Dit portret van Willem Burggraaff uit 1633 wordt, niet onomstotelijk, toegeschreven aan Rembrandt van Rijn. 

Op 14 februari 1601 is Daniel de Burchgrave (Hyperius), 22 jaar ingeschreven in Leiden "Album Studiosiorum", theologus.

In de 16e en 17e eeuw treffen we in Leiden vele immigranten aan. Een bijzondere stroom vormen de vluchtelingen uit Vlaanderen vanwege de reformatie en/of de rampzalige economische situatie daar.

De Amsterdamse architect Philips Vingboons heeft voor Jacob Burggraaf in 1637 de buitenplaats Elsenburg gebouwd aan de Vecht te Maarssen.

De naam Coppet (Copet/Koppet) wordt voor het eerst gebruikt in 1686 gebruikt in de stamreeks van Jan Matijsse bij het huwelijk (in Rotterdam) van Matthijs Janse met Magdalena Jans van Oosten. 

De genealogie vangt aan met Hendrick Adriaense ca 1500 afkomstig van Purmer.

   
© jan burggraaf