Vierde generatie
Vierde generatie
Kinderen van: Bernard (Beernt) van Oversloot (4) & Aleid (Alijt)
5. Beernt Berntss (Bernard (Beernt) van Oversloot3, Jan Jansz2, Jan Sibrandsz1). Geboren ong. 1450.


Bernard Bernardsz is in 1484 buurman van het huis beleend door zijn vader aan de Voorstraat in Ameide (Vianen leen 32)

Uit memorierenten valt op te maken dat Beernt Beerntss op een gegeven moment woont in de Nye straet aan de oostzijde van de haven. Naast een huis wonen aan weerskanten: Thomaes Gerbrantsz (pastoer) en Beernt Beerntss (154), daarnaast Heinric van Cleef en vervolgens Geertruyd Aerts weduwe (174)

“Opte vijftiende dach in octobri sterff Lieae Beernts wijf. Ende heeft besproken voer hoer memori acht stuvers sjaers. Van welcken die kerkmeysters sullen ontfangen vijf stuver sjaers ende belichten mit vijf keersen die pastoer twee stuver, die coster enen stuver. Ende dese acht stuver sjaers heeft Jonghe Beernt Beerntss bewesen uut sijn huijse ende hofstede ghelegen opten Dam.” (186)

Beernt Berntss huwde met Lieae. Lieae is overleden te Ameide.

Zij kregen één kind:
6i.
Eerdere · Volgende
gemaakt op 27 jan 2021
terug naar Home Page