Parenteel van Andries BAELDE
 
I Andries BAELDE, geboren circa 1380, overleden voor 1470, "Up tsinte Fransoisdach in octobre doet men ´t jaerghetyde van Pieter Baelde, filius Andries, van Clare Ents, zijne wijve ende van Andries Baelde ende van Jooris Balde ende Keterijne Smets, vadere ende moedere van den voorseide Pietere ende Jacob Ente ende Beatryse Dammans ghezeit Moenins, vader ende moedere van de voorseide Clare"
André BAELDE, étranger à la bourgeoisie d´Ypres, naquit dans le dernier quart du XlVe siècle et resta usufruitier des biens délaissés par sa femme. Il pousa Catherine Smets, décédée peu avant le 8 janvier 1470 (nouveau style). Leur anniversaire se célébrait au XVI siècle en l´église de Neuve-Église, annuellement le jour de la St-François en octobre.

Gehuwd met Keterijne SMETS.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacob (zie II).
2.  Pieter, overleden voor 1476.
Gehuwd met Clare ENTE, dochter van Jacob ENTE en Beatrijs DAMMAN (Moenin).
3.  François, overleden voor 1508, ´Up den heilighen Cruuscendach, doet men t jaerghetide van Fransois BAELDE, filius Andries, ende van Lammine Hobbels, haer vader ende moeder, ende heurleider kinderen´.
Gehuwd met Lammine HOBBELE.
4.  Maria, overleden voor 1469 te Nieuwkerke (West-Vlaanderen).
Gehuwd op 29-06-1450 te Nieuwkerke (West-Vlaanderen) met François PRIEM, burger van Ieperen, zoon van Henri PRIEM.
5.  Jane, "Up den discendach in de Paeschedaghen, doet men ´t jaerghetide van Ghelein de Hoorne ende van Jane Bels, zyn wyf ende heurleider kinderen. Up den zelven dach doet men t jaerghetide van Ghelein de Hoorne, zynen zone ende van Jakemine Thomaers, zyn wyf ende heurleiden kinderen".
Gehuwd op 22-06-1455 te Nieuwkerke (West-Vlaanderen) met Ghelein de HOORNE. Afkomstig van Nieuwkerke, burger van Ieper, zoon van Jean de HOORNE.
6.  Georges (Joris), overleden voor 1508.

II Jacob BAELDE, koster te Nieuwkerke (1455), overleden voor 1477, "Up onser Vrauwendach in septembre, doet men ´t jaerghetide van Jacob Baelde, filius Andries ende van Pierote Ymmeloots, zijn wijf ende van Jacob Baelde, filius Clais ende van Jane ´ts Raets ende Marie Ents, zijn twee wijfs ende van heurleider kinderen"
, zoon van Andries BAELDE (zie I) en Keterijne SMETS.
Gehuwd met Pierote IMMELOOT, overleden voor 1500, dochter van Chretien IMMELOOT.
Uit dit huwelijk:
1.  Marie, overleden voor 1497.
Gehuwd (1) voor 1472 met François de CORTE.
Gehuwd (2) met Michel van HAERLEBEKE, overleden voor 1489, zoon van Chretien van HAERLEBEKE.
Gehuwd (3) met Jean BENTIN.
2.  Nicolaas (zie IIIa).
3.  Peronne, overleden voor 1483.
Gehuwd voor 1470 met Jean de CORTE, zoon van Jean de CORTE, schepen en raadslid van Ieper.
4.  Pieter. Beeindiging van de voogdij als gevolg van het huwelijk bij akte van 17 januari 1483.
Gehuwd (1) met Marie THIBAULT.
Gehuwd (2) met Catherine RUBRECHT.
5.  Walrave, geboren te Nieuwkerke (West-Vlaanderen) (zie IIIb).
6.  Ghelein, overleden voor 1529. Ontvoogd op 17 januari 1483.
Gehuwd 08-1484 te Ieper met Marie TASSEEL, dochter van Pierre TASSEEL.
7.  Clare, overleden voor 1515.
Gehuwd 11-1482 te Ieper met Roland KEILLIAU, lakenkoopman, geboren te Nieuwkerke (West-Vlaanderen), overleden voor 1514. Lid van de Raad van 27 van de stad Ieper op 8 februari 1497 en 1498. Schepen op 8 februari 1506, zoon van Henry KEILLIAU, schepen van Ieper (genoemd op 8 februari 1498 en 1499), en Marquerite de HOORNE.
8.  Catherine, overleden voor 1490.
Gehuwd voor 1483 met Lotard van BOULOGNE, bakker, burger van Ieper, overleden voor 1509. Lid van de commissie belast met de kontrole op de graanmarkt in 1475, 81, 82 en 85, zoon van Pierre van BOULOGNE. {Hij is later gehuwd voor 1509 met Guillemine VINCX. Hij was ook ooit gehuwd met Omarine de BERT.}
9.  Christine, "huer leve lanc besteid met Pieter Baelde, hueren broedere" (15 oct 1494).

IIIa Nicolaas BAELDE, overleden voor 1498, zoon van Jacob BAELDE (zie II) en Pierote IMMELOOT.
Gehuwd voor 1466 met Peronne LONIS.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacob, geboren 1466, overleden circa 1524.
Gehuwd (1) met Jeanne de RAEDT.
Gehuwd (2) met Maria ENTE.
2.  Pieter, geboren circa 1469 te Nieuwkerke (West-Vlaanderen) (zie IVa).
3.  Jan.
Gehuwd 1497 met Jane Heyms.
4.  Marie.
Gehuwd met Pierre RAEDT, overleden op 20-06-1526 te Ieper.

IIIb Walrave BAELDE, lakenkoopman, geboren te Nieuwkerke (West-Vlaanderen), overleden voor 1538. Minderjarig toen zijn vader overleed. Afstand gedaan van het burgerschap van Ieper in 1479. Opnieuw burger geworden bij zijn 2e huwelijk in 1485. Hij is genoemd als lid van het college van weefselfabrikanten te Ieper op 2 maart 1488 en 1 februari 1490. Wolverificateur op 8 februari 1507. Gouverneur van de lakennijverheid op 8 februari 1510. Schepen van de stad in 1491, 1494, 1496, 1503 en 1514. Lid van de Raad van 27 van de Magistraat in 1497, 1502, 04, 05, 06, 16, 18 tot 22. Lid van de Raad van Notabelen in 1507, 08, 24, 26 en 28. Zoon van Jacob BAELDE (zie II) en Pierote IMMELOOT.
Gehuwd (1) voor 1482 met Jacquemine van EECKEN.
Gehuwd (2) 10-1485 te Ieper met Catherine MINNE, dochter van Pierre MINNE en Barbe CNOCX.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Peronne, geboren 1482 te Ieper, overleden circa 1550 te Ieper.
Gehuwd (1) op 04-07-1501 te Ieper met Josse MORTIER, lakenkoopman, overleden voor 1512. Lid van de Raad van 27 van 1497 tot 1502. 1504, 05, 06, 16, 18 tot 22. Lid van de Raad van Notabelen in 1507, 08, 24, 26 en 28. Zoon van Bartholome MORTIER en Jeanne WEVELE. {Hij was ook ooit gehuwd met Antoinette CAMPHIN.}
Gehuwd (2) met Corneille ZWANCKAERT, leerlooier, geboren 1459, overleden op 09-10-1539. Ledercontroleur in 1494 en 1497. Lid van de Raad van Notabelen in 1523. Lid van de raad van 27 in 1524 en 1525. Zoon van François ZWANCKAERT, lid van de raad van Notabelen van 1479 tot 1492, en Peronne LOTINS. {Hij was ook ooit gehuwd met Jossine FRUTIER.}
2.  Jacob, geboren 1484 te Ieper (zie IVb).
Uit het tweede huwelijk:
3.  Jossine, geboren 1486 (zie IVc).
4.  Baudouin (Damp), religieus, geboren 1498, overleden circa 1551.
5.  Jeanne, geboren 1500.
Gehuwd met François RIJCKEWAERT, overleden voor 1544. Lid van college van Notabelen. Raadslid van de 27. Schepen van Ieper op 10 april 1524, zoon van Servais RIJCKEWAERT.
6.  Denis, advocaat van de Raad van Vlaanderen, raadslid van de Kamer van Vlaanderen, geboren 1504, overleden op 28-07-1570 te Gent, begraven te Gent kerk van St Etienne. Grafsteen luidt: "Sepulture van Meester DENYS BALDE, Fs Walrave, Raet Ordinaris onzes gheduchten heeren in de camere van Vlaenderen, Obiit 28 july 1570, ende Jonckvr. ANNA THIBAULTS, Fa Francois, zyn tweede wyf was, die overleet den 10 july 1553. ende van jonckvrau MARIA LONIS, Fa Adriaens, Schepene van den lande van den vryen, Denys eerste wyf" (NB Fout op de grafsteen: eerste en tweede huwelijk zijn verwisseld).
Gehuwd (1) op 30-07-1538 te Gent (ten woning van de voorzitter van de Kamer van Vlaanderen) met Anna THIBAULT, overleden op 10-07-1553 te Gent, dochter van François THIBAULT en Marie de VROEDE. {Zij was ook ooit gehuwd met Josse HAUWEEL.}
Gehuwd (2) op 18-09-1553 te Eecke met Marie LONIS, dochter van Adriaen LONIS, schepen van Brugge.
7.  Ghelein (Ghislain) (zie IVd).
8.  Marquerite, overleden circa 1568.
Gehuwd met Jacques de CORTE, lakenkoopman, overleden voor 1544. Raadslid van de 27. Lid van het college van Notabelen. Schepen in 1521 en 1523.
9.  Melchior, overleden voor 1559.
Gehuwd op 14-09-1541 te Antwerpen (Onze-Lieve-Vrouwekerk) met Cecile de VESELAERE, dochter van Joris VESELEER, goudsmit en ondernemer van edelsmeedwerk en tapijten.
10.  Claire, hoofd ziekenhuis St Nicolaas, overleden op 07-11-1557 te Ieper, begraven te Ieper. Grafsteen in de kapel van het ziekenhuis van St Nicolaas (andere bron: Belle Godshuis aan de zuidkant van de kerk) met tekst: Hier vooren/ licht begraven Joncvrauwe Claere Baeldes fa her Wallerane opper joncvrauwe van dezen godshuyse ende fondateuse van der missen ende Love metten lichtte van den heleghen sacrament die overleet den VII. dach van november anno XVc. ende LVII Bid over de ziele.

IVa Pieter BAELDE, geboren circa 1469 te Nieuwkerke (West-Vlaanderen), overleden op 28-09-1492, zoon van Nicolaas BAELDE (zie IIIa) en Peronne LONIS.
Gehuwd te Ieper (St.Pieterskerk op St.Jan) met Jeanne KEILLIAU, dochter van Henry KEILLIAU, schepen van Ieper (genoemd op 8 februari 1498 en 1499), en Marquerite de HOORNE.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter. Afstand gedaan van het burgerschap van Ieper op 31 juli 1518.
2.  Marie.

IVb Jacob BAELDE, geboren 1484 te Ieper, overleden op 22-05-1515, zoon van Walrave BAELDE (zie IIIb) en Jacquemine van EECKEN.
Gehuwd op 22-04-1505 te Ieper (St.Maartenskerk) met Marie THIBAULT, overleden voor 1524, dochter van François THIBAULT en Marie de VROEDE. {Zij was ook ooit gehuwd met Guillaume de BRUNE, lid van de raad van 27 te Ieper.}
Uit dit huwelijk:
1.  Nicolaes (zie Va).
2.  Marie.
Gehuwd op 19-11-1530 te Ieper met Hellin BOMMAERE, overleden voor 1568. Lid van de raad van 27. Lid van het College van Notabelen. Lid van de Kamer in 1571, 1572, 1575 en 1578. Schepen in 1563 en 1565.
3.  François (zie Vb).

IVc Jossine BAELDE, geboren 1486, dochter van Walrave BAELDE (zie IIIb) en Catherine MINNE.
Gehuwd (1) op 03-02-1504 te Ieper met Denis van SCHOONVELDE, geboren te Gheluwe (West-Vlaanderen), overleden voor 1530. Lid van de Raad van Notabelen van de stad Ieper op 5 mei 1527, zoon van Robert van SCHOONVELDE.
Gehuwd (2) op 22-04-1548 te Gheluwe (West-Vlaanderen) met Georges jonkheer LANCHALS.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Josse, overleden op 16-04-1571.
2.  Richard, overleden 1567. Ingetreden in het klooster van St Antoine lez-Bailleul. Na uittreden Raadslid van de 27 van de stad Ieper geworden op 5 juni 1542.
3.  Catherine, overleden 08-1561 te Olsene.
Gehuwd op 07-01-1535 te Moerkapelle met Antoine jonkheer van der DOVYE.

IVd Ghelein (Ghislain) BAELDE, overleden op 09-05-1567 te Ieper. Lid van de Raad van Notabelen van Ieper op 19 april 1523, 1552, 1564. Lid van de Kamer in 1546, 1548, 1549, 1551, 1554, 1556, 1557 en van 1560 tot 1563. Lid van de raad van 27 op 1 juni 1547. Schepen op 4 juni 1555 en 5 juni 1559. Op 12 oktober 1555, in de delegatie van de Magistrat van Ieper, naar Brussel voor de plechtige troonafstand van Karel V. Overleden in zijn woning genaamd de ´Gouden Cop´ aan de zuidzijde van de Grand´place, zoon van Walrave BAELDE (zie IIIb) en Catherine MINNE.
Gehuwd (1) op 27-06-1516 te Ieper met Guillemine ZWANCKAERT, dochter van Corneille ZWANCKAERT, leerlooier, en Jossine FRUTIER.
Gehuwd (2) met Marie van der CAMERE, dochter van Guillaume van der CAMERE en Marie VANINS.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Ghislain BALDE, te Gent 1570, dd 20-1-1570 acte van zekeren - pag 35 boek Daniel de Borchgrave.
Gehuwd 1570 te Gent met Lievine DONAES, dochter van Josse DONAES, schepen van de Keure, en Anne LANCHALS.

Va Nicolaes BAELDE, lakenkoopman, overleden voor 1580. Nicolas BAELDE, drapier, membre du collège des scelleurs des draps bleus, les 5 juin 1545, 1 juin 1547, 4 juin 1548 et 9 juin 1550; de celui de la haute presse les 1 juin 1551, 4 juin 1552, 5 juin 1553 et 6 juin 1554, .bereeker. de la draperie les 3 juin 1555 et 3 juin 1557, fut conseiller des 27, les 3 juin 1565, 10 juin 1569, 14 juin 1572, 25 août 1574 et 9 juin 1577; membre du collège des Bourgeois Notables, les 4 juin 1568, 20 juin 1575 et 14 juin 1579; conseiller de la chambre, les 7 juin 1570 et 7 juin 1571; enfin Echevin le 7 avril 1578. Il avait donné décharge à ses tuteurs le 7 janvier 1539 et mourut peu avant le 29 septembre 1580, après s.être marié quatre fois. Il épousa en premières noces, avec contrat du 21 août 1538 , Catherine van der Meulene, morte sans postérité avant le 10 novembre 1539, fille de Laurent van der Meulene, successivement Echevin, conseiller des 27, conseiller de la chambre et membre du collège des Bourgeois Notables, du 11 avril 1529 au 4 juin 1555 et de Marie de Schildere; en deuxièmes noces, Marie Rabau, trépassée peu avant le 10 janvier 1560, fille de Clément Rabau, conseiller des 27 les 2 juin 1541 et 3 juin 1564 et de Catherine van der Beke; en troisièmes noces, avec contrat du 17 mars 1562, Demoiselle Hélène Nimmegheer, fille de Denis, décédée vers le 3 juillet 1568, enfin, en quatrièmes noces, avec contrat du 15 novembre 1575, Demoiselle Antoinette Bubbe, veuve de Guillaume Priem, dont il n.eut pas de postérité. Zoon van Jacob BAELDE (zie IVb) en Marie THIBAULT.
Gehuwd (1) op 21-03-1538 te Ieper met Catherine van der MEULENE, overleden voor 1539, dochter van Laurent van der MEULENE en Marie de SCHILDERE.
Gehuwd (2) voor 1549 met Maria RABAU (REBAUT), overleden voor 1560, dochter van Clement RABAU, lid van de raad van 27 in 1541 en 1564, en Catherine van der BEKE.
Gehuwd (3) op 17-03-1562 te Ieper met Hélène NIMMEGHEER, overleden circa 1568, dochter van Denis NIMMEGHEER.
Gehuwd (4) op 15-11-1575 te Ieper met Antoinette BUBBE. {Zij was ook ooit gehuwd met Guillaume PRIEM.}
Uit het tweede huwelijk:
1.  Michiel, geboren circa 1549 te Ieper (zie VIa).
2.  Jacob, overleden op 14-08-1567.
3.  Jan, wolkoopman, overleden op 28-10-1617 te Ieper. Begraven in de St Maartenskerk onder een grafsteen met de inscriptie: "D.O.M. Sepulture van d´Heer JAN BAELDE, Fs d´Heer Nicolais, die overleet den 28n van octobre 1617 ende van Jonckvrauwe MARIE VAN YZE, Fa Jacob, zyne huysvrauwe, die overleet den 4 february 1628. Bid over de zielen". Jean BAELDE, marchand de laines, à diverses reprises Echevin et membre des différents collèges du Magistrat d´Ypres du 13 juin 1585 au 28 mai 1616 inclusivement, décéda dans sa maison, sise au côté nord de la rue au Beurre, le 28 octobre 1617, après avoir épousé, avant 1580 , Demoiselle Marie van Yze, fille de Jacques, morte en la dite maison le 4 fvrier 1628. Ces époux, qui laissèrent postérité, furent inhumés en l´église de St Martin, sous une dalle bleue, portant l´inscription suivante:
D. O. M. SEPULTURE VAN DHEER JAN BAELDE, Fs DHEER NICOLAIS, DIE OVERLEET DEN 28 VAN OCTOBRE 1617 ENDE VAN JONCKVRAUWE MARIE VAN YZE, Fa JACOB, ZYNE HUYSVRAUWE, DIE OVERLEET DEN 4 FEBRUARY 1628. BID OVER DE ZIELEN.

