Janne den Borchgreve (van Vijve) was burggraaf van Sint Eloois-Vijve in de 14e eeuw. Dit blijkt uit een denombrement uit de periode 1371-89.

[Dit is] De grootte Vanden leene Dat Jhan de borchgr(e)ve houdende es Van minen gheduchten he(er)e Van ghistele Van zinen hove van Vive. Dats te Wetene tborchgraefscip Van Vive en(de) Datter toe behoort. (ARA Familiearchief d'Ursel, reeks R157, documenten 14e eeuw).

De heren van Vijve, bewoners van een versterkte burcht, waren een belangrijk steun van de graaf van Vlaanderen in de 11e eeuw. Zij werden benoemd tot burggraaf van Kortrijk. Janne was mogelijk tot de slag van West-Rozebeke (1382) burggraaf van de heerlijkheid van Vijve. In een proces in 1371 is zijn (ambtelijke) rol baljuw van Vijve. Zie voor uitgebreide historische overzichten artikelen van de Geschied- en Heemkundige kring "de Gaverstreke"  van de hand van Filips Benoit en een artikel over Sint-Eloois-Vijve in de inventaris van Bouwkundig Erfgoed van Sylvie Creyf en Aagje Vanwalleghem.

De genealogie betreft 12 generaties, 1340-1750. Belangrijk geslacht te Gent met Meester Daniël de Borchgrave, procureur-generaal van de Raad van Vlaanderen (1580-84) en na de capitulatie van Gent in 1585 secretaris van Robert Dudley graaf van Leicester die kortstondig landvoogd der Noordelijke Nederlanden was.

bron: baron E. de Borchgrave (1899) "Daniel de Borchgrave 1550-90".

   
© jan burggraaf