Op 14 februari 1601 is Daniel de Burchgrave (Hyperius), 22 jaar ingeschreven in Leiden "Album Studiosiorum", theologus.

Vervolgens is op 10 januari 1603 in de Herv Kerk te Leiden gehuwd Daniel de Burchgrave, zydelakenverkooper, met Anna Oosterling, weduwe van Andries Ghys. get. Catalyntje Tierens, hare moeder. Ter gelegenheid van zijn huwelijk wordt een "Troudicht" gemaakt door Daniël Heinsius (gepubliceerd in 1616 in de Nederduytsche poemata).