Parenteel van Jan Ulbes
 
I
Jan Ulbes, geboren circa 1630.
Relatie met Riemke Lieuwes.
Uit deze relatie:
1.
Lieuwe Jans, gedoopt op 04‑01‑1657 te Harlingen.
2.
Ulbe Jans, gedoopt op 20‑06‑1658 te Harlingen.
3.
Jouck Jans, gedoopt op 15‑02‑1660 te Harlingen.
4.
Ulbe Jans (zie II).

II
Ulbe Jans, gedoopt op 17‑04‑1661 te Harlingen, zoon van Jan Ulbes (zie I) en Riemke Lieuwes.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26‑07‑1685 te Harlingen met Hiltje Douwes, geboren te Hindelopen.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Ulbes (zie III).
2.
Fierch Ulbes, gedoopt op 23‑12‑1691 te Harlingen.
3.
Fockien Ulbes, gedoopt op 07‑06‑1693 te Harlingen.

III
Jan Ulbes, gedoopt op 18‑09‑1689 te Harlingen, zoon van Ulbe Jans (zie II) en Hiltje Douwes.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18‑06‑1713 te Harlingen met Sioukien Jacobs.
Uit dit huwelijk:
1.
Hiltje Jans, gedoopt op 25‑08‑1718 te Harlingen.
2.
Jacob Jans (zie IV).

IV
Jacob Jans, gedoopt op 25‑11‑1721 te Harlingen, zoon van Jan Ulbes (zie III) en Sioukien Jacobs.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15‑09‑1745 te Harlingen met Janke Ales.
Uit dit huwelijk:
1.
Alef Jacobs, gedoopt op 24‑10‑1748 te Harlingen.
2.
Ale Jacobs, gedoopt op 06‑10‑1750 te Harlingen.
3.
Hidde Jacobs, gedoopt op 23‑05‑1754 te Harlingen.
4.
Hiltje Jacobs, gedoopt op 13‑11‑1755 te Harlingen.

V
Jan Jacobs BURGGRAAF, geboren op 23‑05‑1759 te Harlingen, overleden op 22‑09‑1818 te Harlingen op 59-jarige leeftijd, zoon van Jacob Jans (zie IV) en Janke Ales.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 21‑05‑1786 te Harlingen met Trijntje Klases, 24 jaar oud, gedoopt op 23‑08‑1761 te Harlingen, overleden op 30‑06‑1811 te Harlingen op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 29‑04‑1813 te Harlingen met Jacoba Jans.
Uit het eerste huwelijk:
1.
3.
Willemke BURGGRAAFF, geboren op 19‑03‑1796 te Harlingen, gedoopt op 10‑04‑1796 te Harlingen, overleden op 19‑10‑1817 te Harlingen op 21-jarige leeftijd.
5.
Hitje BURGGRAAFF, geboren op 06‑06‑1802, gedoopt op 27‑06‑1802 te Harlingen, overleden op 16‑04‑1823 te Harlingen op 20-jarige leeftijd.
6.
Klaas BURGGRAAFF.

VIa
Jacob Jans BURGGRAAF, geboren op 01‑04‑1787 te Harlingen, overleden op 20‑12‑1845 te Barradeel op 58-jarige leeftijd. Familienamen 1811: Burggraaf, Jacob Jans, Oosterbierum Mairie Sexbierum, deel 2, fol. 10v, zoon van Jan Jacobs BURGGRAAF (zie V) en Trijntje Klases.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16‑12‑1810 te Tzummarum met Geertje Jacobs DOUMA, 22 jaar oud, geboren op 25‑07‑1788 te Tzummarum, overleden op 16‑04‑1853 te Oosterbierum op 64-jarige leeftijd, dochter van Jacob Douwes DOUMA, kooiker, en Aafke Gerbens HILBERDA.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Jacobs BURGGRAAF, geboren op 17‑10‑1811 te Oosterbierum, overleden circa 1812.
2.
Jan BURGGRAAF (zie VIIa).
5.
Jacob BURGGRAAF, geboren op 12‑08‑1820 te Barradeel, overleden op 18‑03‑1899 te Barradeel op 78-jarige leeftijd.
6.
Klaas BURGGRAAF, geboren op 13‑10‑1824 te Barradeel, overleden op 22‑04‑1846 te Barradeel op 21-jarige leeftijd.
7.
Getje BURGGRAAF, geboren op 19‑12‑1828 te Oosterbierum, overleden op 25‑08‑1829 te Barradeel, 249 dagen oud.

