Reeds in 1913 publiceert Lolle Piers de Boer in de Navorscher over zijn voorouders, het geslacht Burghgraef, in Friesland. 

Lolle weet nog enkele oudere generaties te vinden en publiceert daarover tot 1916 vanuit de USA. 

De reeks vanaf Burggraav-Turcq:

Het spoor gaat verder naar Breda. Dhr.  H. Tigelaar heeft in 1987 gepubliceerd in de Nederlandse Leeuw (pag 378-389). Het betreft 4 generaties vanaf Aert Janssen Borchgraeff. 

Later, in 1995, heeft Simon Burggraaf onderzoek gedaan in de Oosterhoutse archieven. Vervolgens konden weer vijf eerdere generaties worden geconstrueerd.

De reeks vanaf  Jan Petersen de Borgrave:

Vanaf Johan Burggraav (ca 1700) treffen we veelvuldig militairen aan. Hierdoor is er een grote verspreiding over Nederland. Vanaf de 18e eeuw wordt overwegend de schrijfwijze “Burghgraef” gebruikt. Ook wordt dienst genomen in de Oost-Indië-Compagnie. 

In de Navorscher van 1902 heeft J.H. de Sitter een verslag gepubliceerd van gebeurtenissen van op 23 en 24 juli 1790 in de Bourtange. Willem Burghgraef schaakt dan Alagonda van Swinderen, de dochter van de Drost. Hierbij vallen gewonden.

De familie heeft in de 19e eeuw veel familieberichten in de krant gezet (ref. CBG).