Gehuwd voor 1580 met Marie van YZE, overleden op 04-02-1628 te Ieper, dochter van Jacob van YZE.
4.  Walrave, schepen in 1580 en 1582, lid van de Kamer in 1583, overleden op 21-01-1593 te Ieper. Overleden in zijn woning aan de zuidzijde van de Boterstraat.
Gehuwd met Jeane de CALCKERE, dochter van Jacob de CALCKERE en Claire REUBRECHT.
5.  Nicolaes, lid van de raad van 27 in 1582.
Gehuwd (1) voor 1580 met Marie LAMOOT, overleden voor 1594, dochter van Ghelein LAMOOT, lid van de raad van Notabelen en van 27., en Jeanne van der EECKE.
Gehuwd (2) met Anne de VRIENDT, dochter van Michiel de VRIENDT.
6.  Catherine.
Gehuwd (1) 1561 met Jan WERCKYN, overleden 1576. Membre du Haut college des scelleurs de draps le 25 aout 1574, zoon van Jan WERCKYN.
Gehuwd (2) op 10-06-1578 te Ieper met Jan van BAMBEKE.
7.  Marie (zie VIb).
8.  Paschine, overleden voor 1578. Paschine BAELDE, décéde avant le 21 janvier 1578, se maria à Ypres, paroisse de St. Martin, après Pâques 1574, avec contrat du 19 juin 1574, à Guillaume Wullems, marchand de laitage, conseiller des 27 le 14 juin 1580 décédé à Berghes St. Winoc le 1 octobre 1613, après s´être remarié à Demoiselle Jeanne Lou, fille de Pierre. Il était fils de Mathieu Wullems, conseiller de la chambre les 14 juin 1579 et 1580; Echevin le 5 juin 1582 et conseiller des 27 le 28 juillet 1583, (et de Marie van der Biest?).
Gehuwd 1574 te Ieper met Guillaume WULLEMS, zuivelhandelaar, lid van de raad van 27, overleden op 01-10-1613 te Bergues, zoon van Mathieu WULLEMS, lid van de Kamer, Schepen en Lid van de Raad van 27. {Hij was ook ooit gehuwd met Jeanne LOU, dochter van Pierre LOU.}
Uit het derde huwelijk:
9.  François, overleden circa 1620.
Gehuwd op 18-06-1584 te Ieper (St.Nicolaaskerk) (getuige(n): Guillaume Lamoot en Jan Baelde.) met Christine LAMOOT, dochter van Ghelein LAMOOT, lid van de raad van Notabelen en van 27., en Jeanne van der EECKE.

Vb François BAELDE, overleden voor 1560. Bij zijn huwelijk ontvoogd op 10 februari 1531. Nam deel aan verschillende commisssies belast met de kontrole op blauw laken in 1550 en 1551. Zoon van Jacob BAELDE (zie IVb) en Marie THIBAULT.
Gehuwd 1531 met Catherine Coleta de STOREM, geboren circa 1505, overleden circa 1559, dochter van François de STOREM en Antonine DEURNAGHEL.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria, geboren 1531.
Gehuwd met Ghislenus VANDERBEKE, geboren circa 1509, overleden circa 1579.
2.  Franciscus, geboren circa 1533 (zie VIc).
3.  Jacob, geboren circa 1535 (zie VId).

VIa Michiel BAELDE, lakenkoopman, geboren circa 1549 te Ieper, overleden op 30-12-1630 te Delft, begraven op 02-01-1631 te Delft. Na de inname door de geuzen, door de partisanen van François van Kethulle, van Ieper in 1578 bekleedde Michiel belangrijke posten: schepen in 1579, hoofdman Kleine Ambacht 1580, lid van de Raad van Notabelen 1583. Na de inname van Ieper door Parma in 1584 is Michiel gevlucht naar Norwich, vandaar naar Delft waar hij zich vestigt als koopman. Wapen : in zwart een gouden keper vergezeld van drie zilveren leliën, twee in het schildhoofd en een in den schildvoet. Grafzerk aanwezig in het koor van de Nieuwe Kerk te Delft. Hier leyt begraven Michiel Baelde schepen der stadt Ipere, den 30 December anno 1630 en sijne huysvrouwe Isabelle Bollongies den 1 December 1634 in den Heere ontslapen. Zoon van Nicolaes BAELDE (zie Va) en Maria RABAU (REBAUT).
Gehuwd op 19-06-1575 te Ieper (St.Maartenskerk) met Isabella BOLLENGIER, geboren 1557 te Belle, overleden op 01-12-1634 te Delft, begraven op 04-12-1634 te Delft, dochter van Pierre BOLLENGIER.
Uit dit huwelijk:
1.  Christiaan, geboren op 12-06-1576 te Ieper, overleden op 12-01-1584 te Ieper op 7-jarige leeftijd. Overleden tijdens het beleg van de stad door Parma.
2.  Calleken, geboren op 25-02-1578 te Ieper, overleden op 11-01-1584 te Ieper op 5-jarige leeftijd.
3.  Nicolaes, geboren op 08-06-1580 te Ieper (zie VIIa).
4.  Hendrik, geboren op 19-06-1582 te Antwerpen (zie VIIb).
5.  Suzanna, geboren op 30-01-1584 te Ieper (zie VIIc).
6.  Michiel, geboren op 28-01-1587 te Delft (zie VIId).
7.  Jacob, geboren op 27-07-1592 te Leiden, overleden op 25-07-1594 te Leiden op 1-jarige leeftijd.
8.  Anneke, geboren op 09-07-1594 te Leiden, overleden op 25-07-1594 te Leiden, 16 dagen oud.
9.  Elisabeth, geboren op 26-08-1596 te Delft, overleden 06-1619 te Leiden.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-03-1617 te Leiden met Jacob Laurensz VERHOEF.
10.  Pieter Michielsz, geboren op 02-05-1599 te Delft (zie VIIe).

VIb Marie BAELDE. Met haar broer Michiel naar Norwich en later naar Leiden gevlucht in 1584. Dochter van Nicolaes BAELDE (zie Va) en Maria RABAU (REBAUT).
Gehuwd 1573 te Ieper (St.Maartenskerk). Huwelijkscontract 27-12-1572 Ieper met Daniël LONGESPEY, zoon van Jean LONGUESPEE en Christine YST.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan LONGHESPEE, geboren circa 1580 (zie VIIf).
2.  Judith LONGHESPEE, geboren circa 1583, overleden op 28-03-1625 te Ieper.
Gehuwd op 11-09-1607 te Ieper met Pierre de SCHILDERE.
3.  Christina LONGHESPEE, geboren op 06-02-1584 te Ieper (zie VIIg).
4.  Daniël, geboren te Leiden (zie VIIh).
5.  Cathelyna LONGESPEE.
Ondertrouwd op 09-06-1605 te Leiden (getuige(n): Daniel Longespee vader en Christina Longespee zuster van de bruid) met Daniel BONET, vachtenploter, geboren te Leiden.
6.  Maeyken LONGHESPEE, geboren te Ieper.
Ondertrouwd op 04-10-1604 te Leiden (getuige(n): Jrys Hectorsz Dacketh vader en voor de bruid Daniel Longesey vader en Christyna zuster), gehuwd voor de kerk op 24-10-1604 te Delft met Joris Jorys Hectorsz d´ACQUET, koopman, geboren te Delft.
7.  Susanna LONGESPEE, geboren te Leiden.
Ondertrouwd op 27-12-1618 te Leiden (getuige(n): Jan Longespee zwager en Daniel Longespee toekomstig schoonbroer van de bruidegom, Christijna Longespee zuster van de bruid) met Niclaes van der WILLIGEN, geboren te Hamburg.

VIc Franciscus BAELDE, geboren circa 1533, overleden circa 1561, zoon van François BAELDE (zie Vb) en Catherine Coleta de STOREM.
Gehuwd met Francisca LEFEVRE, geboren circa 1535.
Uit dit huwelijk:
1.  Franciscus, geboren circa 1560.
2.  Catharina, geboren cica 1562.
3.  Cecelia, geboren circa 1564.
4.  Isabella, geboren circa 1570.
Gehuwd op 20-02-1596 te Ieper met Jacobus CLAEYS, geboren circa 1570.

VId Jacob BAELDE, geboren circa 1535, zoon van François BAELDE (zie Vb) en Catherine Coleta de STOREM.
Kinderen:
1.  Jacob BALDE, geboren 1576 te Sandwich (zie VIIi).
2.  Gersom, geboren op 21-01-1577 te Sandwich (zie VIIj).
3.  Frans BALDE (zie VIIk).
4.  Johannes (Hans) BALDE (mogelijk naast Jacob de 2e broer van Frans te Frankenthal in 1616).

VIIa Nicolaes BAELDE, wolkoopman te Staden bij Ieper, geboren op 08-06-1580 te Ieper, overleden op 16-08-1639 te Danzig op 59-jarige leeftijd, "Niclaes Baelde, coopman van Staden, wonende tot Leyden, vergeselschapt met Michiel Baelde, zijn vader, en Pieter van Pene, zijn toecomende schoonvader met Maria van Pene, jongedochter van Leyden, vergeselschapt met Pieter van Pene, haer vader, mitsgaders mit Ysabella Baeldes, haer toecomende schoonmoeder ende Geleyne van Pene, haer moeye."
Nicolaas wordt op 21 mei 1610 als poorter van de stad Leiden aangenomen. Het attestatieregister vermeldt het vertrek van "Nicolaes Baelde en Maria van Peene, zijne vrouw, naar Dantzich" op 10 mei 1632.
Zoon van Michiel BAELDE (zie VIa) en Isabella BOLLENGIER.
Ondertrouwd op 14-08-1609 te Leiden (getuige(n): voor de bruid: Geeyne van Pene moeie en Ysabella Baeldes toekomstig schoonmoeder), gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-09-1609 te Leiden (Hooglandse kerk) met Maria van PEENE, geboren 1593 te Leiden, overleden te Danzig, dochter van Pieter van PEENE en Anna BAELDE (BAILLIJ).
Uit dit huwelijk:
1.  Jacob, gedoopt (Hooglandkerk) op 24-01-1621 te Leiden. In 1645 wordt Jacob Balde, leerlooier uit Leiden, ingeschreven in Danzig.
2.  Heyndrik, gedoopt op 31-05-1623 te Leiden.
3.  Marcus, gedoopt (Pieterskerk) op 05-02-1625 te Leiden (zie VIIIa).
4.  Maria, gedoopt op 14-12-1627 te Leiden.
5.  Suzanna, gedoopt op 20-12-1629 te Leiden.
6.  Pieter, geboren te Danzig (zie VIIIb).
7.  Anna, geboren te Danzig (zie VIIIc).

VIIb Hendrik BAELDE, wolkoper, wolkammer te Leiden, geboren op 19-06-1582 te Antwerpen, overleden op 25-05-1625 op 42-jarige leeftijd. Overleden aan de pest, woonde op de Hooygraft, begraven op 27-05-1625 te Leiden, zoon van Michiel BAELDE (zie VIa) en Isabella BOLLENGIER.
Ondertrouwd (1) op 08-04-1604 te Leiden, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-08-1604 te Leiden (Pieterskerk) met Adriana HERREWIJN, dochter van Johan HERREWIJN, wolkoper, en Cornelia van ORNEWEDDE.
Ondertrouwd (2) op 14-11-1608 te Leiden met Maaijke KEIJKENPOST, overleden op 27-05-1625 te Leiden. Overleden aan de pest, begraven op 29-05-1625 te Leiden.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Suzanna, geboren 1606 te Leiden.
Ondertrouwd op 16-02-1624 te Leiden met Abraham MACARE, koopman.

VIIc Suzanna BAELDE, geboren op 30-01-1584 te Ieper, overleden op 04-05-1618 op 34-jarige leeftijd, dochter van Michiel BAELDE (zie VIa) en Isabella BOLLENGIER.
Ondertrouwd op 10-02-1602 te Delft met Salomon d´ACQUET, 25 jaar oud, cramer aan de Voldersgracht te Delft, gedoopt op 15-03-1576 te Delft, overleden op 12-09-1624 op 48-jarige leeftijd, zoon van Joris d´ACQUET en Johanna van HOORENBEEK.
Uit dit huwelijk:
1.  Joris Salomonsz, geboren op 22-04-1603, overleden op 27-08-1640 op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-01-1627 met Emmerentia van der LINDEN, 19 jaar oud, geboren op 17-02-1607, overleden op 07-04-1687 op 80-jarige leeftijd.
2.  Margaretha, geboren op 21-04-1618 te Delft, gedoopt op 27-04-1618 te Delft, overleden op 25-05-1664 te Delft op 46-jarige leeftijd, begraven op 28-05-1664 te Delft.

VIId Michiel BAELDE, koopman, Marktveld te Delft, geboren op 28-01-1587 te Delft, gedoopt op 20-02-1587 te Leiden, overleden op 20-01-1645 te Delft op 57-jarige leeftijd, begraven op 24-01-1645 te Delft, Nieuwe Kerk, zoon van Michiel BAELDE (zie VIa) en Isabella BOLLENGIER.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 15-02-1609 te Delft met Geertruida van OOSTERWIJK, overleden op 15-05-1637 te Delft, begraven op 17-05-1637 te Delft, Nieuwe kerk, dochter van Joannes van OOSTERWIJK en Geertje Jansdr.
Ondertrouwd (2) op 28-11-1637 te Delft, gehuwd op 50-jarige leeftijd op 15-12-1637 te Delft met Maertje Leenders ROOS, wonende te ´s-Gravenhage, dochter van Leendert ROOS. {Zij was eerder gehuwd voor 1637 met Arent Pietersz van HEMERT.}
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jan, geboren op 10-02-1610 te Delft (zie VIIId).
2.  Isabella, geboren op 17-12-1611 te Overschie, begraven op 04-06-1612 te Delft (Nieuwe Kerk), 170 dagen oud.
3.  Geertruida, geboren op 07-08-1613, overleden op 30-08-1614 op 1-jarige leeftijd, begraven op 01-09-1614 te Delft, Nieuwe Kerk.
4.  Agatha, geboren op 21-02-1616, overleden op 23-02-1628 op 12-jarige leeftijd, gecremeerd op 26-02-1628 te Delft, Nieuwe Kerk.
5.  Suzanna, geboren op 05-12-1618, gedoopt op 09-12-1618 te Delft (getuige(n): Jacob Janssen en Maertge Cornelis), overleden op 17-10-1633 op 14-jarige leeftijd, begraven op 19-10-1633 te Delft, Nieuwe Kerk.
6.  Michiel, geboren op 18-06-1621 te Delft (zie VIIIe).
7.  Geertruida, gedoopt op 10-03-1624 te Delft (zie VIIIf).
8.  Hendrik, geboren op 08-07-1625 te Delft (zie VIIIg).

