Eerste generatie
Eerste generatie
1. Jan Sibrandsz, zoon van Sibrand Dirksz. Geboren ong. 1350.

Het gezin van Jan Sibrandsz is bekend uit 2 lenen: een viertel land in Nederzijderveld (leen Vianen 397). In 1388 is dit op naam gesteld van Aleid en Katharina, dochters van Jan Sibrandsz. 13 jaar later in 1401 wordt het overgedragen door Jan van Oversloot Jansz, bevestigd door zuster Katharina en Geertruida, weduwe van Jan Sibrandsz.
Een ander leen van 2 morgen land in Lopik (lenen Montfoort 228) is in 1412 gesteld op Dirk Jansz, met lijftocht van Katharina van Oversloot, zijn zuster. In 1441 is Dirk Jansz overleden en komt het leen op Jan van Z(X)anten.

Jan Sibrandsz wordt vermeld als een buur van een viertel in Outena in het land van Vianen (leen Culemborg 71). Dit is vlakbij een weer in Boeikop (leen Vianen 435) waarvan in 1381 is aangegeven dat de leenmannen, Sibrand Dirksz voor de bovenhelft en Jan Sibrand Dirksz. met de nederhelft, zijn. In 1392 volgt een overdracht door Sibrand Dirksz aan Dirk Sibrand Dirksz waarbij Jan Sibrandsz niet meer wordt genoemd.

In 1388 zijn er plundertochten van Otto heer van Arkel in het land van Vianen. In 1390 wordt er slag geleverd bij Lakerveld door Hendrik II heer van Vianen en de Gorcummers (Arkel). Hierbij zullen ongetwijfeld slachtoffers zijn gevallen waaronder wellicht Jan Sibrandsz


Bronnen voor de eerste generaties:
J.C. Kort - LEENHOVEN VAN DE HEREN VAN VIANEN, 1292-1666 Gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 40-43 (1985-1988), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie
J.C. Kort - REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE CULEMBORG, 1251-1648 (1669) De lenen buiten Gelderland zijn gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 42 (1987),
J.C. Kort - REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE MONTFOORT, 1362-1649 gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 27, 35 en 37 (1972, 1980 en 1982)

Jan Sibrandsz huwde met Geertruida, dochter van Wouter Gerardsz & Hase (dochter Gilles Mol).

Geertruida heeft in 1401 een lijftocht van haar dochter Katharina op een leen van 4 morgen land in Lakerveld (leen 594). 19 jaar daarvoor (1382) is de leenman Wouter Gerardsz.

Wouter Gerardsz treedt vaak op als leenman van Vianen. Tussen 1380-90 (de exacte datum ontbreekt), bij een leen van 6 morgen land, ook in Lakerveld, over de straat naar Heikop (leen 584), is aangegeven dat het leen eventueel kan komen op Beatrijs, bastaarddochter bij Machteld de dochter van Gerard den Dike of Geertruida, bastaarddochter bij Hase de dochter van Gillis Mol.
In 1392 gaat het leen over naar Hubert zoon van Albert van Zeist en Polixena van Vianen. Bij een leen van 1 1/2 morgen land in Tienhoven (leen 116) blijkt Wouter Gerardsz in 1392 te zijn getrouwd met Polixena dochter van Hubert van Vianen (op zijn beurt een broer van Hendrik II die dan zojuist leenheer is geworden).
Wouter Gerardsz is vermoedelijk niet eerder getrouwd geweest want in de periode 1380-90 heeft ook bij andere bezittingen de leenopvolging aangegeven. Daarbij komt nog een bastaard Gerard bij de genoemde Machteld te voorschijn (leen 591) en wordt het jongste kind genoemd van Koen van Vuilk die gehuwd is met Wouters zuster Elisabeth (leen 683).

Bij een viertel land in Jaarsveld (leen 268) worden, vóór 1446 en vermoedelijk in 1420, als buren vermeld “de erven Geertruida Hase”.

Er is geen direct bewijs dat Wouter en Hase de ouders zijn van Geertruida gehuwd met Jan Sibrandsz. Dit is deels verklaarbaar door de hiaten in de leenregistratie (o.a. 1397-99 en 1414-20).
Het is wel aannemelijk omdat de bezittingen, vanaf 1392, niet afkomstig lijken te zijn van de eigen familie van Jan Sibrands Dirksz.

Zij kregen de volgende kinderen:
i.
Dirk Jansz van Oversloot.
Dirk Jansz is overleden voor 1441.
iii.
Aleid.
Aleid is overleden voor 1401.
iv.
Katharina van Oversloot.
Volgende
gemaakt op 27 jan 2021
terug naar Home Page