en is de stad ontmanteld.
Kind:
7i.
Jan Berntsz (~1510->1560)
Eerdere · Volgende
gemaakt op 27 jan 2021
terug naar Home Page