Bronnen
Bronnen
1. Dr G.D.J. Schotel, Tollens en zijn tijd, Tiel, Wed D.R. van Wermeskerken, 1860.
Bijlage: Genealogie van Tollens pag 389 ev.
2. Frans de Potter en Jan Broeckaert, Geschiedenis der Stad Aalst Tweede Deel, Gent, Drukkerij C. Annoot-Braeckman, Koormarkt, 1875.
Leenroerige inrichting pag 1 t/m 6, pag 32.
3. Stadsarchief Gent, De Zwarte Doos, 301/16, Jaarregister keure, schepenjaar 1400-1402, f° 47v/6, 14-3-1402 (n.s.).
4. Erwin Pairon, Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Archief Stad Gent 1983, schepenjaar 1403-1404, Regest 1161 - f° 59 r°/11.
5. Erwin Pairon, Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Archief Stad Gent 1983, schepenjaar 1403-1404, Regest 1575 - f° 71 r°/7.
6. Johan van de Wiele, Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Archief Stad Gent 1981, schepenjaar 1404-1405, Regest 780 - f° 33 v°/2.
7. Johan van de Wiele, Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Archief Stad Gent 1981, schepenjaar 1404-1405, Regest 195 - f° 12 r°/1.
8. Erwin Pairon, Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Archief Stad Gent 1983, schepenjaar 1403-1404, Regest 332 - f° 7 r°/4.
9. Erwin Pairon, Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Archief Stad Gent 1983, schepenjaar 1403-1404, Regest 1485 - f° 71 r°/8.
10. Erwin Pairon, Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Archief Stad Gent 1983, schepenjaar 1403-1404, Regest 1486 - f° 71, v°/1.
11. Johan van de Wiele, Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Archief Stad Gent 1981, schepenjaar 1404-1405, Regest 40 - f° 5 r°/4.
12. Stadsarchief Gent, De Zwarte Doos, 301/18, Jaarregister keure, schepenjaar 1405-1406, f° 15r°/11, 28-11-1405.
13. Stadsarchief Gent, De Zwarte Doos, 301/18, Jaarregister keure, schepenjaar 1405-1406, f° 34r°/4, 13-2-1406 (n.s.).
14. Stadsarchief Gent, De Zwarte Doos, 301/18, Jaarregister keure, schepenjaar 1405-1406, f° 67v/1, 14-7-1406.
15. Rita Nowé, Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Archief Stad Gent 1982, schepenjaar 1407-1408, Regest 912 - f° 24 r°/10.
1-15