VIb
Janke Jans BURGGRAAFF, geboren 1791, overleden op 01‑05‑1845 te Harlingen, dochter van Jan Jacobs BURGGRAAF (zie V) en Trijntje Klases.
Gehuwd op 20‑05‑1813 te Harlingen met Carolus Johannes BULKERUS, geboren te Harlingen.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Karel BULKERUS, geboren op 20‑11‑1813 te Harlingen, overleden op 30‑12‑1835 te Coevorden op 22-jarige leeftijd.
2.
Jacob BULKERUS, geboren op 08‑07‑1816 te Harlingen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16‑05‑1839 te Harlingen met Lijsbeth van der MEULEN, geboren 1813 te Franeker.
3.
Trijntje BULKERUS, geboren op 08‑01‑1821 te Harlingen.
4.
Jacoba BULKERUS, geboren op 30‑05‑1826 te Harlingen.

VIc
Geiske Jans BURGGRAAFF, geboren op 05‑05‑1798, gedoopt op 27‑05‑1798 te Harlingen, overleden op 07‑05‑1832 te Harlingen op 34-jarige leeftijd, dochter van Jan Jacobs BURGGRAAF (zie V) en Trijntje Klases.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 23‑11‑1823 te Harlingen met Folkert OOSTERBAAN, zoon van Jacob OOSTERBAAN en Baukje STELWAGEN.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 16‑12‑1830 te Harlingen met Pieter Tjeerd FABER, slachtersknecht.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Boudina OOSTERBAAN, geboren op 20‑09‑1824 te Gaasterland.
2.
Folkertina OOSTERBAAN, geboren op 21‑02‑1827 te Harlingen.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Trijntje FABER, dienstbode, geboren op 30‑04‑1832 te Harlingen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09‑09‑1857 te Amsterdam met Christiaan Lodewijk HEIDMEIER, zeeman, geboren 1831 te Baarn.

VIIa
Jan BURGGRAAF, koopman en winkelier, geboren op 16‑01‑1813 te Franekeradeel, overleden op 01‑11‑1850 te Barradeel op 37-jarige leeftijd, zoon van Jacob Jans BURGGRAAF (zie VIa) en Geertje Jacobs DOUMA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24‑04‑1835 te Barradeel met Antje Jelles WALDA, geboren 1813 te Minnertsga.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Jelle BURGGRAAF, geboren op 17‑05‑1837 te Barradeel, overleden op 08‑02‑1839 te Barradeel op 1-jarige leeftijd.
3.
4.
Jacob BURGGRAAFF (zie VIIIc).
5.
Lieuwe BURGGRAAF, geboren op 04‑08‑1843 te Barradeel.

VIIb
Aafke Jacobs BURGGRAAFF, geboren op 12‑08‑1815 te Oosterbierum, overleden op 25‑08‑1874 te Barradeel op 59-jarige leeftijd, dochter van Jacob Jans BURGGRAAF (zie VIa) en Geertje Jacobs DOUMA.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 21‑05‑1836 te Hennaarderadeel met Thomas Jans BAKKER, geboren circa 1811 te Gaast, zoon van Jan Sybrens BAKKER en Dieuwke Thomas SPOELSTRA.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Thomas BAKKER, boer, geboren op 11‑04‑1837 te Welsrijp, overleden op 26‑05‑1921 te Leeuwarden op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 27‑04‑1865 te Wonseradeel met Janke Jans BONNEMA, 23 jaar oud, geboren op 05‑01‑1842 te Arum, overleden op 24‑12‑1870 te Menaldum op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 04‑05‑1872 te Menaldumadeel met Sybrigje Doekles OSINGA.
2.
Jacob BAKKER, geboren op 25‑02‑1839 te Barradeel.
3.
Sybren BAKKER, geboren op 08‑02‑1841 te Barradeel.
4.
Geertje BAKKER, geboren op 29‑06‑1843 te Barradeel.
5.
Sybren BAKKER, geboren op 25‑10‑1845 te Barradeel.
6.
Klaas BAKKER, geboren op 04‑06‑1848 te Franekeradeel.
7.
Dieuwke BAKKER, geboren op 30‑08‑1849 te Franekeradeel.
8.
Dieuwke BAKKER, geboren op 28‑12‑1850 te Franekeradeel.
9.
Sybren BAKKER, geboren op 20‑07‑1853 te Tzum.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03‑05‑1877 te Franekeradeel met Tietje de JAGER, geboren circa 1854 te Boer.
10.
Gerrit BAKKER, geboren op 20‑07‑1857 te Tzum.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 28‑02‑1885 te Hennaarderadeel met Hiske STAVINGA, geboren circa 1836 te Hitzum.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 01‑09‑1888 te Hennaarderadeel met Aplone SCHOTANUS, geboren circa 1868 te Oosterbierum.

