Met Adriaen Heyndricksz (geb circa 1525) begint een genealogie met Burggraaf’en afkomstig uit Lakerveld (Lexmond).

In de 16e en 17e eeuw treffen we in Leiden vele immigranten aan. Een bijzondere stroom vormen de vluchtelingen uit Vlaanderen vanwege de reformatie en/of de rampzalige economische situatie daar.

Dit portret van Willem Burggraaff uit 1633 wordt, niet onomstotelijk, toegeschreven aan Rembrandt van Rijn. 

Op 14 februari 1601 is Daniel de Burchgrave (Hyperius), 22 jaar ingeschreven in Leiden "Album Studiosiorum", theologus.

De naam Coppet (Copet/Koppet) wordt voor het eerst gebruikt in 1686 gebruikt in de stamreeks van Jan Matijsse bij het huwelijk (in Rotterdam) van Matthijs Janse Coppet en Magdalena Jans van Oosten.

De Amsterdamse architect Philips Vingboons heeft voor Jacob (Jacomo) Burggraaf in 1637 de buitenplaats Elsenburg gebouwd aan de Vecht te Maarssen.

   
© jan burggraaf