Een fragment uit de 15e eeuw van Baron E.de Borchgrave (1899)

Gilles de Borchgrave (1380) Tielt

 

   
© jan burggraaf