VIIc
Trijntje Jacobs BURGGRAAFF, geboren op 09‑05‑1818 te Barradeel, overleden op 08‑01‑1892 te Barradeel op 73-jarige leeftijd, dochter van Jacob Jans BURGGRAAF (zie VIa) en Geertje Jacobs DOUMA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24‑04‑1841 te Barradeel met Dirk Jans HIBMA.
Uit dit huwelijk:
1.
Antje HIBMA, geboren op 04‑10‑1841 te Barradeel.
2.
Geertje HIBMA, geboren op 30‑10‑1842 te Barradeel.
3.
Jetske HIBMA, geboren op 16‑02‑1849 te Barradeel, overleden op 28‑08‑1852 te Barradeel op 3-jarige leeftijd.
4.
Aafke HIBMA, geboren op 16‑02‑1852 te Barradeel.
5.
Jetske HIBMA, geboren op 11‑04‑1853 te Barradeel.
6.
Aafke HIBMA, geboren op 03‑05‑1857 te Barradeel.

VIIIa
Geertje Jans BURGGRAAF, geboren op 09‑11‑1835 te Barradeel, overleden op 06‑12‑1871 te Barradeel op 36-jarige leeftijd, dochter van Jan BURGGRAAF (zie VIIa) en Antje Jelles WALDA.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10‑04‑1857 te Barradeel met Pieter Tjipkes HAMERSMA.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan HAMERSMA, geboren op 27‑09‑1857 te Barradeel.
2.
Jacob HAMERSMA, geboren op 04‑11‑1858 te Barradeel.
3.
Antje HAMERSMA, geboren op 18‑12‑1861 te Barradeel.
4.
Rinske HAMERSMA, geboren op 03‑10‑1863 te Barradeel.
5.
Tjipke HAMERSMA, geboren op 04‑01‑1865 te Barradeel.
6.
Tjipke HAMERSMA, geboren op 03‑12‑1865 te Barradeel.
7.
Rinske HAMERSMA, geboren op 23‑11‑1867 te Barradeel.
8.
Lieuwe HAMERSMA, geboren op 10‑03‑1869 te Barradeel.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18‑05‑1895 te Barradeel met Trijntje TOLSMA, 24 jaar oud, geboren op 22‑02‑1871 te Barradeel.

VIIIb
Jelle Jans BURGGRAAFF, geboren op 03‑05‑1840 te Oosterbierum, overleden op 01‑02‑1912 te Ferwerderadeel op 71-jarige leeftijd, zoon van Jan BURGGRAAF (zie VIIa) en Antje Jelles WALDA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07‑05‑1863 te Wonseradeel met Theodora Harmens de JONG, 26 jaar oud, geboren op 12‑05‑1836 te Witmarsum, overleden op 25‑03‑1910 te Oosterbierum op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Lieuwkje Jelles BURGGRAAF, geboren op 04‑04‑1865 te Barradeel, overleden op 17‑04‑1865 te Barradeel, 13 dagen oud.
3.
Harmen BURGGRAAF (zie IXb).
4.
Antje Jelles BURGGRAAF, geboren op 18‑09‑1870 te Barradeel, overleden op 02‑02‑1871 te Barradeel, 137 dagen oud.
6.
Sjoerd BURGGRAAFF, geboren op 21‑06‑1874 te Barradeel, overleden op 09‑02‑1875 te Barradeel, 233 dagen oud.
7.
Sjoerd BURGGRAAFF (zie IXd).
8.
Lieuwkje BURGGRAAF, geboren op 05‑01‑1881 te Barradeel, overleden op 19‑10‑1881 te Barradeel, 287 dagen oud.

