De Amsterdamse architect Philips Vingboons heeft voor Jacob (Jacomo) Burggraaf in 1637 de buitenplaats Elsenburg gebouwd aan de Vecht te Maarssen.

Aan dit huis en zijn eigenaren tot de afbraak in 1812 heeft drs. R.E. van Ditzhuyzen een artikel geweid in het CBG-jaarboek 1984. 

De afkomst van Jacob is niet bekend. Zijn vrouw Maria van Uffelen behoort tot een bijzonder rijke vlaamse koopmansfamilie afkomstig uit Antwerpen. Dit verklaart waarom bij het huwelijk van Jacob en Maria de buitenplaats is gebouwd. 

Denkbaar is dat Jacob werkzaam was voor zijn schoonvader Jacob van Uffelen. Deze had met zijn vader Dominicus in Hamburg en zijn broers een internationale handelsonderonderneming (o.a. koper en peper) ondermeer werkzaam in Zweden, Bilboa, Lissabon, Messina, Venetië, Frankfurt.

De Elsenburg is vermeld op een kleurige schoolplaat.