In 1995 publiceert David Kusman in de Kroniek van het Bibliotheekwezen (ISSN 0775-0722) een artikel “Inventaire des Archives de la famille De Borchgrave d’Altena (XIV-XX siècle)”. Hierin wordt gezocht naar de afkomst van deze familie die vanaf eind 14e eeuw voorkomt in ’s-Hertogenbosch. Overeenkomstige zegels met twee staande, ruggelings geplaatste vissen (zalmen) wijzen richting land van Altena. 

   
© jan burggraaf