VIIIc
Jacob BURGGRAAFF, geboren op 07‑06‑1842 te Oosterbierum. Echtpaar of kinderen zijn geemigreerd naar Grand Rapids USA. Zoon van Jan BURGGRAAF (zie VIIa) en Antje Jelles WALDA.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07‑05‑1864 te Wonseradeel met Wytske Klases HIEMSTRA.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Jacobs BURGGRAAFF, geboren op 01‑05‑1865 te Oosterbierum, overleden op 26‑07‑1865 te Barradeel, 86 dagen oud.
2.
Jan BURGGRAAF (zie IXe).
3.
Klaas BURGGRAAFF, geboren op 11‑04‑1869 te Oosterbierum.
4.
Trijntje BURGGRAAFF, geboren op 13‑01‑1872 te Oosterbierum, overleden op 28‑12‑1972 op 100-jarige leeftijd.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 04‑07‑1918 te Barradeel met Hendrik HEPKEMA, 26 jaar oud, geboren op 27‑12‑1891, overleden op 07‑11‑1969 op 77-jarige leeftijd.
5.
Antje BURGGRAAFF, geboren op 20‑03‑1874 te Oosterbierum.
6.
Geertje BURGGRAAFF, geboren op 04‑10‑1876 te Oosterbierum.
7.
Jacob BURGGRAAFF, geboren op 03‑03‑1879 te Barradeel.
8.
Theodora BURGGRAAFF, geboren op 11‑08‑1881 te Kollumerland.

IXa
Jan Jelles BURGGRAAF, geboren op 09‑05‑1864 te Oosterbierum, overleden op 11‑04‑1945 op 80-jarige leeftijd, zoon van Jelle Jans BURGGRAAFF (zie VIIIb) en Theodora Harmens de JONG.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19‑05‑1887 te Barradeel met Pietje MULDER, 20 jaar oud, geboren op 17‑10‑1866, overleden op 19‑05‑1931 op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
2.
3.
Trijntje BURGGRAAF, geboren op 12‑07‑1896 te Barradeel.

IXb
Harmen BURGGRAAF, geboren op 05‑06‑1866 te Oosterbierum, zoon van Jelle Jans BURGGRAAFF (zie VIIIb) en Theodora Harmens de JONG.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08‑05‑1890 te Barradeel met Sytske MULDER.
Uit dit huwelijk:
1.
Trijntje BURGGRAAF, geboren op 30‑03‑1891 te Hennaarderadeel.
2.
Jelle BURGGRAAFF, geboren op 12‑10‑1892 te Hennaarderadeel.

IXc
Antje (Anna) BURGGRAAFF, geboren op 29‑10‑1871 te Oosterbierum, overleden op 11‑04‑1940 te Barradeel op 68-jarige leeftijd, dochter van Jelle Jans BURGGRAAFF (zie VIIIb) en Theodora Harmens de JONG.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27‑05‑1899 te Barradeel met Ernst Jelles ZIJLSTRA, 23 jaar oud, geboren op 03‑01‑1876 te Minnertsga, overleden op 21‑09‑1951 te Oosterbierum op 75-jarige leeftijd, zoon van Jelle Pieters ZIJLSTRA en Grietje Sjoerds JANZEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Grietje ZIJLSTRA, geboren op 17‑03‑1900 te Barradeel.
2.
Theodora ZIJLSTRA, geboren op 23‑12‑1902 te Barradeel.
3.
Bote ZIJLSTRA, geboren circa 1911, overleden op 07‑05‑1928 te Ferwerderadeel.
4.
Jan ZIJLSTRA.