VIIe Pieter Michielsz BAELDE, koopman, geboren op 02-05-1599 te Delft, overleden op 17-03-1649 te Leiden op 49-jarige leeftijd, begraven op 22-03-1649 te Leiden, Pancraskerk. Hier rusten de lichamen van Pieter Baelde Michielsz in sijn leven coopman overleden den 17 Marty ano 1649 oud sijnde 50 jaren. Petronella Tristram sijn eerste huysvrouw overleden den 29 September ano 1639 out sijnde 34 jaren ende Abighel Kerstemans des voors. Baeldens Ile ende laetste huysvrou overleden den 23 Mey anno 1650. Zoon van Michiel BAELDE (zie VIa) en Isabella BOLLENGIER.
Ondertrouwd (1) op 25-04-1624 te Leiden. Ook op 5-5-1624 is er aangifte van ondertrouw te Delft. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-05-1624 te Leiden, gehuwd voor de kerk op 14-05-1624 te Leiden, Hooglandse kerk met Pieternella TRISTRAM, geboren 1605 te Delft, overleden op 28-09-1639 te Leiden, begraven op 01-10-1639 te Leiden, Pancraskerk, dochter van Claes TRISTRAM en Annetje Karels van EECKELOO.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 14-05-1640 te Leiden met Rachel KERSTEMANS, overleden op 25-05-1650 te Leiden, begraven op 29-05-1650 te Leiden, Pancraskerk, dochter van ? KERSTEMANS. {Zij was eerder gehuwd voor 1640 met Jan de WITTE.}
Uit het eerste huwelijk:
1.  Nicolaas, geboren op 03-10-1627 te Leiden (zie VIIIh).
2.  Anna, gedoopt op 05-08-1629 te Leiden.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-08-1649 te Leiden met Johannes van PEENE, koopman, zoon van Pieter van PEENE en Maria OUDEMANS.
3.  Pieter, gedoopt op 10-12-1630 te Leiden. Jong gestorven.
4.  Michiel, geboren op 17-03-1631 te Leiden (zie VIIIi).
5.  Jacob, geboren 04-1633 te Leiden (zie VIIIj).
6.  Maria, geboren op 27-09-1634 te Leiden, gedoopt op 04-10-1634 te Leiden, overleden voor 1635.
7.  Elisabeth, geboren op 27-09-1634 te Leiden (zie VIIIk).
8.  Maria, gedoopt op 13-09-1635 te Leiden (zie VIIIl).
9.  Mr Pieter, gedoopt (Hooglandkerk) op 20-12-1637 te Leiden (zie VIIIm).

VIIf Jan LONGHESPEE, geboren circa 1580, zoon van Daniël LONGESPEY en Marie BAELDE (zie VIb).
Gehuwd met Maria van der WILLIGEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes, gedoopt op 17-01-1621 te Leiden (getuige(n): Daniel Longerspee).
2.  Catharina, gedoopt op 16-08-1622 te Leiden.
3.  Daniël, gedoopt op 28-03-1624 te Leiden (getuige(n): Ibergen Baelde).
4.  Niclaes, gedoopt op 03-09-1626 te Leiden (getuige(n): Pieter Longespee).

VIIg Christina LONGHESPEE, geboren op 06-02-1584 te Ieper, overleden op 09-01-1662 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd, dochter van Daniël LONGESPEY en Marie BAELDE (zie VIb).
Ondertrouwd op 28-11-1613 te Leiden met Gersom BAELDE, 36 jaar oud (zie VIIj). {Hij was eerder ondertrouwd op 17-04-1599 te Leiden, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 17-04-1599 te Leiden (Pieterskerk). Gersom, jongman uit Sanwits, vergez met vader Jacob en oom Jacques Everart. Echtgenote is Lydia SCHOUTHETE. Afkomstig uit Colchester, geboren in Vlaanderen. Hij was eerder ondertrouwd op 03-03-1605 te Leiden met Sara Aerssensdr (Weduwe van Gerrit Jaspers uit Antwerpen). Hij was eerder ondertrouwd op 17-04-1609 te Leiden met Hester KERSTEMANS.}
Uit dit huwelijk:
1.  Daniël, geboren op 29-09-1614 te Leiden (zie VIIIn).
2.  Johanna, geboren te Leiden (zie VIIIo).

VIIh Daniël LONGESPEY, koopman, geboren te Leiden, zoon van Daniël LONGESPEY en Marie BAELDE (zie VIb).
Ondertrouwd op 03-01-1614 te Leiden (getuige(n): Gersom Baelde zwager en Geleyne Ouseels moeder van de bruid) met Sara OUSEELS, geboren te Leiden, dochter van Jacques OUSEEL, van Belle, en Geleyne van PEENE, van Belle.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacques, gedoopt op 04-03-1621 te Leiden (getuige(n): Susanna Longespee en Anna Ouseels).
2.  Chistina, gedoopt op 17-04-1623 te Leiden (getuige(n): Gerson Baelde en Dina Ouseels).
3.  Christintien, gedoopt op 09-04-1624 te Leiden.
4.  Maria, gedoopt op 17-02-1630 te Leiden (getuige(n): Michiel Ouseel en Maria van der Willigen).
5.  Susanna, gedoopt op 19-06-1632 te Leiden (getuige(n): Gerson Baelde, Niclaes van der Willigen en Cathalina Ouseels).

VIIi Jacob BALDE, zijdewinkelier te Amsterdam, geboren 1576 te Sandwich. Jacob Balden wordt genoemd als doopgetuige op 20-4-1623 te Frankenthal (doop van Jacob de Cerff zoon van Johannes en Susanna van Mullem).
Bij andere dopen van het gezin Cerff zijn genoemd: Johanna, huisvrouw van Hans Baldens (22-9-1611) en Janneken Balde, huisvrouw van Francois Bardoul (3-7-1625)
, zoon van Jacob BAELDE (zie VId).
Gehuwd (1) circa 1600 met N.N.
Gehuwd (2) met Jannen (Janneken) BALDE (de BRIER) van FRANKENDAEL.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Ds Jacob, geboren 1604 (zie VIIIp).
Uit het tweede huwelijk:
2.  Isaac, gedoopt 1620 te Frankenthal (?), overleden 1705. Isaac koopt in 1695 een hofstede in de Watergraafsmeer die hij Frankendael noemt. Zijn erfgenamen zijn in 1705 Pieter Balde en zijn kinderen.
3.  Gertruit, gedoopt (Oude kerk) op 18-01-1626 te Amsterdam.
4.  Susanna, gedoopt (Nieuwe kerk) op 23-11-1627 te Amsterdam.
5.  Abraham, gedoopt (Nieuwe kerk) op 20-11-1629 te Amsterdam.
6.  Janneken, gedoopt (Nieuwe kerk) op 23-11-1632 te Amsterdam.
7.  Marija, gedoopt (Oude kerk) op 22-11-1635 te Amsterdam.
Gehuwd voor de kerk op 47-jarige leeftijd op 23-02-1683 met Georgius de MEY, geboren 1628 te Rotterdam, overleden op 07-02-1712, zoon van Jan de MEY en Eva ROY. {Hij was eerder gehuwd op 16-10-1657 te Rotterdam met Alathea SOESFIUS, overleden op 23-02-1680.}
8.  Jacomijn (Jacoba), gedoopt (Nieuwe kerk) op 14-12-1638 te Amsterdam.
Gehuwd (1) circa 1680 met Dr Johannes VLAMERDINGH, predikant.
Gehuwd voor de kerk (2) op 57-jarige leeftijd op 21-01-1696 te Amsterdam met Gerbrandus van LEEUWEN, predikant en professor te Amsterdam, geboren te Boskoop.
9.  Jan, geboren circa 1640 (zie VIIIq).
10.  Pieter, gedoopt (Nieuwe kerk) op 02-02-1642 te Amsterdam (zie VIIIr).

VIIj Gersom BAELDE, baaidrapier, koopman, geboren op 21-01-1577 te Sandwich, overleden op 10-11-1662 te Leiden op 85-jarige leeftijd. Poorter van Leiden 7-6-1599. Zoon van Jacob BAELDE (zie VId).
Ondertrouwd (1) op 17-04-1599 te Leiden, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 17-04-1599 te Leiden (Pieterskerk). Gersom, jongman uit Sanwits, vergez met vader Jacob en oom Jacques Everart. Echtgenote is Lydia SCHOUTHETE. Afkomstig uit Colchester, geboren in Vlaanderen.
Ondertrouwd (2) op 03-03-1605 te Leiden met Sara Aerssensdr (Weduwe van Gerrit Jaspers uit Antwerpen).
Ondertrouwd (3) op 17-04-1609 te Leiden met Hester KERSTEMANS.
Ondertrouwd (4) op 28-11-1613 te Leiden met Christina LONGHESPEE, 29 jaar oud (zie VIIg).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jacob, geboren 1601 te Leiden, overleden op 10-11-1662 te Leiden.
2.  Rachel, geboren 10-1603 te Leiden.
Ondertrouwd (1) op 25-04-1631 te Leiden, gehuwd voor de kerk op 13-05-1631 te Leiden (Hooglandse kerk) met Samuel van der VELDE.
Ondertrouwd (2) op 02-03-1654 te Leiden met Pieter van der MEULEN (Weduwnaar van Catherijn Andries).
Uit het vierde huwelijk: 2 kinderen (zie onder VIIg).

VIIk Frans BALDE, koopman te Nieuwkerke. Uit de kerkregisters van Neuve-Egliso: 4-3-1590 bij de doop van een zoon van Petri Faghel wordt Francois Balde vermeld. Op 11-5-1598: bij de doop van Francisci zoon van Petri Fagele en Petronillae is aanwezig Catharina uxor Francisci Baelde.
Frans stuurt zijn 3 dochters in 1616 naar Frankenthal (Pfaltz) waar zich reeds twee broers van Frans bevonden.
Zoon van Jacob BAELDE (zie VId).
Gehuwd met Catelina (Catharina?) BODAERT.
Uit dit huwelijk:
1.  Josina, gedoopt op 14-06-1601 (zie VIIIs).
2.  Maria.
3.  Perona.

VIIIa Marcus BAELDE, koopman, woont aan de Bredestraat (1646/47 te Leiden), gedoopt (Pieterskerk) op 05-02-1625 te Leiden, zoon van Nicolaes BAELDE (zie VIIa) en Maria van PEENE.
Ondertrouwd (1) op 06-06-1646 te Leiden met Pieternella POULAERT, overleden 1647, dochter van Pieter POELAERT en Sara van der MAERSCH.
Ondertrouwd (2) op 18-06-1647 te Leiden met Catharina de ROY.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Marcus (de jonge), gedoopt op 07-12-1646 te Leiden (getuige(n): Adriana Balde en Allaert Poellaert).
Ondertrouwd op 22-03-1668 te Leiden met Anna Maria PAEDTS.

VIIIb Pieter BAELDE, schoolmeester, geboren te Danzig, zoon van Nicolaes BAELDE (zie VIIa) en Maria van PEENE.
Gehuwd met Jannetje HORTSEMELS.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik, gedoopt op 13-04-1659 te Leiden.
2.  Nicolaas, gedoopt op 10-02-1664 te Leiden.

VIIIc Anna BAELDE, geboren te Danzig, dochter van Nicolaes BAELDE (zie VIIa) en Maria van PEENE.
Ondertrouwd op 21-01-1660 te Leiden, gehuwd op 03-02-1660 te Voorschoten met Paules Willemansz CLINCKHAMER, geboren 1639 te Leiden.
Uit dit huwelijk:
1.  Dirck KLINCKHAMER, gedoopt op 28-02-1663 te Leiden (getuige(n): Maria van Peenenen Maertje Dircs Krulen Simon Dircks Krul).
2.  Willem KLINCKHAMER, gedoopt op 24-01-1664 te Leiden (getuige(n): Simon Dircksz Krul en Susanna Baelde).

VIIId Jan BAELDE, koopman waarschijnlijk, vertrokken naar Indië, geboren op 10-02-1610 te Delft, overleden op 19-11-1636 te Delft op 26-jarige leeftijd, begraven op 21-11-1636 te Delft, Nieuwe Kerk, zoon van Michiel BAELDE (zie VIId) en Geertruida van OOSTERWIJK.
Ondertrouwd op 03-11-1629 te Delft, gehuwd op 19-jarige leeftijd op 18-11-1629 te Delft met Maria JUNIUS (de JONGE), overleden op 15-11-1636 te Delft, begraven op 17-11-1636 te Delft, Nieuwe Kerk, dochter van Isaäc JUNIUS, chirurgijn aan de Grote Markt te Delft., en Jannetje van REVERSET.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacob, gedoopt op 20-10-1630 te Delft (zie IXa).
2.  Philippus, godgeleerde en ethnoloog, gedoopt op 24-10-1632 te Delft (getuige(n): Isaacus Junius, Pieter Baelde en Geertge Jans), overleden 1671 te Geervliet. Philippus studeerde in Leiden en vertrok 20 oktober 1654 naar Oost-Indie, waar hij in 1655 aankwam en enige tijd in Makassar verbleef als lid van een gezandschap bij de koning van Celebes. Werd 18 september 1656 te Punto Gale op Ceylon beroepen als predikant. Hier is hij eind 1657 aangekomen na een openthoud op Malakka. Later werd hij de eerste predikant te Jaffna. Is in 1665 gerepatrieerd, was daarna predikant te Geervliet waar hij zijn grote werk schreef: "Naauwkeurige Beschrijvinge van Malabar en Choromandel en het machtige eyland Ceylon. Afgoderye der Oost-Indische heydenen" In 1672 verscheen te Amsterdam nog een 3-delige Malabaarsche Spraakkunst.
Literatuur: C.A.L. van Trosstenburg de Bruyn, Biogr Woordenboek van O.-I. Predikanten (Nijmegen 1893), 19-21; Het Prot. Vaderland I, 26; Dissertatie van A.J. de Jong (´s-Gravenhage 1917) over bovengenoemde "Beschrijvinge"
.
Ondertrouwd (1) op 19-09-1654 te Delft, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-10-1654 te Delft met Maria van CASTEL.
Gehuwd (2) op 23-jarige leeftijd op 26-05-1656 te Batavia (schip Nassau) met Elisabeth TRIBOLET, overleden op 18-06-1701 te Rotterdam. {Zij is later ondertrouwd op 17-06-1672 te Leiden met Mr Pieter BAELDE, 34 jaar oud (zie VIIIm). {Hij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 31-08-1658 te Leiden met Anna ´t HOEN, begraven op 16-11-1668 te Rotterdam, dochter van Jan Govertsz ´t HOEN en Anna Florisdr. Hij is later gehuwd op 64-jarige leeftijd op 26-03-1702 te Rotterdam met Eva VEER.}}
3.  ? Geboren circa 1633, begraven op 28-06-1636 te Delft (Nieuwe Kerk).
4.  Paulus, gedoopt op 14-01-1635 te Delft (getuige(n): Joris Dackquet, Davidt de Jong en Amerensge Snels), overleden 03-1665 te Delft. Overleden aan de pest.
5.  Maria, woont voor haar huwelijk in de Wijnstraat in Delft, geboren op 14-11-1636, gedoopt op 16-11-1636 te Delft (getuige(n): Michiel Baelde en Susanna Spranckhuijse), overleden op 25-03-1702 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd, begraven op 30-03-1702 te Amsterdam, Oude kerk.
Ondertrouwd op 03-11-1657 te Delft, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 27-11-1657 te Amsterdam (Nieuwe kerk) met Harmen Jacobsen de FREMERY, 35 jaar oud, schepen, raad, burgemeester en kerkmeester te Naarden, geboren op 01-05-1622, overleden op 24-02-1673 te Naarden op 50-jarige leeftijd.

VIIIe Michiel BAELDE, koopman waarschijnlijk, geboren op 18-06-1621 te Delft, gedoopt op 20-06-1621 te Delft (getuige(n): Salomon Daquet en Jeremias van Stralen), overleden op 25-06-1689 te Amsterdam op 68-jarige leeftijd, begraven op 29-06-1689 te Delft, Nieuwe Kerk, zoon van Michiel BAELDE (zie VIId) en Geertruida van OOSTERWIJK.
Gehuwd (1) circa 1644 te Amsterdam met Jannetje de KEYSER, overleden op 23-08-1652 te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) op 31-05-1653 te Amsterdam met Beatrix van BOSHUIJSEN.
Ondertrouwd (3) op 22-04-1660 te Amsterdam met Maria van PUYNINGH.
Ondertrouwd (4) op 09-01-1672 te Amsterdam met Christina BRAECKENBURGH.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Michiel, gedoopt (Hervormd, Oude kerk) op 28-03-1645 te Amsterdam (zie IXb).
2.  Henrick, gedoopt (Hervormd, Nieuwe kerk) op 27-06-1647 te Amsterdam.
3.  Huijbert, gedoopt (Hervormd, Oude kerk) op 12-04-1650 te Amsterdam, overleden te Ispahan (Persië).
4.  Jannetien, gedoopt (Hervormd Noorder kerk) op 25-08-1652 te Amsterdam.
Gehuwd (1) met Johannes VERBRUGGE, overleden 1694 te Oost-Indië.
Gehuwd (2) met Adriaan LANSERT, luitenant bij de VOC te Tutecorijn.

VIIIf Geertruida BAELDE, gedoopt op 10-03-1624 te Delft (getuige(n): Jeremias Pietersz en Ariaentge Lambrechts en Maria de Wilde), dochter van Michiel BAELDE (zie VIId) en Geertruida van OOSTERWIJK.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 12-04-1643 te Delft met Pieter Adryaensz van SOEST.
Uit dit huwelijk:
1.  Anna, gedoopt op 16-08-1644 te Rotterdam.
2.  Maghiel, gedoopt op 24-03-1647 te Delft.

