Tweede generatie
Tweede generatie
Kinderen van: Jan Sibrandsz (1) & Geertruida
2. Werner Jansz van Oversloot (Jan Sibrandsz1). Geboren ong. 1370.

Werner Jansz van Oversloot wordt het eerst vermeld op 25-7-1392 bij diverse lenen van Vianen.
Het betreft het goed te Oversloot (leen 278), strekkend vanaf de Lekdijk tot de Lek, in het gerecht van Jaarsveld (tegenover Ameide). Er is ook een hofstede met toebehoren in Lexmond (leen 616) en tevens 2 morgen land in Cortenoever (leen 669).
Uit de leenoverschrijvingen van Oversloot is bekend dat Werner Jansz van Oversloot tenminste 2 kinderen heeft: Steven en Geertruida. Geertruida is gehuwd met Gijsbert van Oostrum Gerardsz. Zij hebben een dochter Katharina en een zoon Gerard. Oversloot blijft in ieder geval tot 1474 een leen van nazaten.
Bij een leen van 5 morgen land in Oderixoy (leen 277) is als buur vermeld Jan Wernersz. Niet duidelijk is op welk moment dit was.
Kinderen:
i.
Geertruida van Oversloot.


Geertruida huwde voor 1420 met Gijsbrecht Gerardsz van Oostrum.

ii.
Steven van Oversloot.
Steven is overleden voor 1439.
3. Jan Jansz van Oversloot (Jan Sibrandsz1). Geboren ong. 1380.

Jan Jansz van Oversloot treedt op in 1401 bij de overdracht van een viertel land in Nederzijderveld (leen 397). Hij bewoont in Ameide in 1407 een huis en hofstede aan de Voorstraat ten oosten van de haven (leen 32). Hij wordt hier Jan van Oversloot genoemd en is vermoedelijk dezelfde Jan van Oversloot in 1420.
Het huis wordt op 26-1-1451 overgedragen aan Bernd van Oversloot en Aleid zijn vrouw door Jan (Bernard??) van Oversloot en Jan Yenz. In 1484 is zoon Bernard Bernardsz buur als het huis wordt overgedragen aan Rutger van Witten en Siburg Jansdr.
Kind:
Eerdere · Volgende
gemaakt op 27 jan 2021
terug naar Home Page