IXd
Sjoerd BURGGRAAFF, deelname in bouwbedrijf Brüne in 1909, geboren op 23‑11‑1876 te Oosterbierum, overleden op 20‑06‑1962 op 85-jarige leeftijd, zoon van Jelle Jans BURGGRAAFF (zie VIIIb) en Theodora Harmens de JONG.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14‑05‑1902 te Wonseradeel met Setske BRÜNE, 20 jaar oud, geboren op 17‑06‑1881 te Lollum, overleden op 26‑11‑1941 te Lollum op 60-jarige leeftijd, dochter van Otto BRÜNE.
Uit dit huwelijk:
1.
Geertje BURGGRAAFF, geboren op 03‑09‑1903 te Lollum, overleden op 20‑11‑1984 op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jacob STRIKWERDA, geboren op 13‑09‑1901, overleden op 19‑08‑1948 te Heerlen op 46-jarige leeftijd, zoon van Anne STRIKWERDA en Eisje de JONG.
2.
3.
Otto Arie BURGGRAAFF, geboren op 02‑02‑1914 te Lollum, overleden op 27‑11‑1934 te Wonseradeel op 20-jarige leeftijd.
5.
Setske BURGGRAAFF.

IXe
Jan BURGGRAAF, geboren op 18‑05‑1866 te Oosterbierum, zoon van Jacob BURGGRAAFF (zie VIIIc) en Wytske Klases HIEMSTRA.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09‑06‑1887 te Kollumerland met Trijntje W. de BRUIN.
Uit dit huwelijk:
1.
Taetske BURGGRAAF, geboren op 18‑03‑1888 te Kollumerland.
2.
Wytske BURGGRAAF, geboren op 14‑05‑1889 te Kollumerland, overleden op 29‑09‑1889 te Kollumerland, 138 dagen oud.
3.
Wytske BURGGRAAF, geboren op 23‑07‑1890 te Kollumerland.
4.
Wypke BURGGRAAF, geboren op 26‑04‑1892 te Kollumerland.

Xa
Theodora BURGGRAAFF, geboren op 24‑08‑1888 te Barradeel, overleden op 20‑10‑1945 te Winsum op 57-jarige leeftijd, dochter van Jan Jelles BURGGRAAF (zie IXa) en Pietje MULDER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19‑05‑1910 te Barradeel met Mijntje ZIJLSTRA.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter ZIJLSTRA, geboren op 16‑11‑1919 te Witmarsum, overleden op 08‑11‑1989 te Harlingen op 69-jarige leeftijd.

Xb
Jelle BURGGRAAFF, veehandelaar te Longerhouw, geboren op 15‑03‑1891 te Barradeel, zoon van Jan Jelles BURGGRAAF (zie IXa) en Pietje MULDER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23‑05‑1917 te Wonseradeel met Eelkje REITSMA, 22 jaar oud, geboren op 25‑01‑1895, overleden op 31‑10‑1985 op 90-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Sieberen BURGGRAAFF, geboren op 18‑03‑1921 te Longerhouw, overleden op 09‑08‑1923 te Wonseradeel op 2-jarige leeftijd.
2.
N.N. BURGGRAAFF, geboren op 26‑12‑1926 te Longerhouw.
3.
Pietje BURGGRAAFF (zie XIa).
4.
Jan BURGGRAAFF.
5.

Xc
Jelle BURGGRAAFF, bouwbedrijf met broer Theodoor vanaf 1942, geboren op 13‑06‑1910 te Lollum, overleden op 18‑07‑1967 te Lollum op 57-jarige leeftijd, zoon van Sjoerd BURGGRAAFF (zie IXd) en Setske BRÜNE.
Gehuwd circa 1935 met Sybrigje POORTINGA, geboren op 28‑08‑1910, overleden op 10‑04‑1999 op 88-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
N.N. BURGGRAAFF, geboren op 05‑12‑1938 te Wonseradeel, overleden op 05‑12‑1938 te Wonseradeel, 0 dagen oud.
2.
N.N. BURGGRAAFF, geboren op 13‑01‑1940 te Wonseradeel, overleden op 13‑01‑1940 te Wonseradeel, 0 dagen oud.
3.
Antje BURGGRAAFF, geboren 1941, overleden op 12‑05‑1941 te Wonseradeel.
4.
Sjoerd BURGGRAAFF, geboren op 28‑03‑1942 te Lollum.
5.
Anne BURGGRAAFF (zie XIc).
6.
Otto Arie BURGGRAAFF.
7.
Ype BURGGRAAFF (zie XId).