VIIIg Hendrik BAELDE, factoor, geboren op 08-07-1625 te Delft, gedoopt op 13-07-1625 te Delft (getuige(n): Niclaes Baelde, Arent Woutersz en Ariaentge van Burchaen), overleden op 24-10-1673 te Delft op 48-jarige leeftijd, zoon van Michiel BAELDE (zie VIId) en Geertruida van OOSTERWIJK.
Ondertrouwd op 23-10-1649, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-11-1649 te Delft met Magdalena van der BURCH, begraven op 13-02-1717 te Delft (Oude Kerk), dochter van Jan Corstiaens van der BURCH en Magdalena d´HONNEUR.
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes, gedoopt op 10-04-1651 te Leiden, overleden voor 1664 te Leiden.
2.  Geertruida, gedoopt op 03-05-1652 te Leiden (zie IXc).
3.  Maddelena, gedoopt (Hervormd, Wester kerk) op 04-04-1655 te Amsterdam, overleden op 23-08-1657 op 2-jarige leeftijd.
4.  Catharina, gedoopt (Hervormd, Oude kerk) op 02-10-1658 te Amsterdam (zie IXd).
5.  Jacobus, geboren op 07-11-1660 (zie IXe).
6.  Johannes, geboren op 27-07-1664 te Amsterdam (zie IXf).

VIIIh Nicolaas BAELDE, luitenant van de schutterij en regent van het pesthuis, geboren op 03-10-1627 te Leiden, zoon van Pieter Michielsz BAELDE (zie VIIe) en Pieternella TRISTRAM.
Gehuwd met Johanna BAELDE (zie VIIIo).
Uit dit huwelijk:
1.  Pieternella, gedoopt op 02-05-1652 te Rotterdam.
2.  Alida, gedoopt op 25-01-1654 te Rotterdam, begraven op 31-05-1654 te Rotterdam, 126 dagen oud.
3.  Alida, gedoopt op 09-03-1655 te Rotterdam, begraven op 17-10-1655 te Rotterdam, 222 dagen oud.
4.  Pieter, gedoopt op 28-10-1656 te Rotterdam.

VIIIi Michiel BAELDE, kramer en makelaar, geboren op 17-03-1631 te Leiden, gedoopt op 21-03-1631 te Leiden, overleden op 03-05-1695 te Rotterdam op 64-jarige leeftijd, zoon van Pieter Michielsz BAELDE (zie VIIe) en Pieternella TRISTRAM.
Ondertrouwd (1) op 16-04-1652 te Leiden met Digna PALINGS, geboren te Tholen, overleden voor 1653.
Ondertrouwd (2) op 02-11-1654 te Leiden, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-11-1654 te Rotterdam met Catharina CROOSWIJCK, 25 jaar oud, geboren op 02-09-1629 te Rotterdam, overleden op 24-02-1704 te Rotterdam op 74-jarige leeftijd, dochter van Vrank Claesz CROOSWIJCK, collecteur van tabak (1633/4), en Catharina Otten van DOOREN.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Petronella, geboren op 20-09-1655 te Rotterdam, gedoopt op 23-09-1655 te Leiden, overleden op 21-03-1725 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd, begraven op 27-03-1725 te Rotterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-05-1679 te Zevenhuizen met Reinier BLOKHUJZEN, 32 jaar oud, glazenmaker en later kaaskoper, geboren op 06-12-1646 te Zevenhuizen, overleden op 14-03-1719 te Rotterdam op 72-jarige leeftijd, begraven op 20-03-1719 te Rotterdam.
2.  Francke, geboren op 10-07-1657 te Leiden (zie IXg).
3.  Pieter, geboren op 29-09-1659 te Rotterdam (zie IXh).
4.  Adrianus, geboren 1661, overleden 1680 te Nantes (F).
Ondertrouwd voor 1680 met Gerritgen Joris HOGENDIJCK, op 16-3-1680 hertrouwt Gerritgen met Jems Matson Ruth sergeant ingekwartierd in Delft. Haar vorige echtgenoot was Arien Michielsz van Baelden.
5.  Adriana, gedoopt op 15-01-1662 te Rotterdam.
6.  Michiel, geboren op 18-12-1663 te Rotterdam (zie IXi).
7.  Catharina, geboren 02-1666 te Rotterdam (zie IXj).
8.  Maria, geboren op 06-11-1668 te Rotterdam, overleden op 22-11-1750 te Rotterdam op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 14-03-1696 te Rotterdam met Rudolphus MEES, 30 jaar oud, kruidenier, geboren op 08-08-1665 te Groningen, overleden op 16-03-1702 te Rotterdam op 36-jarige leeftijd, begraven op 21-03-1702 te Rotterdam. Rudolphus was rafactiemeester (een beëdigd deskundige die de waardevermindering vaststelt van beschadigde goederen) te Rotterdam.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 18-02-1705 te Rotterdam met Dirk van der DOES, 25 jaar oud, geboren op 01-11-1679, overleden op 13-05-1720 op 40-jarige leeftijd.

VIIIj Jacob BAELDE, koopman waarschijnlijk, geboren 04-1633 te Leiden, zoon van Pieter Michielsz BAELDE (zie VIIe) en Pieternella TRISTRAM.
Ondertrouwd op 27-06-1658 te Leiden met Maria du JARDYN (GARDYN), dochter van Jan du JARDYN en Rosa du FOREST ( FORETH).
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter, gedoopt op 09-05-1660 te Leiden.
2.  Pieter, gedoopt op 09-02-1662 te Leiden.
3.  Philippus, gedoopt op 25-11-1665 te Leiden.
4.  Petronella, gedoopt op 25-11-1665 te Leiden (getuige(n): Bathazar Verbeeck, Margaritta van Kerchem, Maria Baelde).
5.  Anna, gedoopt op 06-11-1667 te Leiden (getuige(n): Abraham du Forest, Agnieta van Peene, Maria Baelde), overleden voor 1673.
6.  Petronella, gedoopt op 04-11-1668 te Leiden.
7.  Jacobus, gedoopt op 23-08-1671 te Leiden (getuige(n): Petrus Baelde, Hieronijmus de With, Adriana Fabritius).
8.  Anna, gedoopt op 31-12-1673 te Leiden.

VIIIk Elisabeth BAELDE, geboren op 27-09-1634 te Leiden, gedoopt op 04-10-1634 te Leiden, overleden op 17-06-1714 op 79-jarige leeftijd. Adriaen Roos als getr. hebb. Catharina Steenlack, dr. en erfgenaam van za. Gerrit Steenlack, uit wiens boedel door Johanna van der Wee, zijn schoonmoeder, de volgende huizinge ter voldoening van het vaderlijk erfdeel van zijn huisvrouw werd toegewezen vlgs. deling voor notaris Zeger van der Brugge enz. van 25-2-1683, geeft gifte aan Juffr. Elizabeth Baelde, weduwe van de heer Balthazar Verbeek, in zijn leven burgemeester van Rtd., een huis en erf aan de WZ van de Hooftstraet omtrent de Draey-bruggestege binnen Rtd., belend NZ Jan van Loon, ZZ Jan Fenix. Met een vrije uit- en ingang door de Drie Haringsteech tot in de Rijstuijn en nog met een uit- en ingang achter op het water. Geregistreerd nr. 3711, koopsom 11000 gulden incl. een belastinge van per reste 4000 gulden kapitaal ten gunste van de heer en mr. Dirck Groenhout, heer tot Capelle op den IJssel, raad en vroedschap in Rtd., enz. Dochter van Pieter Michielsz BAELDE (zie VIIe) en Pieternella TRISTRAM.
Ondertrouwd op 23-08-1653 te Delft met Balthasar VERBEEK, burgemeester van Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter, gedoopt op 20-01-1660 te Rotterdam.
Gehuwd te Rotterdam met Anna BAELDE, gedoopt op 25-04-1660 te Rotterdam, dochter van Mr Pieter BAELDE (zie VIIIm) en Anna ´t HOEN.

VIIIl Maria BAELDE, gedoopt op 13-09-1635 te Leiden, overleden op 12-02-1701 te Leiden op 65-jarige leeftijd, dochter van Pieter Michielsz BAELDE (zie VIIe) en Pieternella TRISTRAM.
Gehuwd (1) op 16-jarige leeftijd op 03-04-1652 te Leiden. In het huwelijk Blocq/Baelde werden 14 kinderen geboren. Echtgenoot is Dirck Samuelsz BLOCQ, brouwer, zoon van Samuel Dirckse BLOCQ.
Ondertrouwd (2) op 16-07-1670 te Leiden, gehuwd op 34-jarige leeftijd op 31-08-1670 te Wassenaar. In het huwelijk de Witt-Baelde werden 6 kinderen geboren. Het echtpaar de Witt-Baelde had totaal 40 kinderen. Echtgenoot is Jeronimus de WITT, 42 jaar oud, brouwer te Leiden, gedoopt op 03-08-1628 te Amsterdam, overleden op 28-09-1702 te Leiden op 74-jarige leeftijd, zoon van Pieter de WITT en Geertruyt de HAZE. {Hij was ook ooit gehuwd. In dit huwelijk werden 20 kinderen geboren. Partner is Christina GERARD.}
Uit het eerste huwelijk:
1.  Pieter, gedoopt op 16-02-1653 te Leiden.
2.  Petronella, gedoopt op 20-05-1657 te Leiden.
Gehuwd met Jacobus van de VELDE.
3.  Samuel, gedoopt op 26-01-1659 te Leiden.
4.  Samuel, gedoopt op 15-01-1660 te Leiden.
5.  Anna, gedoopt op 16-01-1661 te Leiden.
Gehuwd met Jan MINNE.
6.  Samuel, gedoopt op 23-07-1662 te Leiden.
7.  Samuel, gedoopt op 31-07-1663 te Leiden.
8.  Alida, gedoopt op 07-06-1665 te Leiden.
Uit het tweede huwelijk:
9.  Catharina, geboren op 02-04-1674 te Rotterdam, overleden op 03-11-1714 te Amsterdam op 40-jarige leeftijd.
10.  Jeronimus.

VIIIm Mr Pieter BAELDE, advocaat Hof van Holland, gedoopt (Hooglandkerk) op 20-12-1637 te Leiden, overleden 1710 te Rotterdam, zoon van Pieter Michielsz BAELDE (zie VIIe) en Pieternella TRISTRAM.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 31-08-1658 te Leiden met Anna ´t HOEN, begraven op 16-11-1668 te Rotterdam, dochter van Jan Govertsz ´t HOEN en Anna Florisdr. {Zij was eerder gehuwd voor 1658 met Salomon van der VIN.}
Ondertrouwd (2) op 17-06-1672 te Leiden met Elisabeth TRIBOLET, overleden op 18-06-1701 te Rotterdam. {Zij was eerder gehuwd op 26-05-1656 te Batavia (schip Nassau) met Philippus BAELDE, 23 jaar oud, godgeleerde en ethnoloog, gedoopt op 24-10-1632 te Delft (getuige(n): Isaacus Junius, Pieter Baelde en Geertge Jans), overleden 1671 te Geervliet. Philippus studeerde in Leiden en vertrok 20 oktober 1654 naar Oost-Indie, waar hij in 1655 aankwam en enige tijd in Makassar verbleef als lid van een gezandschap bij de koning van Celebes. Werd 18 september 1656 te Punto Gale op Ceylon beroepen als predikant. Hier is hij eind 1657 aangekomen na een openthoud op Malakka. Later werd hij de eerste predikant te Jaffna. Is in 1665 gerepatrieerd, was daarna predikant te Geervliet waar hij zijn grote werk schreef: "Naauwkeurige Beschrijvinge van Malabar en Choromandel en het machtige eyland Ceylon. Afgoderye der Oost-Indische heydenen" In 1672 verscheen te Amsterdam nog een 3-delige Malabaarsche Spraakkunst.
Literatuur: C.A.L. van Trosstenburg de Bruyn, Biogr Woordenboek van O.-I. Predikanten (Nijmegen 1893), 19-21; Het Prot. Vaderland I, 26; Dissertatie van A.J. de Jong (´s-Gravenhage 1917) over bovengenoemde "Beschrijvinge"
, zoon van Jan BAELDE (zie VIIId) en Maria JUNIUS (de JONGE). {Hij was eerder ondertrouwd op 19-09-1654 te Delft, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-10-1654 te Delft met Maria van CASTEL.}}
Gehuwd (3) op 64-jarige leeftijd op 26-03-1702 te Rotterdam met Eva VEER.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Anna, gedoopt op 25-04-1660 te Rotterdam.
Gehuwd te Rotterdam met Pieter VERBEEK, gedoopt op 20-01-1660 te Rotterdam, zoon van Balthasar VERBEEK, burgemeester van Rotterdam, en Elisabeth BAELDE (zie VIIIk).

VIIIn Daniël BAELDE, geboren op 29-09-1614 te Leiden, zoon van Gersom BAELDE (zie VIIj) en Christina LONGHESPEE (zie VIIg).
Ondertrouwd op 08-07-1639 te Leiden met Catharina LOONES, 20 jaar oud, geboren op 29-03-1619 te Amsterdam, dochter van Jacobus LONES.
Uit dit huwelijk:
1.  Catharina, geboren op 16-06-1640 te Leiden, gedoopt (Hooglandkerk) op 24-06-1640 te Leiden (getuige(n): Gersom Baelde, Jacques Lones en Sara de Vos), overleden op 14-11-1679 op 39-jarige leeftijd.
2.  Nicolaas, geboren op 08-11-1641 te Leiden, gedoopt (Hooglandkerk) op 26-11-1641 te Leiden (getuige(n): Nicolaas van der Willigen, Christina Longespee en Calleken van der Willigen).
3.  Christina, geboren op 28-10-1642 te Leiden, gedoopt (Hooglandkerk) op 04-11-1642 te Leiden (getuige(n): Samuel van der Velde en Johanna Bol).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-01-1664 te Leiden met Jurriaan Ottho VERSMIS, 26 jaar oud, geboren op 19-04-1637 te Amsterdam (kinderen Jacobus, Catarina, Danniel en Joannes 1664-1679 gedoopt te Amsterdam).
4.  Susanna, geboren op 06-02-1644 te Leiden, gedoopt op 10-02-1644 (getuige(n): Pieter Bol en Susanna Longespee), overleden op 11-07-1644 te Leiden, 156 dagen oud.
5.  Jacobus Lones, gedoopt (Hooglandkerk) op 05-06-1645 te Leiden (zie IXk).
6.  Daniël, geboren op 03-03-1647 te Leiden, gedoopt (Hooglandkerk) op 07-03-1647 te Leiden.
7.  Susanna, gedoopt (Hervormd, Nieuwe kerk) op 24-09-1648 te Amsterdam, overleden op 15-07-1664 op 15-jarige leeftijd. Overleden aan de pest.
8.  Johannes, gedoopt (Hervormd, Nieuwe Zijds Kapel) op 25-09-1650 te Amsterdam (zie IXl).
9.  Maria, gedoopt (Hervormd, Nieuwe kerk) op 19-05-1652 te Amsterdam, overleden op 17-02-1700 op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) met Jacobus de LANGE (kinderen Johannes, Sara Kartijn, Jacobus en Catrina 1682-87 dopen Amsterdam).
Gehuwd (2) met Francois NILANT (kind Daniel 1692).
10.  Petrus, gedoopt (Hervormd, Wester kerk) op 03-12-1655 te Amsterdam, overleden op 17-01-1657 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd.
11.  Alijda, gedoopt (Hervormd, Wester kerk) op 26-08-1657 te Amsterdam, overleden op 16-07-1664 te Amsterdam op 6-jarige leeftijd. Overleden aan de pest.
12.  Alida, gedoopt (Hervormd, Wester kerk) op 07-09-1659 te Amsterdam, overleden op 15-07-1668 op 8-jarige leeftijd.
13.  Gersom, gedoopt (Hervormd, Wester kerk) op 19-12-1660 te Amsterdam, overleden op 01-07-1664 te Amsterdam op 3-jarige leeftijd.

VIIIo Johanna BAELDE, geboren te Leiden, overleden op 10-11-1662 te Leiden, dochter van Gersom BAELDE (zie VIIj) en Christina LONGHESPEE (zie VIIg).
Gehuwd met Nicolaas BAELDE (zie VIIIh).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder VIIIh).

VIIIp Ds Jacob BALDE, pfarrer Oppau (1633), geboren 1604, overleden 1653 te Utrecht. Afkomstig van Frankenthal, genoemd als halfbroer van Isaac (1620).
(Mogelijk is deze predikant via Oppau naar Hanau gegaan en daar gehuwd met Anna Behaghel. Deze naam komt aldaar voor.)
, zoon van Jacob BALDE (zie VIIi) en N.N.
Gehuwd met Anna BEHAGHEL.
Uit dit huwelijk:
1.  Susanna Maria, geboren 1647 (zie IXm).

