In Tilligte(nabij Ootmarsum) bestond reeds voor 1320 een hofstede Borchgrevinck. In 1320 is knaap Gerardus Borichgrevinc eigenaar van de hofstede. Zijn kinderen zijn Hadewig, Golda, Jutta, Jan, Willem en Gerard. De laatste was priester in 1369 en later “canonicus thesauri capitularis” in Oldenzaal waar hij in 1389 overleed. Zijn zegel (1359) toont een schuin verdeeld schild met een verhoogde hond.

Bisschop Johannes benoemt  zijn klerk Gerardus Borchgrevinc tot vicaris van het altaar van S. Laurens in de kerk van het kapittel van Sint Pieter te Utrecht, daar de collatie wegens de langdurige vacature volgens de bepalingen van het Lateraansche concilie aan hem is vervallen. Met een akte van dezelfde dag, waarbij de bisschop het kapittel gelast de benoemde als zodanig te ontvangen. 1369.

   
© jan burggraaf