Heinric heemraad Almkerk 1382
In 1995 publiceert David Kusman in de Kroniek van het Bibliotheekwezen (ISSN 0775-0722) een artikel “Inventaire des Archives de la famille De Borchgrave d’Altena (XIV-XX siècle)”. Hierin wordt gezocht naar de afkomst van deze familie die vanaf eind 14e eeuw voorkomt in ’s-Hertogenbosch. Overeenkomstige zegels met twee staande, ruggelings geplaatste vissen (zalmen) wijzen richting land van Altena. 

Met behulp van enkele van de oudste acten, waarvan Kusman een korte samenvatting geeft, is aansluiting gevonden met de stamreeks vanaf Lodewijk de kastelein/burggraaf van Altena, genoemd in 1277. De sleutelacte hierbij is charter 4a, gedateerd 16-5-1379, waarin 6 broers worden genoemd. Uit andere stukken blijkt dat dit zoons zijn van Dirck Lodicz. 

Lodewijk is waarschijnlijk een broer van Jan (zoon van Diederic die Burchgrave, knaap in 1310) die trouwt in 1321 (maar wellicht eerder) met Lijsbeth zuster van de Gerard Heer van Altena en Hoorne.

Hierdoor is er nu een samenhangende genealogie met vertakkingen eerst naar ’s-Hertogenbosch en vervolgens naar Keulen (1445), Naaldwijk (1470)  en Gorinchem (1500). Maar er blijven, in de 14e/15e eeuw, nog te plaatsen personen over, zoals uit Heusden maar ook priesters die zeer waarschijnlijk ook tot de familie behoren afkomstig uit land van Altena.

Enkele zegels uit de 14e eeuw van de familie ‘die Burchgraue’  of  later ‘de Borchgreve'

     Petrus die Borchgreue 1403 schepen 's-Hertogenbosch


Willem die Borchgreue 1433 schepen Heusden

Rijcout de Borchgrave 1443 schepen 's-Hertogenbosch