VIIIq Jan BALDE, geboren circa 1640, zoon van Jacob BALDE (zie VIIi) en Jannen (Janneken) BALDE (de BRIER) van FRANKENDAEL.
Gehuwd met Hester CASTELIJN, gedoopt (Hervormd, Oude kerk) op 04-08-1648 te Amsterdam, dochter van Jeremas CASTELEIJN en Maria HARSELEIJN.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacob, gedoopt (Wester kerk) op 12-06-1672 te Amsterdam.
2.  Sara, gedoopt (Wester kerk) op 06-01-1675 te Amsterdam.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 18-08-1710 te Amsterdam met Hermanus van de WALL, 37 jaar oud, predikant te Amsterdam afkomstig van Hanau, geboren op 18-09-1672 te Hanau, overleden op 07-05-1733 te Amsterdam op 60-jarige leeftijd, zoon van Hendrik von de WALL, koopman, raad en burger-kolonel te Hanau, en Susanna Maria BALDE (zie IXm).
3.  Anna Maria, gedoopt (Wester kerk) op 01-11-1676 te Amsterdam.
Gehuwd met Wolfert van AFEREN.
4.  Johanna Geertruij, gedoopt (Wester kerk) op 19-04-1680 te Amsterdam.
5.  Jan, gedoopt (Wester kerk) op 23-08-1682 te Amsterdam (zie IXn).
6.  Isaac, gedoopt (Wester kerk) op 22-10-1683 te Amsterdam.
7.  Francoijs, gedoopt (Wester kerk) op 08-06-1685 te Amsterdam (zie IXo).
8.  Johanna Geertruij, gedoopt (Wester kerk) op 22-08-1687 te Amsterdam.
Gehuwd met Abraham VERMEEREN.

VIIIr Pieter BALDE, gedoopt (Nieuwe kerk) op 02-02-1642 te Amsterdam, overleden 1711, zoon van Jacob BALDE (zie VIIi) en Jannen (Janneken) BALDE (de BRIER) van FRANKENDAEL.
Gehuwd met Anna Catrina CLOECK.
Uit dit huwelijk:
1.  Isaack, gedoopt (Wester kerk) op 05-10-1692 te Amsterdam.
2.  Constantia Catharina, gedoopt (Nieuwe kerk) op 06-10-1693 te Amsterdam. In 1718 bij de boedelscheiding van oom Isaac Balde (Constantia Catharina is dan 25 jaar en meerderjarig) wordt de hofstede Frankendael niet genoemd maar wordt er wel bijgelegen weiland gekocht. In 1747 wordt het eigendomsrecht pas vastgelegd.
Gehuwd met Jan Jacob VERMEEREN.
3.  Pieter, gedoopt (Nieuwe kerk) op 14-12-1694 te Amsterdam.
4.  Joanna Geertruij, gedoopt (Nieuwe kerk) op 06-06-1696 te Amsterdam.
5.  Pieter, gedoopt (Nieuwe kerk) op 13-10-1700 te Amsterdam.

VIIIs Josina BALDE, gedoopt op 14-06-1601, overleden op 23-05-1661 op 59-jarige leeftijd. Jerem. 49:VII Laet uwe weesen achter ende ik sal se in´t leven behouden ende laet uwe weduwen op my vertrouwen. 2 Timoth. 4:v 7 Ik hebbe den goede strijd gestreeden.
" Zij stamde uit een Milaneesch adellijk geslacht, dat zich in de veertiende eeuw uit Italië naar Vlaanderen had begeven."
, dochter van Frans BALDE (zie VIIk) en Catelina (Catharina?) BODAERT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-07-1626 te Frankenthal met Petrus BURMAN, 49 jaar oud, predikant te Frankenthal (tot 1627) en Emmerik, geboren op 17-07-1577 te Keulen, overleden op 26-06-1630 te Emmerik op 52-jarige leeftijd. Petrus en zijn 2e vrouw moeten weg uit Frankenthal in october 1627 na de verovering van Spinola en de verdrijving van de protestanten. Zoon van Hermann BOURMANN, wijnhandelaar, woonde in 1568 in Keulen "boven Mueren". {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 13-06-1604 te Wesel (Mathenakerk) met Anna Maria BROECKHUISEN.}
Uit dit huwelijk:
1.  Franciscus BURMANNUS, predikant (1660 te Hanau), geboren op 13-01-1628 te Leiden, gedoopt op 16-01-1628 te Leiden (getuige(n): Festus Hommius en Janneken de Buer), overleden op 12-11-1679 te Utrecht op 51-jarige leeftijd. Subregent van het Staten College te Leiden (17-9-1661), Dr. Theol honoris causa te Leiden (23-10-1661). Professor in de Theologie te Utrecht 12-11-1662. Predikant aldaar in 1664 en in 1671 professor in de Kerkelijke Geschiedenis.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 07-03-1665 met Maria HEYDANUS, 36 jaar oud, geboren op 12-03-1628.
2.  Mathilde, geboren circa 1630.

IXa Jacob BAELDE, gedoopt op 20-10-1630 te Delft (getuige(n): Michiel Baelden, Jacobus Oosterwijck en Jannitge Junius), overleden op 04-03-1665 te Amsterdam op 34-jarige leeftijd, zoon van Jan BAELDE (zie VIIId) en Maria JUNIUS (de JONGE).
Gehuwd te Amsterdam met Cornelia OUTLANT, overleden op 02-01-1687 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes, gedoopt (Hervormd, Oude kerk) op 28-01-1652 te Amsterdam.
2.  Marijtje, gedoopt (Hervormd, Oude kerk) op 21-12-1653 te Amsterdam.
3.  Philippus, gedoopt (Hervormd, Oude kerk) op 21-12-1656 te Amsterdam (zie Xa).
4.  Jacoba BAALDE, gedoopt (Hervormd, Wester kerk) op 21-01-1659 te Amsterdam.
5.  Jacoba, gedoopt (Hervormd, Oude kerk) op 27-11-1661 te Amsterdam.
Gehuwd met Jan van DAM.
6.  Johanna Maria BAALDE, gedoopt (Hervormd, Nieuwe kerk) op 05-03-1664 te Amsterdam.

IXb Michiel BAELDE, opperkoopman van de Oostindische Copagnie, gedoopt (Hervormd, Oude kerk) op 28-03-1645 te Amsterdam, overleden op 14-01-1721 te Batavia op 75-jarige leeftijd, begraven te Batavia (Prot. kerk). Secr van Weesmeesteren te Batavia (20-10-1683). Wordt op 15-7-1694 Opperkoopman en opperhofd van ´t soldij-comptoir. Zoon van Michiel BAELDE (zie VIIIe) en Jannetje de KEYSER.
Gehuwd (1) met Suzanna BEECK.
Gehuwd (2) met Helena JUNIUS, overleden 08-1696 te Batavia. Gelegitimeerde dochter van Isaäc Junius, dochter van Maria de SONNARGAM, (uit Bengalen).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Jacoba, gedoopt op 04-03-1681 te Batavia, overleden op 19-06-1701 te Batavia op 20-jarige leeftijd.
Gehuwd met Thomas PAUW.
2.  Jacob, onderkoopman in dienst der VOC, gedoopt op 05-09-1682 te Batavia.
3.  Johanna, geboren circa 1683 te Batavia, overleden op 12-08-1705.
Gehuwd met Pieter van VOORST.
4.  Johannes, gedoopt op 13-11-1685 te Batavia.

IXc Geertruida BAELDE, gedoopt op 03-05-1652 te Leiden, overleden op 22-06-1679 te Amsterdam op 27-jarige leeftijd, begraven op 26-06-1679 te Amsterdam, dochter van Hendrik BAELDE (zie VIIIg) en Magdalena van der BURCH.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 20-03-1672 te Leiden (?) met Johannes BAELDE, 21 jaar oud (zie IXl). {Hij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01-12-1680 met Sara SANTVOORT, overleden op 11-07-1681. Hij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08-10-1681 met Maria SNOECK, overleden op 19-08-1685. Hij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 20-08-1686 met Alida SCHRIK, overleden op 03-06-1736.}
Uit dit huwelijk:
1.  Gersom, gedoopt (Hervormd, Wester kerk) op 12-02-1673 te Amsterdam, overleden op 15-03-1702 te Londen op 29-jarige leeftijd.
2.  Hendrick, gedoopt (Hervormd, Nieuwe Zijds Kapel) op 22-02-1675 te Amsterdam, overleden op 10-04-1679 te Amsterdam op 4-jarige leeftijd.
3.  Daniël BAALDEN, geboren op 11-08-1676, gedoopt (Hervormd, Amstel kerk) op 07-10-1676 te Amsterdam.
4.  Sara, geboren op 13-11-1677, overleden op 13-03-1759 op 81-jarige leeftijd.

IXd Catharina BAELDE, gedoopt (Hervormd, Oude kerk) op 02-10-1658 te Amsterdam, overleden 08-1707 te Delft, dochter van Hendrik BAELDE (zie VIIIg) en Magdalena van der BURCH.
Ondertrouwd op 14-07-1691 te Delft, gehuwd op 32-jarige leeftijd op 01-08-1691 met Mr Jan Jansz de BRIES, overleden op 16-09-1730.
Uit dit huwelijk:
1.  Boogert.

IXe Jacobus BAELDE, geboren op 07-11-1660, gedoopt (Hervormd, Wester kerk) op 14-11-1660 te Amsterdam, overleden op 27-03-1727 te Amsterdam op 66-jarige leeftijd, zoon van Hendrik BAELDE (zie VIIIg) en Magdalena van der BURCH.
Ondertrouwd op 10-03-1691 te Delft, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-03-1691 te Brouwershaven met Adriana STOCKE, 30 jaar oud, geboren op 11-08-1660 te Brouwershaven, overleden op 21-05-1695 te Amsterdam op 34-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik, gedoopt op 01-12-1691 te Amsterdam.
2.  Jacob, gedoopt (Hervormd, Zuider kerk) op 06-01-1694 te Amsterdam.
3.  Lambertus BAALDE, gedoopt (Hervormd, Zuider kerk) op 09-02-1695 te Amsterdam.

IXf Johannes BAELDE, koopman in Oost-Indische waren, geboren op 27-07-1664 te Amsterdam, gedoopt op 30-07-1664 te Amsterdam, overleden op 11-01-1720 te Amsterdam op 55-jarige leeftijd, zoon van Hendrik BAELDE (zie VIIIg) en Magdalena van der BURCH.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 11-10-1695 te Sloterdijk met Susanna CLEMENT, geboren 1675 te Rotterdam, begraven op 25-08-1744 te Amsterdam, dochter van Jesaies CLEMENT, predikant, en Maria van OS.
Uit dit huwelijk:
1.  Jesaias, gedoopt op 27-01-1696 te Amsterdam.
2.  Jesaias, gedoopt (Hervormd, Zuider kerk) op 27-01-1697 te Amsterdam.
3.  Magdalena Henrieta, gedoopt (Hervormd, Wester kerk) op 15-05-1699 te Amsterdam, overleden op 20-12-1777 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd, begraven op 22-12-1777 te Amsterdam.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 07-09-1730 te Amsterdam met Tiberius REITSMA, predikant te Amsterdam, geboren te Nijega. Kinderen: Susanna Sebina, Foeko, Magdaleena Henrietta, Tiberius, Maria Catelina, Constantia Elisabet, Esaias, Maria Johanna.
4.  Maria Catharina, geboren op 09-09-1700 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd, Zuider kerk) op 12-09-1700 te Amsterdam, overleden op 04-07-1776 op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 19-09-1730 te Amsterdam met Jan SANDIJK, 31 jaar oud, geboren op 29-07-1699 te Amsterdam, overleden op 25-05-1737 te Amsterdam op 37-jarige leeftijd. Kinderen: Adrianus, Joannes, Bernardus, Hendrik, Benjamin.
Gehuwd (2) met Jan Nicolaes van EYS, geboren op 19-07-1691, overleden op 22-02-1758 te Amsterdam op 66-jarige leeftijd. Kind: Jan Nicolaas.
5.  Jan BALDE, gedoopt (Hervormd, Zuiderkerk) op 10-06-1703 te Amsterdam (getuige(n): Mr Jan de Bries en juffr Susanna de Wijs), overleden op 03-03-1763 op 59-jarige leeftijd.
6.  Susanna, geboren op 05-06-1704 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd, Wester kerk) op 06-06-1704 te Amsterdam, overleden op 03-05-1763 te Amsterdam op 58-jarige leeftijd.
7.  Hendrik, geboren op 11-09-1706 te Amsterdam, gedoopt op 15-09-1706 te Amsterdam.
8.  Constantia Elisabeth, geboren op 21-06-1712 te Amsterdam, gedoopt op 25-06-1712 te Amsterdam, overleden op 11-12-1759 te Amsterdam op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-11-1734 te Amsterdam met Peter SCHAAK, 30 jaar oud, geboren op 24-11-1704, overleden op 15-07-1774 te Amsterdam op 69-jarige leeftijd.

IXg Francke BAELDE, geboren op 10-07-1657 te Leiden, gedoopt op 15-07-1657 te Leiden, overleden op 01-11-1698 op 41-jarige leeftijd, zoon van Michiel BAELDE (zie VIIIi) en Catharina CROOSWIJCK.
Gehuwd (1) voor 1682 met ? de WITT.
Gehuwd (2) 10-1682 met Diewertje (Debora) PAS, overleden op 20-03-1731.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Catherina, geboren op 13-06-1684 te Rotterdam.
2.  Janna, geboren op 14-07-1686 te Rotterdam, overleden op 19-06-1689 te Rotterdam op 2-jarige leeftijd, begraven op 25-06-1689 te Rotterdam.
3.  Jan, geboren op 04-05-1688 te Rotterdam.
4.  Petronella, geboren op 16-09-1689 te Rotterdam, overleden op 02-02-1731 op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) met N.N. HOORENBEECK.
Gehuwd (2) met Cornelis van de BEECK.
5.  Janna, geboren op 22-03-1691 te Rotterdam.
6.  Johanna, geboren op 01-06-1692 te Rotterdam, overleden op 22-06-1692, 21 dagen oud, begraven op 28-06-1692.
7.  Johanna, geboren op 30-06-1693 te Rotterdam, overleden op 08-09-1727 op 34-jarige leeftijd.
8.  Michiel, gedoopt op 18-11-1694 te Rotterdam.
9.  Cornelia, geboren op 07-10-1696 te Rotterdam.

IXh Pieter BAELDE, koopman, geboren op 29-09-1659 te Rotterdam, gedoopt op 02-10-1659 te Rotterdam, overleden op 21-01-1735 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd, begraven op 26-01-1735 te Rotterdam, zoon van Michiel BAELDE (zie VIIIi) en Catharina CROOSWIJCK.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 10-01-1685 te Rotterdam met Sara le BALLEUR, geboren 05-1663 te Mannheim, overleden op 18-12-1704 te Rotterdam, dochter van David le BALLEUR en Maria le GRAND.
Gehuwd (2) met Margaretha WESSELIUS, geboren op 20-02-1673, overleden op 30-07-1711 op 38-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Catharina, geboren op 24-12-1685 te Rotterdam, gedoopt op 25-12-1685, overleden op 25-08-1687 op 1-jarige leeftijd.
2.  Maria, geboren op 12-06-1687 te Rotterdam, gedoopt op 13-06-1687, overleden op 08-06-1689 op 1-jarige leeftijd.
3.  Catharina, geboren op 11-11-1688 te Rotterdam, gedoopt op 14-11-1688, overleden op 12-06-1691 op 2-jarige leeftijd.
4.  Maria, geboren op 14-02-1690 te Rotterdam, gedoopt op 15-02-1690, overleden op 10-06-1691 op 1-jarige leeftijd, begraven op 16-06-1691.
5.  David, geboren op 24-06-1691 te Rotterdam, overleden op 03-06-1693 op 1-jarige leeftijd.
6.  Michiel, geboren op 03-09-1693 te Rotterdam, gedoopt op 05-09-1693, overleden op 10-08-1694, 341 dagen oud.
7.  Pieter, geboren op 29-05-1696 te Rotterdam, gedoopt op 01-06-1696, overleden op 01-10-1704 op 8-jarige leeftijd.
8.  Sara, geboren op 18-05-1698 te Rotterdam, gedoopt op 20-05-1698, overleden op 17-04-1701 op 2-jarige leeftijd.
9.  Cornelia, geboren op 17-03-1700 te Rotterdam, gedoopt op 28-03-1700, overleden op 17-02-1732 op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd 1729 met Albert VROLIJK.
10.  Sara, geboren op 22-06-1701 te Rotterdam, gedoopt op 24-06-1701, overleden op 23-05-1730 op 28-jarige leeftijd.
11.  Rudolph, geboren op 24-02-1703 te Rotterdam (zie Xb).
12.  Petronella, geboren op 11-10-1704 te Rotterdam, gedoopt op 14-10-1704, overleden op 07-01-1707 op 2-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
13.  Mr Pieter, geboren op 22-06-1711 te Rotterdam (zie Xc).

