In 1995 publiceert David Kusman in de Kroniek van het Bibliotheekwezen (ISSN 0775-0722) een artikel “Inventaire des Archives de la famille De Borchgrave d’Altena (XIV-XX siècle)”. Hierin wordt gezocht naar de afkomst van deze familie die vanaf eind 14e eeuw voorkomt in ’s-Hertogenbosch. Overeenkomstige zegels met twee staande, ruggelings geplaatste vissen (zalmen) wijzen richting land van Altena. 

Reeds in 1913 publiceert Lolle Piers de Boer in de Navorscher over zijn voorouders, het geslacht Burghgraef, in Friesland. 

Lolle weet nog enkele oudere generaties te vinden en publiceert daarover tot 1916 vanuit de USA.

Het spoor gaat verder naar Breda. Dhr.  H. Tigelaar heeft in 1987 gepubliceerd in de Nederlandse Leeuw (pag 378-389). Het betreft 4 generaties vanaf Aert Janssen Borchgraeff. 

Later, in 1995, heeft Simon Burggraaf onderzoek gedaan in de Oosterhoutse archieven. Vervolgens konden weer vijf eerdere generaties worden geconstrueerd.

Vanaf Johan Burggraav (ca 1700) treffen we veelvuldig militairen aan. Hierdoor is er een grote verspreiding over Nederland. Vanaf de 18e eeuw wordt overwegend de schrijfwijze “Burghgraef” gebruikt. Ook wordt dienst genomen in de Oost-Indië-Compagnie. 

In de Navorscher van 1902 heeft J.H. de Sitter een verslag gepubliceerd van gebeurtenissen van op 23 en 24 juli 1790 in de Bourtange. Willem Burghgraef schaakt dan Alagonda van Swinderen, de dochter van de Drost. Hierbij vallen gewonden.

De familie heeft in de 19e eeuw veel familieberichten in de krant gezet (ref. CBG).

   
© jan burggraaf