Parenteel Burggraav-Turcq
Parenteel Burggraav-Turcq
door Jan Burggraaf
Introductie
Lolle Piers de Boers doet al in 1913 onderzoek naar de familie Burghgraef in Friesland. Hij is op zoek naar afstamming van Borchgrave/Burchgrave uit het land van Altena. Nogal wat voorouders hebben een militaire loopbaan. Lolle komt tot de voorouders Johan Burggraav en Maria Turcq uit Tholen.
Voorgaande generaties: zie Peter de Borchgraef (begin 15e eeuw)
Inhoud