IXi Michiel BAELDE, geboren op 18-12-1663 te Rotterdam, gedoopt op 23-12-1663 te Rotterdam, overleden op 22-08-1739 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd, zoon van Michiel BAELDE (zie VIIIi) en Catharina CROOSWIJCK.
Ondertrouwd op 22-05-1692 te Leiden, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-06-1692 te Rotterdam met Cornelia van SWIETEN, 22 jaar oud, geboren op 06-12-1669 te Leiden, overleden op 24-02-1711 te Rotterdam op 41-jarige leeftijd, dochter van Hendrik van SWIETEN, schout te Soetermeer, en Maria Abrahams van HOOGENHOUCK.
Uit dit huwelijk:
1.  Michiel, geboren op 19-01-1694 te Rotterdam (zie Xd).
2.  Hendrik, geboren op 26-11-1695 te Rotterdam, gedoopt op 01-12-1695 te Rotterdam, overleden op 15-02-1699 te Rotterdam op 3-jarige leeftijd.
3.  Maria Pieternella, geboren op 27-09-1697 te Rotterdam, gedoopt op 29-09-1697 te Rotterdam, overleden op 28-08-1725 op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-05-1718 te Rotterdam met Pieter BOS, zoon van Cornelis BOS en Sara van der STEEN.
4.  Hendrik, geboren op 19-09-1699 te Rotterdam, gedoopt op 22-09-1699 te Rotterdam, overleden op 17-10-1699 te Rotterdam, 28 dagen oud.
5.  Catharina, geboren op 02-09-1700 te Rotterdam, gedoopt op 05-09-1700 te Rotterdam, overleden op 12-06-1734 op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jacob HUBERT, geboren op 05-11-1700 te ´s-Hertogenbosch, zoon van Abraham HUBERT en Catharina MEERMAN.
6.  Hendrik, geboren op 05-02-1703 te Rotterdam (zie Xe).
7.  Willem, geboren op 16-03-1706 te Rotterdam, gedoopt op 18-03-1706 te Rotterdam, overleden op 09-12-1756 te Leiden op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd met Suzanna PATER, geboren 1710, overleden op 09-12-1756 te Leiden.
8.  Abraham, geboren op 17-02-1709 te Rotterdam, gedoopt op 20-02-1709 te Rotterdam, overleden op 05-07-1709, 138 dagen oud.
9.  Jacob, geboren op 23-06-1710 te Rotterdam, gedoopt op 26-06-1710 te Rotterdam, overleden op 06-02-1711, 228 dagen oud.

IXj Catharina BAELDE, geboren 02-1666 te Rotterdam, gedoopt op 07-02-1666 te Rotterdam, overleden op 28-05-1718 te Rotterdam, begraven op 30-05-1718 te Rotterdam, dochter van Michiel BAELDE (zie VIIIi) en Catharina CROOSWIJCK.
Gehuwd op 02-11-1689 te Rotterdam met François CORDELOIS, 23 jaar oud, makelaar, gedoopt op 09-09-1666 te Rotterdam, begraven op 10-09-1735 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd. Lid van de firma Cordelois en de Vrijer van 1710-20, daarna Cordelois, de Vrijer en Mees van 1721-33, uit deze firma is R.Mees en Zonen voortgekomen. Francois was mede-oprichter en directeur der Mij. van Assurantien, Discontering en Belening der stad Rotterdam van 1720-22. Ook was hij regent van het Werkhuis van 1702-9. Zoon van Jean CORDELOIS en Maria van CASTEL.
Uit dit huwelijk:
1.  Catharina Maria, gedoopt op 17-12-1693 te Rotterdam, begraven op 02-03-1744 te Rotterdam op 50-jarige leeftijd.
2.  Johannes, geboren op 03-09-1697 te Rotterdam, overleden op 30-10-1759 te Rotterdam op 62-jarige leeftijd.

IXk Jacobus Lones BAELDE, gedoopt (Hooglandkerk) op 05-06-1645 te Leiden (getuige(n): Jacques Lones, Hans Schonck en Catharina Pellicorn), zoon van Daniël BAELDE (zie VIIIn) en Catharina LOONES.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-05-1669 met Geesje COUPERS, overleden op 24-01-1696.
Uit dit huwelijk:
1.  Daniël, geboren op 27-08-1671 (zie Xf).
2.  Lambertus, geboren op 11-05-1673, overleden op 23-06-1675 op 2-jarige leeftijd.
3.  Jacoba, geboren op 12-02-1675.
4.  Agnes, geboren op 12-02-1676, overleden op 23-09-1677 op 1-jarige leeftijd.
5.  Agnes, geboren op 16-05-1678.
6.  Lambertus, geboren op 02-06-1679, overleden op 02-10-1679, 122 dagen oud.
7.  Catharina, gedoopt (Nieuwe Zijds kapel) op 18-06-1681 te Amsterdam.

IXl Johannes BAELDE, gedoopt (Hervormd, Nieuwe Zijds Kapel) op 25-09-1650 te Amsterdam, zoon van Daniël BAELDE (zie VIIIn) en Catharina LOONES.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 20-03-1672 te Leiden (?) met Geertruida BAELDE, 19 jaar oud (zie IXc).
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 01-12-1680 met Sara SANTVOORT, overleden op 11-07-1681.
Gehuwd (3) op 31-jarige leeftijd op 08-10-1681 met Maria SNOECK, overleden op 19-08-1685.
Gehuwd (4) op 35-jarige leeftijd op 20-08-1686 met Alida SCHRIK, overleden op 03-06-1736.
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen (zie onder IXc).
Uit het derde huwelijk:
5.  Johannes, gedoopt (Nieuwe Zijds kapel) op 22-07-1682 te Amsterdam.
6.  Chatrina Maria, gedoopt (Nieuwe kerk) op 22-12-1683 te Amsterdam.
7.  Daniël, gedoopt (Wester kerk) op 15-04-1685 te Amsterdam.
Uit het vierde huwelijk:
8.  Pieter, gedoopt (Nieuwe Zijds kapel) op 15-06-1687 te Amsterdam.
9.  Jan, gedoopt (Zuider kerk) op 29-06-1689 te Amsterdam (zie Xg).

IXm Susanna Maria BALDE, geboren 1647, overleden op 13-06-1712 te Hanau, dochter van Ds Jacob BALDE (zie VIIIp) en Anna BEHAGHEL.
Gehuwd op 14-12-1671 te Hanau met Hendrik von de WALL, koopman, raad en burger-kolonel te Hanau (Genealogie Van de Wall: Susanna Maria Balde, geb 1647, dr van Ds Jacob en Anna Behaghel).
Uit dit huwelijk:
1.  Hermanus van de WALL, predikant te Amsterdam afkomstig van Hanau, geboren op 18-09-1672 te Hanau, overleden op 07-05-1733 te Amsterdam op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 18-08-1710 te Amsterdam met Sara BALDE, 35 jaar oud, gedoopt (Wester kerk) op 06-01-1675 te Amsterdam, dochter van Jan BALDE (zie VIIIq) en Hester CASTELIJN.

IXn Jan BALDE, gedoopt (Wester kerk) op 23-08-1682 te Amsterdam, zoon van Jan BALDE (zie VIIIq) en Hester CASTELIJN.
Gehuwd met Regina Catrina KIEFT, gedoopt (Hervormd, Zuider kerk) op 05-03-1684 te Amsterdam, dochter van IJsbrant KIEST en Anna Maria van de PERRE.
Uit dit huwelijk:
1.  Mr Jan Jr, Heer van Loenen, Loenersloot en Nieuwersluis, gedoopt (Amstelkerk) op 14-07-1709 te Amsterdam, overleden op 21-10-1751 op 42-jarige leeftijd. Zijn weduwe is enig erfgenaam. Volgens de opgave voor de Collaterale Successie bedroeg het vermogen 700.000 gulden.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 06-12-1746 te Diemen met Sophia de BAS, 33 jaar oud, geboren op 12-06-1713, begraven op 08-12-1764 te Amsterdam (Oude Kerk) op 51-jarige leeftijd. Zij bewoont de buitenplaats Westerklip te Loenen en Herengracht 597. Dochter van Lodewijk de BAS, Heer van Horstermeer, Ossenburgh en Heinoordt, en Cornelia Eliana REAAL. {Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-04-1735 te Amsterdam met Jan MARCELIS, 28 jaar oud, geboren op 17-03-1707, begraven op 28-12-1745 op 38-jarige leeftijd.}
2.  Anna Maria, gedoopt (Hervormd, Amstelkerk) op 17-05-1711 te Amsterdam (getuige(n): Anna Maria van der Perre en Jacob Balde).
3.  IJsbrandt Kieft, geboren op 18-11-1716 (zie Xh).

IXo Francoijs BALDE, gedoopt (Wester kerk) op 08-06-1685 te Amsterdam, zoon van Jan BALDE (zie VIIIq) en Hester CASTELIJN.
Gehuwd met Cornelia van TAERLINCK.
Uit dit huwelijk:
1.  Hester, gedoopt (Westerkerk) op 14-09-1721 te Amsterdam (getuige(n): Saara Balde huisvrouw van Harmanus van de Wall).
2.  Jan, gedoopt (Hervormd, Nieuwe kerk) op 14-07-1723 te Amsterdam (getuige(n): Jacob Balde en Margartha Witte).
3.  Margaritha Cornelia, gedoopt (Hervormd, Nieuw kerk) op 18-04-1725 te Amsterdam (getuige(n): Pieter van Tarelink en Susanna Tiewelen).
Gehuwd met Jan van TARELINK, schepen.
4.  Jacoba Maria, gedoopt (Hervormd, Amstelkerk) op 24-02-1729 te Amsterdam (getuige(n): Jacob Balde en Anna Maria Kieft).
5.  Hester, gedoopt (Hervormd, Westerkerk) op 21-07-1730 te Amsterdam (getuige(n): Abraham en Catharina van Tarelink).

Xa Philippus BAELDE, gedoopt (Hervormd, Oude kerk) op 21-12-1656 te Amsterdam, zoon van Jacob BAELDE (zie IXa) en Cornelia OUTLANT.
Gehuwd met Agniet METMANS.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacobus, gedoopt op 16-12-1681 te Batavia.

Xb Rudolph BAELDE, koopman, commissaris van het zeegerecht (1748, 1755 en 1756), geboren op 24-02-1703 te Rotterdam, gedoopt op 28-02-1703, overleden op 02-11-1772 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd, zoon van Pieter BAELDE (zie IXh) en Sara le BALLEUR.
Gehuwd (1) circa 1725 met Madaleine le BALLEUR, geboren op 07-05-1707, overleden op 21-11-1728 op 21-jarige leeftijd, begraven op 23-11-1728.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 16-07-1733 te Haastrecht met Maria BISDOM, 21 jaar oud, geboren op 18-02-1712, overleden op 11-09-1770 te Rotterdam op 58-jarige leeftijd, dochter van Adriaan BISDOM en Elisabeth WIJCKERHELT.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Pieter, geboren op 27-05-1726 te Rotterdam, gedoopt op 04-07-1726 te Rotterdam, overleden op 27-09-1732 te Rotterdam op 6-jarige leeftijd.
2.  Nicolaas, geboren op 04-09-1727 te Rotterdam, gedoopt op 16-09-1727 te Rotterdam, overleden op 18-09-1732 te Rotterdam op 5-jarige leeftijd.
3.  N.N. Geboren op 21-11-1728, overleden op 21-11-1728, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
4.  Pieter, geboren op 21-05-1734 te Rotterdam, gedoopt op 23-05-1734 te Rotterdam, overleden op 08-05-1738 te Rotterdam op 3-jarige leeftijd.
5.  Elisabeth Maria, geboren op 26-12-1736 te Rotterdam (zie XIa).
6.  Pieter, geboren op 21-05-1738 te Rotterdam (zie XIb).
7.  Maria Magdalena, geboren op 21-03-1740 te Rotterdam, gedoopt op 22-03-1740 te Rotterdam.
8.  Rudolf, raadsheer aan den Hove van Holland, geboren op 05-01-1743 te Rotterdam, overleden op 18-03-1816 te ´s-Gravenhage op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-05-1770 te Den Haag met Maria Louisa van HAMEL, 17 jaar oud, geboren op 19-09-1752 te Den Haag, overleden op 23-05-1816 te Rotterdam op 63-jarige leeftijd.
9.  Adriaan Johan, geboren op 30-03-1744 te Rotterdam, gedoopt op 03-04-1744 te Rotterdam, overleden op 08-08-1817 op 73-jarige leeftijd.
10.  Sara Johanna, geboren op 08-09-1748 te Rotterdam, gedoopt op 13-09-1748 te Rotterdam, overleden op 18-02-1769 te Rotterdam op 20-jarige leeftijd.

Xc Mr Pieter BAELDE, geboren op 22-06-1711 te Rotterdam, gedoopt op 23-06-1711, overleden op 28-10-1763 te Rotterdam op 52-jarige leeftijd. Vroedschap Rotterdam 1744-63, weesmeester, boomheer, kapitein, gedeputeerde ter dagvaart, tresorier, rekenmeester, commissaris van de wijken, burgemeester, lid van de admiraliteit. Zoon van Pieter BAELDE (zie IXh) en Margaretha WESSELIUS.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 22-03-1745 te Rotterdam met Maria Johanna van der STAAL, 30 jaar oud, geboren op 30-09-1714 te Rotterdam, gedoopt op 02-10-1714, overleden op 01-08-1797 te Rotterdam op 82-jarige leeftijd, dochter van Hendrik van der STAAL, vroedschap Rotterdam 1707-46, baljuw, thesorier, burgemeester, en Johanna Maria HECHTERMANS.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik Johan, geboren op 10-01-1746 te Rotterdam, gedoopt op 13-01-1746, overleden op 08-08-1765 te Rotterdam op 19-jarige leeftijd.

Xd Michiel BAELDE, makelaar, gasthuismeester van 1740-70, geboren op 19-01-1694 te Rotterdam, gedoopt op 20-01-1694 te Rotterdam, overleden op 13-12-1770 te Rotterdam op 76-jarige leeftijd, begraven op 18-12-1770 te Rotterdam. De familie woonde in 1746 in de Wijnstraat en in 1770 op de Nieuwe Haven. Zoon van Michiel BAELDE (zie IXi) en Cornelia van SWIETEN.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 17-05-1718 te Rotterdam met Johanna Elisabeth BOS, geboren 06-1698, overleden op 07-07-1744, dochter van Cornelis BOS en Sara van der STEEN.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 29-11-1746 te Rotterdam met Maria Geertruy van COOPSTADT, 36 jaar oud, regentesse van het Gasthuis, geboren op 25-06-1710 te Rotterdam, gedoopt op 31-07-1710 te Rotterdam, overleden op 18-04-1776 te Rotterdam op 65-jarige leeftijd, dochter van Leendert van COOPSTADT en Elisabeth van HALM. {Zij was eerder gehuwd voor 1746 met Johan HUDIG.}
Uit het eerste huwelijk:
1.  Michiel, geboren op 16-09-1720 te Rotterdam, gedoopt op 20-09-1720, overleden op 16-09-1725 te Rotterdam op 5-jarige leeftijd, begraven op 22-09-1725.
2.  Pieter Hendrik, geboren 1721, overleden 1721.

Xe Hendrik BAELDE, makelaar en schepen van Schieland, luitenant van de schutterij, lid van de leproosraad van 1746 tot 1760. Geboren op 05-02-1703 te Rotterdam, gedoopt op 09-02-1703 te Rotterdam, overleden op 20-02-1788 te Rotterdam op 85-jarige leeftijd, zoon van Michiel BAELDE (zie IXi) en Cornelia van SWIETEN.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 08-08-1742 te Rotterdam met Wilhelmina VINK, 25 jaar oud, geboren op 12-07-1717 te Rotterdam, overleden op 11-12-1780 te Rotterdam op 63-jarige leeftijd, dochter van Isaacq VINCK, koopman, en Magdalena DULLAERT.
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna Elisabeth, gedoopt op 17-01-1744 te Rotterdam, overleden op 25-02-1749 te Rotterdam op 5-jarige leeftijd.
2.  Magdalena Cornelia, geboren op 25-11-1746 te Rotterdam (zie XIc).
3.  Maria Geertruida, geboren op 24-02-1749 te Rotterdam, gedoopt op 27-02-1749 te Rotterdam, overleden op 17-11-1834 te Rotterdam op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 04-10-1775 te Rotterdam met Arnout NAHUIJS, 29 jaar oud, kapitein-luitenant van de schutterij en vrederechter, geboren op 29-01-1746 te Utrecht, overleden op 09-10-1782 te Rotterdam op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 16-11-1783 te Rotterdam met Petrus Godefridus SPRENGER van EIJK, 32 jaar oud, predikant, geboren op 19-08-1751 te Aarlanderveen, gedoopt op 22-08-1751, overleden op 25-06-1806 te Rotterdam op 54-jarige leeftijd. Ds Jacobus van Eyk en Sara Sprenger waren de ouders van Ds. Petrus Godefridus Sprenger van Eyk, geboren te Aarlanderveen 19 Augustus 1751, gedoopt 22 Aug. d. a. v. Hij studeerde te Leiden in de theologie en werd daar 14 Sept. 1767 ingeschreven. Proponent onder de Cl. van Utrecht 7 Juni 1774. Predt. te Vuursche 7 Aug. 1774, Bergschenhoek 8 April 1776, Sliedrecht 26 Maart 1780 en Rotterdam 25 Nov. 1781 tot zijn dood 25 Juni 1806. Zie zijn levensbericht bij 47. cl. Aa.
Hij is tweemaal gehuwd geweest. Eerst met Alida Quirina van Waelwek, te Bergschenhoek overleden 14 Oct. 1779, dochter van Willem, Raad in de Vroedschap en Burgemeester te Schiedam, en van Quirina Vosmaer (Zie Herald. Bibl. 1873 : 326). Daarna is hij 16 Nov. 1783 te Rotterdam hertrouwd met Maria Geertruida Baelde, geb. te Rotterdam 24 Februari 1749, en overl. 17 November 1834, eerder kinderlooze weduwe van Aarnout Nahuys , kapitein-luitenant der Rotterdamsche Schutterij en Vrederechter aldaar, - en dochter van Hendrik Baelde, Leproosmeester te Rotterdam, en van Willemina Vink.
Zoon van Jacobus van EIJK, predikant, en Sara SPRENGER. {Hij was ook ooit gehuwd met Alida Quirina van WAELWEK, overleden op 14-10-1779 te Bergschenhoek, dochter van Willem van WAELWEK, raad in de Vroedschap en Burgemeester van Schiedam., en Quirina VOSMAER.}
4.  Anna Engelina, geboren op 21-09-1750 te Rotterdam, gedoopt op 27-09-1750 te Rotterdam, overleden op 24-08-1790 op 39-jarige leeftijd.
5.  Johanna Elisabeth, geboren op 17-09-1752 te Rotterdam, gedoopt op 21-09-1752 te Rotterdam, overleden op 18-10-1754 op 2-jarige leeftijd.
6.  Isaäc, geboren op 15-02-1755 te Rotterdam (zie XId).
7.  Michiel, geboren op 03-09-1757 te Rotterdam (zie XIe).