Xd
Theodoor BURGGRAAFF, bouwbedrijf met broer Jelle, geboren op 24‑03‑1919 te Lollum, zoon van Sjoerd BURGGRAAFF (zie IXd) en Setske BRÜNE.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18‑05‑1941 te Franeker met Pietje HEPKEMA, 21 jaar oud, geboren op 19‑06‑1919 te Franeker.
Uit dit huwelijk:
2.
Otto Arie BURGGRAAFF, geboren op 23‑04‑1945 te Lollum.
4.
Jelle Jan BURGGRAAFF, geboren op 26‑04‑1954 te Franeker.
Gehuwd 07‑1977 te Franeker met M. WONDAAL.

XIa
Pietje BURGGRAAFF, geboren op 26‑12‑1926 te Longerhouw, overleden op 12‑06‑2010 te Leeuwarden op 83-jarige leeftijd, begraven op 17‑06‑2010 te Hichtum, dochter van Jelle BURGGRAAFF (zie Xb) en Eelkje REITSMA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23‑05‑1952 te Wonseradeel met Johannes HANNEMA, 25 jaar oud, geboren op 20‑09‑1926 te Groningen, zoon van Auke HANNEMA en Fokeltje BOERSMA.
Uit dit huwelijk:
1.
Auke Johannes HANNEMA, geboren op 11‑12‑1954 te Sneek.
2.
Eelkje HANNEMA, geboren op 10‑07‑1956 te Sneek.
3.
Jelle HANNEMA, geboren op 10‑07‑1956 te Sneek.

XIb
Sieberen BURGGRAAFF, veehouder, raadslid Longerhouw, overleden op 18‑03‑1998, zoon van Jelle BURGGRAAFF (zie Xb) en Eelkje REITSMA.
Relatie met Ytje NOOITGEDAGT.
Uit deze relatie:
1.
Jelle BURGGRAAFF, geboren op 15‑05‑1957 te Longerhouw.

XIc
Anne BURGGRAAFF, zoon van Jelle BURGGRAAFF (zie Xc) en Sybrigje POORTINGA.
Gehuwd op 07‑09‑1966 te Waaxens met Feikje van der GAAST, geboren te Waaxens.
Uit dit huwelijk:
1.
Jarigina BURGGRAAFF, geboren voor 1972.
2.
Siebrigje Antje BURGGRAAFF, geboren 04‑1973 te Lollum.
3.
Jelle Sjoerd BURGGRAAFF, geboren op 07‑03‑1979 te Wonseradeel.

XId
Ype BURGGRAAFF, zoon van Jelle BURGGRAAFF (zie Xc) en Sybrigje POORTINGA.
Gehuwd op 21‑12‑1977 te Goutum met Luurtske TOLSMA, geboren te Goutum.
Uit dit huwelijk:
1.
Jelle Jan BURGGRAAFF, geboren 02‑1984 te Wonseradeel.
2.
Gepke Sietske BURGGRAAFF, geboren 01‑1990 te Harlingen.

XIe
Hendrik Jacob BURGGRAAFF, geboren op 31‑03‑1943 te Lollum, zoon van Theodoor BURGGRAAFF (zie Xd) en Pietje HEPKEMA.
Gehuwd met D.F. SIEBESMA.
Uit dit huwelijk:
1.
Sjoerd Otto Arie BURGGRAAFF, geboren 06‑1975 te Franeker.

XIf
Treintje Anne BURGGRAAFF, geboren op 01‑07‑1952 te Franeker, dochter van Theodoor BURGGRAAFF (zie Xd) en Pietje HEPKEMA.
Gehuwd 12‑1972 te Franeker met J. ZIJLSTRA.
Uit dit huwelijk:
1.
Luuk Simon ZIJLSTRA, geboren 10‑1974 te Franeker.
2.
Theodoor Hendrik ZIJLSTRA, geboren 12‑1977 te Franeker.
3.
Pietrik Nynke ZIJLSTRA, geboren 01‑1980 te Harlingen.

XIg
Sjoerd Otto BURGGRAAFF, eigenaar Burggraaff Bouw BV Almere, zoon van Theodoor BURGGRAAFF (zie Xd) en Pietje HEPKEMA.
Gehuwd met Titia KINGMA.
Uit dit huwelijk:
1.
Nynke BURGGRAAFF.


Homepage | E-mail