Dit portret van Willem Burggraaff uit 1633 wordt, niet onomstotelijk, toegeschreven aan Rembrandt van Rijn. 

Er zijn wat gegevens over een Willem Burggraaff in Leiden gevonden. In 1633 zou Willem dan 29 jaar zijn en bakker. Dit correspondeert niet met de afbeelding van een circa 50-jarige man.

Rembrandt van Rijn verhuist in 1631 van Leiden naar Amsterdam. Zou dit een portret zijn van de Amsterdamse Willem Jansz Burggraaff ?

De enige aangetroffen vermelding van deze Willem Jansz Burchgraf dateert van 1648 als zijn vrouw Hester Fransz wordt begraven op het Karthuizer Kerkhof te Amsterdam. 

Dit geslacht kent veel personen die naar Indië zijn gegaan.  Zo is - in de 4e generatie  -Hermanus Burggraef chirurgijn in dienst van de VOC te Bima en Makassar waar hij in 1729 trouwt bij absentie. 

Drie neven van Hermanus varen ook bij de VOC in de jaren 1750-80. Nicht Rosa Margaretha trouwt ook in Makassar (1776) met Johan Budach later gouverneur van Ternate.

In Nederland is er Reinier Burggraaff, Genees-, heel- en verloskundige en secretaris van Ede in de 1e helft van de 19e eeuw.

Er zijn 8 generaties van 1585-1870 met 99 personen.