Xf Daniël BAELDE, geboren op 27-08-1671, zoon van Jacobus Lones BAELDE (zie IXk) en Geesje COUPERS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-07-1698 met Helena BROES.
Uit dit huwelijk:
1.  Anna, gedoopt (Zuiderkerk) op 22-04-1699 te Amsterdam.
2.  Lambertus, gedoopt (Wester kerk) op 20-08-1700 te Amsterdam.
3.  Gesina, gedoopt (Wester kerk) op 02-06-1702 te Amsterdam.
4.  Anna, gedoopt (Wester kerk) op 01-02-1705 te Amsterdam.
5.  Margrieta, gedoopt (Zuider kerk) op 23-05-1706 te Amsterdam.
6.  Gesina BAALDE, gedoopt (Hervormd, Nieuwe kerk) op 13-02-1709 te Amsterdam.
7.  Pieter BAALDE, gedoopt (Hervormd, Amstelkerk) op 25-01-1711 te Amsterdam.
8.  Jacobus BAALDE, gedoopt (Hervormd, Amstelkerk) op 04-06-1713 te Amsterdam (zie XIf).

Xg Jan BAELDE, gedoopt (Zuider kerk) op 29-06-1689 te Amsterdam, zoon van Johannes BAELDE (zie IXl) en Alida SCHRIK.
Ondertrouwd op 25-05-1726 te Delft, gehuwd op 36-jarige leeftijd op 12-06-1726 te Delft met Anna Maria de BRIES, 29 jaar oud, geboren op 12-06-1697, overleden op 07-07-1756 te Amsterdam op 59-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan, geboren op 18-08-1727 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd, Nieuwe kerk) op 24-08-1727 te Amsterdam (getuige(n): mr Jan de Bries en Alida Schrik).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-04-1750 met Alida ANGELKOT.

Xh IJsbrandt Kieft BALDE, geboren op 18-11-1716, gedoopt (Amstelkerk) op 19-11-1716 te Amsterdam (getuige(n): Jacob Balde en Anna Maria Kieft), overleden op 11-05-1770 op 53-jarige leeftijd, begraven te Amsterdam. Heer van Cronenburgh en van Hollandsch en Stichts Loenen met de Nieuwersluis, kanunnik ten Dom te Utrecht, schepen van Amsterdam. Zoon van Jan BALDE (zie IXn) en Regina Catrina KIEFT.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 07-01-1755 te Neerlangbroek met Nicola Geertruij SMITSAERT, 30 jaar oud, geboren op 09-09-1724, overleden op 14-06-1795 op 70-jarige leeftijd, begraven te Amsterdam, dochter van Jan Carel SMITSAERT en Eleonara Sophia BORRE van AMERONGEN van SANDENBURGH.
Uit dit huwelijk:
1.  Anna Adrina, geboren op 25-03-1764 te Loenen, overleden op 29-04-1826 te Santpoort (huize Duinlust) op 62-jarige leeftijd, begraven op 05-05-1826.
Gehuwd 06-1781 te Loenen met Jhr Hendrik Mr HUIJGHENS, secretaris van Amsterdam, geboren op 30-05-1755, overleden op 30-06-1838 op 83-jarige leeftijd, zoon van Mr Joost HUIJGHENS en Arnoudina Maria BRIEL.
2.  Sophia Johanna.
Gehuwd met Harman van de POLL, commissaris, Raad in de vroedschap van Amsterdam.
3.  Regina Catharina.
Gehuwd met Mr Cornelis Gijsbertsz van der HOOP.

XIa Elisabeth Maria BAELDE, geboren op 26-12-1736 te Rotterdam, gedoopt op 30-12-1736 te Rotterdam, overleden op 06-04-1808 te Vollenhove op 71-jarige leeftijd, begraven op 11-04-1808 te Vollenhove, dochter van Rudolph BAELDE (zie Xb) en Maria BISDOM.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 26-02-1776 te Rotterdam met Mr David THOMASSEN à THUESSINK, 41 jaar oud, gemeensman en burgemeester van Zwolle. Geboren op 27-11-1734 te Zwolle, gedoopt op 28-11-1734 te Zwolle, overleden op 19-12-1817 te Groningen op 83-jarige leeftijd. {Hij was eerder gehuwd op 33-jarige leeftijd op 17-09-1768 met Maria Jacoba KEISER, 35 jaar oud, gedoopt op 07-09-1733 te Groningen, overleden op 19-03-1773 te Zwolle op 39-jarige leeftijd.}
Uit dit huwelijk:
1.  Arnoldina Aleida Maria, geboren 1776, overleden op 23-08-1859 te Groningen.
Gehuwd met Abraham Johan van der HOOP.
2.  Gerhard Jacob.

XIb Pieter BAELDE, geboren op 21-05-1738 te Rotterdam, gedoopt op 23-05-1738 te Rotterdam, overleden op 11-07-1832 te Rotterdam op 94-jarige leeftijd. Lid van de Vredemakerskamer, president van het Zeegerecht, provinciaal baljuw in 1795, lid van de municipaliteit in 1798, tresorier in 1798, commissaris van Wissel- en Leenbank in 1798, directeur van de Levantse Handel van 1804-11, directeur van de Mij van Assurantie, discontering en belening der stad Rotterdam, minicipale raad 1811-13, raad van 1813-14. Zoon van Rudolph BAELDE (zie Xb) en Maria BISDOM.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 08-01-1775 te Haarlem met Anna Catharina la CLÉ, geboren 02-1748 te Haarlem, gedoopt op 03-03-1748 te Haarlem, overleden op 25-09-1828 te Rotterdam, dochter van Jan Salomon la CLÉ, burgemeester van Haarlem, en Marie Elisabeth CAPPELLE.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Elisabeth, geboren circa 1776.
Gehuwd op 07-05-1797 te Rotterdam met Jean Charles Jouhanneau LAREGNÉRE, 31 jaar oud, geboren op 29-11-1765 te Saint Foix (Gironde), overleden op 12-02-1847 op 81-jarige leeftijd.
2.  Rudolf Pieter, geboren op 21-07-1777 te Rotterdam (zie XIIa).

XIc Magdalena Cornelia BAELDE, geboren op 25-11-1746 te Rotterdam, gedoopt op 27-11-1746 te Rotterdam, overleden op 15-04-1809 te Rotterdam op 62-jarige leeftijd, dochter van Hendrik BAELDE (zie Xe) en Wilhelmina VINK.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 16-04-1780 te Rotterdam met Marinus HOOG, 25 jaar oud, lid van de Raad van State, lid van de vroedschap en burgemeester van Rotterdam. Geboren op 25-12-1754 te Rotterdam, overleden 1841, zoon van Johannes HOOG en Catharina HOOGEWERFF.
Uit dit huwelijk:
1.  Petrus Gerardus Johannes, geboren 1789 te Rotterdam.
Gehuwd op 28-07-1813 te Dordrecht met Elisabeth BREUR, geboren 1789 te Dordrecht.

XId Isaäc BAELDE, grondeigenaar te Zwammerdam, huis 85, geboren op 15-02-1755 te Rotterdam, gedoopt op 16-02-1755 te Rotterdam, overleden op 19-01-1827 te Zwammerdam op 71-jarige leeftijd. Aangifte van overlijden schoonzoon Sijmen van Dam, koopman, oud 34 jaar, zoon van Hendrik BAELDE (zie Xe) en Wilhelmina VINK.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 12-10-1789 te Aarlanderveen met Catharina Lydia DONKER, 20 jaar oud, gedoopt op 16-04-1769 te Leerdam, overleden na 1809, dochter van Samuel DONKER, scheepstimmerman, en Johanna (Anna) van LINNIG.
Uit dit huwelijk:
1.  Wilhelmina Henrietta, geboren op 22-07-1790 te Aarlanderveen (zie XIIb).
2.  Hendrik Willem, geboren op 12-11-1792 te Aarlanderveen (zie XIIc).
3.  Michiel, geboren op 22-08-1794 te Zwammerdam, gedoopt op 24-08-1794 te Zwammerdam, overleden op 15-01-1814 op 19-jarige leeftijd.
4.  Anna Engelina, geboren op 22-06-1796 te Zwammerdam (zie XIId).
5.  Isaäc, geboren op 13-01-1799 te Zwammerdam (zie XIIe).
6.  Johannes Elias, geboren op 23-02-1801 te Zwammerdam (zie XIIf).
7.  Catharina Lydia, geboren op 20-11-1802 te Zwammerdam (zie XIIg).
8.  Johanna Helena, geboren op 06-12-1805 te Zwammerdam (zie XIIh).
9.  Gerardus Petrus, geboren op 21-09-1807 te Zwammerdam, overleden op 11-11-1807 te Zwammerdam, 51 dagen oud.
10.  Gerardus Petrus, geboren op 20-04-1809 te Zwammerdam (zie XIIi).

XIe Michiel BAELDE, kapitein van de schutterij, geboren op 03-09-1757 te Rotterdam, gedoopt op 06-09-1757 te Rotterdam, overleden op 06-12-1831 te Rotterdam op 74-jarige leeftijd, zoon van Hendrik BAELDE (zie Xe) en Wilhelmina VINK.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 06-04-1784 te Rotterdam met Judith Bethelemina Charlotte HUBERT, 19 jaar oud, geboren op 06-06-1764 te Rotterdam, gedoopt op 13-06-1764 te Rotterdam, overleden op 07-04-1797 te Rotterdam op 32-jarige leeftijd, dochter van Isaac HUBERT en Cunera Cornelia van RIJCKEVORSEL.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 14-07-1799 te Rotterdam met Johanna Maria van RAVESTEIJN, 26 jaar oud, geboren op 11-03-1773 te Rotterdam, gedoopt op 21-03-1773 te Rotterdam, overleden op 04-03-1813 te Rotterdam op 39-jarige leeftijd, dochter van Adrianus Justinus van RAVESTEIJN en Adriana Henrica van den BERGH.
Uit het tweede huwelijk:
1.  N.N. Geboren op 17-12-1799 te Rotterdam, overleden op 12-01-1800, 26 dagen oud.
2.  Adriana Justina Hendrica, geboren op 04-02-1801 te Rotterdam, gedoopt op 22-02-1801 te Rotterdam, overleden op 17-02-1856 te Rotterdam op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-03-1828 te Rotterdam met Eelco CANTER ALTA, 28 jaar oud, geboren op 14-05-1799 te Sybekarspel, overleden op 13-03-1856 te Rotterdam op 56-jarige leeftijd.
3.  Hendrik, geboren op 26-10-1802 te Rotterdam, gedoopt op 07-11-1802 te Rotterdam, overleden op 18-11-1803 op 1-jarige leeftijd.
4.  Hendrik, geboren op 20-05-1804 te Rotterdam, gedoopt op 03-06-1804 te Rotterdam, overleden op 16-05-1805, 361 dagen oud.
5.  Marinus Cornelis, geboren op 30-05-1806 te Rotterdam, gedoopt op 15-06-1806, overleden op 23-06-1878 te Zeist op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 29-04-1840 te Utrecht met Rosetta Johanna Catharina OSKAMP, geboren circa 1812 te Kralingen, overleden op 17-02-1882 te Utrecht, dochter van Cornelis OSKAMP en Elizabeth Johanna Cornelia ZANTVOORD.
6.  Adriana Sebaldina Michila, geboren op 03-02-1808 te Rotterdam, gedoopt op 28-02-1808, overleden op 03-05-1823 te Kralingen op 15-jarige leeftijd.
7.  Gerardus Petrus, commissionair, geboren op 04-08-1810 te Rotterdam, gedoopt op 19-08-1810, overleden op 21-09-1831 op 21-jarige leeftijd.

XIf Jacobus BAALDE, gedoopt (Hervormd, Amstelkerk) op 04-06-1713 te Amsterdam (getuige(n): Jacobus Velthuijsen en Angenes Kouper), zoon van Daniël BAELDE (zie Xf) en Helena BROES.
Gehuwd (1) voor 1734 met Anna Margreta TAKEL, overleden 1734.
Gehuwd (2) 1735 met Maria MAAGH.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Helena Alida, gedoopt (Hervormd, Oude kerk) op 29-01-1734 te Amsterdam (getuige(n): Pieter van den ende en Barbara Takel).
Uit het tweede huwelijk:
2.  Anna Jacoba, gedoopt (Hervromd, Amstelkerk) op 07-08-1735 te Amsterdam (getuige(n): Abraham en Jacoba Maagh).
3.  Johannes Daniel, gedoopt (Hervormd, Nieuwe kerk) op 02-06-1737 te Amsterdam (getuige(n): Johannes de Vries en MArgrita van Ommen).
4.  Stephanus, gedoopt (Zuiderkerk) op 01-04-1739 te Amsterdam (getuige(n): Steven van Esvelt en Helena Maagh).
5.  Maria, gedoopt (Hervormd, Oude Zijds kapel) op 11-06-1741 te Amsterdam.
6.  Helena, gedoopt (Hervormd, Nieuwe kerk) op 21-08-1743 te Amsterdam (getuige(n): Steven van Esvelt en Helena Maagh).
7.  Abraham, gedoopt (Hervormd, Nieuwe kerk) op 14-10-1744 te Amsterdam (getuige(n): Abraham en Pieternella Maagh).
8.  Jacobus Jr, gedoopt (Hervormd, Noorderkerk) op 19-07-1747 te Amsterdam (zie XIIj).

XIIa Rudolf Pieter BAELDE, geboren op 21-07-1777 te Rotterdam, gedoopt (Walenkerk) op 23-07-1777 te Rotterdam, overleden op 28-01-1838 te Rotterdam op 60-jarige leeftijd. Koopman en reder. Schepen in 1804, vredemaker van 1814-16, commissaris van de burgerwacht 1814-16, brandmeester van 1816-24, coomandant van de inkwartiering 1819-24, zoon van Pieter BAELDE (zie XIb) en Anna Catharina la CLÉ.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-09-1803 te Rotterdam met Mary Ives BROWNE, 18 jaar oud, geboren op 23-03-1785 te Rotterdam, gedoopt (Presb kerk) op 10-04-1785 te Rotterdam, overleden op 24-01-1843 te Rotterdam op 57-jarige leeftijd, dochter van Thomas BROWNE en Emmerantia Johanna BEELDEMAKER.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter, geboren op 08-08-1804 te Rotterdam, gedoopt op 09-09-1804, overleden op 15-09-1838 op 34-jarige leeftijd.
2.  Emmerentia Johanna, geboren op 25-09-1805 te Rotterdam, gedoopt op 08-10-1805, overleden op 18-03-1831 op 25-jarige leeftijd.
3.  Elisabeth, geboren op 29-12-1806 te Rotterdam, gedoopt op 11-01-1807, overleden op 10-12-1882 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-09-1834 te Rotterdam met Abraham van RYCKEVORSEL, 30 jaar oud, notaris te Rotterdam, geboren op 18-07-1804 te Rotterdam, overleden op 07-05-1860 te Rotterdam op 55-jarige leeftijd.
4.  François, geboren op 27-06-1808 te Rotterdam, gedoopt op 14-07-1808, overleden op 08-12-1837 te Dunkerque op 29-jarige leeftijd.
5.  Rudolphina Maria Louisa, geboren op 06-11-1809 te Rotterdam, gedoopt (Walenkerk) op 26-11-1809 te Rotterdam, overleden op 18-11-1848 te Rotterdam op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-05-1836 te Rotterdam met Adriaan van VOLLENHOVEN, 35 jaar oud, houtkoper, geboren op 23-01-1801 te Rotterdam, gedoopt (Remonstrants) op 15-02-1801 te Rotterdam, overleden op 25-06-1871 te Rotterdam op 70-jarige leeftijd.
6.  Thomas Jan, geboren op 27-05-1811 te Rotterdam, gedoopt op 15-06-1811 te Rotterdam.
7.  Rudolph, geboren op 07-04-1813 te Rotterdam, overleden op 17-11-1878 op 65-jarige leeftijd.
8.  Mari Ives, geboren op 31-10-1815 te Rotterdam, overleden op 17-12-1861 op 46-jarige leeftijd. Brandmeestwer van Rotterdam in 1839 1e wijk en in 1842 12e wijk spuit 6.
9.  Adriaan Jan, koopman en assuradeur, geboren op 01-11-1817 te Rotterdam, overleden op 24-09-1868 te Voorburg op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd met Sophia GLAZENER.
10.  Robert, geboren op 25-05-1819 (zie XIIIa).
11.  Anna Catharina, geboren op 11-02-1822 te Rotterdam.

XIIb Wilhelmina Henrietta BAELDE, geboren op 22-07-1790 te Aarlanderveen, gedoopt op 25-07-1790 te Aarlanderveen, overleden op 28-12-1869 te Kralingen op 79-jarige leeftijd, dochter van Isaäc BAELDE (zie XId) en Catharina Lydia DONKER.
Gehuwd met Dirk BRAUCKMAN, geboren 1785.
Uit dit huwelijk:
1.  Isaac BAELDE BRAUCKMAN, geboren 1811, overleden op 05-03-1891 te Haarlem.
Gehuwd met Henrietta Geertruida WIJNA.
2.  Dirk, geboren op 09-01-1813 te Zwammerdam.
3.  Wilhelmina Henriette, geboren op 01-02-1827 te Zwammerdam, overleden op 07-04-1827 te Zwammerdam, 65 dagen oud.

XIIc Hendrik Willem BAELDE, rijksontvanger te Hattem, geboren op 12-11-1792 te Aarlanderveen, gedoopt op 18-11-1792, overleden op 06-09-1882 te Hattem op 89-jarige leeftijd, zoon van Isaäc BAELDE (zie XId) en Catharina Lydia DONKER.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 15-09-1815 te Delfshaven met Sophia Elisabeth BOOMHOUER.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 03-07-1828 te Bergen op Zoom met Aagje Cornelia van DORT, 41 jaar oud, geboren op 15-09-1786 te Bergen op Zoom, overleden op 25-01-1861 te Maarssen op 74-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Hendrik Willem, geboren op 01-03-1816 te Delfshaven (zie XIIIb).
2.  Johanna Catharina, geboren op 17-02-1818 te Willemstad (zie XIIIc).
3.  Catharina, geboren op 23-10-1822 te Willemstad.
4.  Isaäc, overleden op 20-05-1826 te Bergen op Zoom.

XIId Anna Engelina BAELDE, geboren op 22-06-1796 te Zwammerdam, gedoopt op 26-06-1796 te Zwammerdam, overleden op 28-10-1867 te Alphen aan den Rijn op 71-jarige leeftijd, dochter van Isaäc BAELDE (zie XId) en Catharina Lydia DONKER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-05-1818 te Zwammerdam met Sijmen van DAM, 26 jaar oud, koopman, geboren op 06-02-1792 te Zwammerdam, overleden op 13-09-1860 te Aarlanderveen op 68-jarige leeftijd, zoon van Jan van DAM en Wijntje GRIFFIOEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan, geboren op 03-01-1819 te Zwammerdam, overleden op 14-01-1819 te Zwammerdam, 11 dagen oud.
2.  Jan, geboren op 28-04-1820 te Zwammerdam, overleden op 09-10-1909 te Zwammerdam op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 26-05-1839 te Rijnsaterwoude met Trijna Johanna Clasina BAAS, geboren 1819 te Rijnsaterwoude.
3.  Katharina Johanna, geboren op 12-07-1822 te Zwammerdam.

XIIe Isaäc BAELDE, bouwman en veehouder, geboren op 13-01-1799 te Zwammerdam, gedoopt op 20-01-1799 te Zwammerdam, overleden op 21-06-1878 te Bodegraven op 79-jarige leeftijd, zoon van Isaäc BAELDE (zie XId) en Catharina Lydia DONKER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-03-1824 te Zwammerdam met Risje BOER, 17 jaar oud, geboren op 24-08-1806 te Bodegraven, gedoopt op 28-08-1806 te Bodegraven, overleden op 25-02-1886 te Bodegraven op 79-jarige leeftijd, dochter van Pieter BOER, bouwman, en Annigje VERLAAN.
Uit dit huwelijk:
1.  Isaäc, geboren op 24-07-1824 te Zwammerdam (zie XIIId).
2.  Annigje, geboren op 13-07-1825 te Zwammerdam, overleden op 15-04-1832 te Bodegraven op 6-jarige leeftijd.
3.  Catharina, geboren op 07-10-1826 te Zwammerdam, overleden op 11-11-1827 te Zwammerdam op 1-jarige leeftijd.
4.  Catharina, geboren op 05-02-1828 te Zwammerdam, overleden op 10-04-1831 te Bodegraven op 3-jarige leeftijd.
5.  Neeltje, geboren op 26-04-1829 te Bodegraven, overleden op 10-02-1831 te Bodegraven op 1-jarige leeftijd.
6.  Pieter, geboren op 30-01-1831 te Bodegraven (zie XIIIe).
7.  Annigje, geboren op 25-03-1833 te Bodegraven, overleden op 26-08-1835 te Bodegraven op 2-jarige leeftijd.
8.  Catharina, geboren op 07-01-1835 te Bodegraven (zie XIIIf).
9.  Willem, geboren op 22-10-1836 te Bodegraven (zie XIIIg).
10.  Jan, geboren op 14-05-1838 te Bodegraven, overleden op 12-11-1839 op 1-jarige leeftijd.
11.  Jan, landbouwer te Oudshoorn/Aar, geboren op 05-04-1841 te Bodegraven, overleden op 10-06-1919 te Alphen aan den Rijn op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-03-1866 te Bodegraven met Teuntje van OOSTEROM, 24 jaar oud, geboren op 17-09-1841 te Bodegraven, overleden op 08-12-1901 te Oudshoorn op 60-jarige leeftijd, dochter van Huibert van OOSTEROM en Teuntje van de HEMERT.
12.  Annigje (Antje), geboren op 22-05-1843 te Bodegraven (zie XIIIh).
13.  Hendrik, geboren op 27-07-1844 te Bodegraven, overleden op 07-04-1845 te Bodegraven, 254 dagen oud.
14.  Adriana, geboren op 03-04-1846 te Bodegraven, overleden op 03-07-1849 te Bodegraven op 3-jarige leeftijd.
15.  Adriana, geboren op 01-03-1849 te Bodegraven, overleden op 03-07-1851 te Bodegraven op 2-jarige leeftijd.
16.  Hendrik, geboren op 28-02-1851 te Bodegraven (zie XIIIi).
17.  Adriana, geboren op 02-10-1852 te Bodegraven (zie XIIIj).

XIIf Johannes Elias BAELDE, timmerman, geboren op 23-02-1801 te Zwammerdam, gedoopt op 01-03-1801 te Zwammerdam, overleden op 07-06-1871 te Zwammerdam op 70-jarige leeftijd, zoon van Isaäc BAELDE (zie XId) en Catharina Lydia DONKER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-12-1828 te Zwammerdam met Cornelia van HARBERDEN, 19 jaar oud, geboren op 20-02-1809 te Zwammerdam, gedoopt op 28-02-1809 te Zwammerdam, overleden op 29-06-1897 te Alkemade op 88-jarige leeftijd, dochter van Jacob van HARBERDEN en Neeltje VERWOERT.
Uit dit huwelijk:
1.  Isaäc, geboren op 24-08-1829 te Zwammerdam, overleden op 14-04-1917 te Alkemade op 87-jarige leeftijd.
2.  Neeltje, geboren op 12-11-1830 te Zwammerdam, overleden op 09-01-1831 te Zwammerdam, 58 dagen oud.
3.  Jacob, geboren op 09-12-1831 te Zwammerdam, overleden op 09-04-1832 te Zwammerdam, 122 dagen oud.
4.  Neeltje, geboren op 06-02-1833 te Zwammerdam (zie XIIIk).
5.  Catharina, geboren op 27-04-1835 te Zwammerdam (zie XIIIl).
6.  Jacob, geboren op 10-11-1837 te Zwammerdam, overleden op 21-10-1839 te Zwammerdam op 1-jarige leeftijd.
7.  Jacoba, geboren op 15-04-1840 te Zwammerdam (zie XIIIm).
8.  Henrietta, geboren op 30-10-1842 te Zwammerdam.
Gehuwd met Teunis Jacobus HOZEE, geboren 1833, overleden op 02-12-1905 te Alkemade.
9.  Jacob, geboren op 30-12-1844 te Zwammerdam, overleden op 25-10-1864 op 19-jarige leeftijd.

XIIg Catharina Lydia BAELDE, geboren op 20-11-1802 te Zwammerdam, gedoopt op 28-11-1802 te Zwammerdam, overleden op 14-03-1838 te Zuilen op 35-jarige leeftijd, dochter van Isaäc BAELDE (zie XId) en Catharina Lydia DONKER.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 18-09-1823 te Rietveld met Jacobus Antonie van ACHTERBERG, geboren circa 1797 te Rietveld en de Bree, overleden op 07-04-1834 te Woerden.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 18-04-1835 te Woerden met Gijsbert de LANGE, geboren circa 1811 te Bodegraven, overleden op 15-04-1885 te Zuilen, zoon van Jan de LANGE en Maria TUINENBURG.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Antonia Jacoba, geboren op 05-08-1824 te Woerden.
2.  Catharina Hendrika, geboren op 20-05-1826 te Utrecht, overleden op 02-06-1829 te Woerden op 3-jarige leeftijd.
3.  Leentje, geboren op 05-01-1828 te Woerden, overleden op 14-05-1828 te Woerden, 130 dagen oud.
4.  Jacobus Antonie, geboren op 19-05-1829 te Woerden, overleden op 02-01-1869 te Zeist op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-10-1854 te Woerden met Jannetje ALTEKROESE, geboren circa 1830.
5.  Catherina Hendrika, geboren 1830, overleden op 21-07-1830 te Woerden.
6.  Gerardus Petrus, geboren op 20-12-1831 te Woerden, overleden op 19-01-1838 te Zuilen op 6-jarige leeftijd.
7.  Catharina Lijdia, geboren op 11-03-1833 te Woerden, overleden op 01-03-1834 te Woerden, 355 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
8.  Maria Catharina, geboren op 12-10-1835 te Woerden, overleden op 12-03-1904 te Wageningen op 68-jarige leeftijd.
9.  Catriena Lydia, geboren op 20-12-1836 te Woerden, overleden op 21-11-1913 te Zuilen op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 28-04-1872 te Hasselt met Wolter WEENER.
10.  N.N. Geboren op 10-03-1838, overleden op 10-03-1838 te Zuilen, 0 dagen oud.

XIIh Johanna Helena BAELDE, geboren op 06-12-1805 te Zwammerdam, gedoopt op 08-12-1805 te Zwammerdam, overleden op 05-04-1882 te Bodegraven op 76-jarige leeftijd, dochter van Isaäc BAELDE (zie XId) en Catharina Lydia DONKER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-03-1827 te Zwammerdam met Jan Janszn van DAM, 30 jaar oud, burgemeester van Bodegraven, geboren op 07-10-1796 te Zwammerdam, overleden op 29-09-1871 te Bodegraven op 74-jarige leeftijd, zoon van Jan van DAM en Wijntje GRIFFIOEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan, geboren 1828 te Bodegraven, overleden op 26-10-1880 te Bodegraven.
Gehuwd (1) voor 1876 met Sophia Maria van CAPELLEN.
Gehuwd (2) op 09-10-1879 te Bodegraven met Hille Christiana van HAAFTEN, geboren 1841 te Bodegraven.
2.  Isaäc, geboren op 19-01-1830 te Bodegraven, overleden op 21-08-1836 te Bodegraven op 6-jarige leeftijd.
3.  Wijnand, geboren op 31-08-1831 te Bodegraven.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-05-1856 te Beverwijk met Hille Christianna LAMBERT.
4.  Johanna Catharina, geboren op 02-09-1833 te Bodegraven, overleden op 26-12-1904 te De Rijp op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 11-10-1860 te Bodegraven met Cornelis DEKHUIJZEN, 33 jaar oud, geboren op 26-02-1827 te Rotterdam.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 31-03-1865 te Bodegraven met Jan van der VLIET, 34 jaar oud, geboren op 10-09-1830 te Kockengen.
5.  Johanna Helena, geboren op 12-04-1836 te Bodegraven, overleden op 04-09-1836 te Bodegraven, 145 dagen oud.
6.  Izaäk, geboren op 04-10-1837 te Bodegraven, overleden op 25-04-1894 te Bodegraven op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) voor 1876 met Elizabeth Cornelia GEEL.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 21-04-1876 te Bodegraven met Petronella Cornelia MEIJER, geboren 1838 te Nieuwe Pekela.
7.  Johanna Helena, geboren op 26-12-1838 te Bodegraven.
8.  Gerardus, geboren op 19-03-1840 te Bodegraven, overleden op 07-03-1841 te Bodegraven, 353 dagen oud.
9.  Johanna Helena, geboren op 19-01-1842 te Bodegraven.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 09-11-1865 te Bodegraven met Machiel IJTSMA, 30 jaar oud, geboren op 18-12-1834 te Leeuwarden.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 02-11-1871 te Bodegraven met Johannis GROESBEEK, 40 jaar oud, geboren op 27-07-1831 te Nieuwenhoorn.
10.  Wilhelmina Henrietta, geboren op 01-04-1847 te Bodegraven.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-09-1868 te Bodegraven met Hillebrand Paulus van der TAK, 32 jaar oud, geboren op 21-04-1836 te Abbenbroek.

XIIi Gerardus Petrus BAELDE, landbouwer te Kamerik, geboren op 20-04-1809 te Zwammerdam, gedoopt op 11-05-1809 te Zwammerdam, overleden op 19-03-1888 te Kamerik op 78-jarige leeftijd, zoon van Isaäc BAELDE (zie XId) en Catharina Lydia DONKER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-08-1833 te ´s-Gravesloot met Willemijntje (Wimke) de LEEUW, geboren circa 1810 te Kamerik, overleden op 26-08-1891 te Kamerik, dochter van Zegerom de LEEUW en Wimke FLIER.
Uit dit huwelijk:
1.  Willemijntje, geboren op 13-07-1834 te ´s-Gravesloot, overleden op 18-05-1888 te Utrecht op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09-01-1862 te Kamerik met Wilhelmus Gijsbertus van DUGTEREN, 31 jaar oud, banketbakker, geboren op 30-05-1830 te Utrecht, overleden op 17-08-1902 te Utrecht op 72-jarige leeftijd, zoon van Matthias Jacobus van DUGTEREN en Arnolda BOERS.
2.  Zeger, geboren op 29-09-1835 te ´s-Gravesloot, overleden op 22-11-1835 te ´s-Gravesloot, 54 dagen oud.
3.  Catharina Lydia, geboren op 15-03-1837 te ´s-Gravesloot (zie XIIIn).
4.  N.N. Geboren op 31-07-1838 te ´s-Gravesloot, overleden op 31-07-1838 te ´s-Gravesloot, 0 dagen oud.
5.  Zegerom, geboren op 25-10-1839 te ´s-Gravesloot (zie XIIIo).
6.  Maria Geertruida, geboren op 04-04-1842 te ´s-Gravesloot.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-05-1868 te Woerden met Nicolaas Albertus OOSTRUM, geboren circa 1837 te Woerden, zoon van Jan Claasz OOSTRUM en Elisabeth ten BRUMMELAAR.

XIIj Jacobus Jr BAALDE, gedoopt (Hervormd, Noorderkerk) op 19-07-1747 te Amsterdam (getuige(n): Jan Rijplant en Jacoba Maagh), zoon van Jacobus BAALDE (zie XIf) en Maria MAAGH.
Kinderen:
1.  Jacobus Jacobusz, gedoopt (Hervormd, Nieuwe Zijds kapel) op 22-11-1771 te Amsterdam (zie XIIIp).
2.  Petronella Hendrina Johanna, gedoopt (Hervormd, Oude kerk) op 11-07-1773 te Amsterdam (getuige(n): Pieter Castelijn Egbers, Hendrina Johanna Monhemius), dochter van Henrietta Christina MONHEMIUS.
3.  Jan Daniel, gedoopt (Hervromd, Westerkerk) op 19-09-1777 te Amsterdam (zie XIIIq).
4.  Cornelius Petrus, gedoopt (Hervormd, Oude kerk) op 23-11-1783 te Amsterdam (getuige(n): Cornelia Margreta Monhemius), zoon van Henrietta Christina MONHEMIUS.

XIIIa Robert BAELDE, koopman en assuradeur, geboren op 25-05-1819, overleden op 02-12-1892 te Rotterdam op 73-jarige leeftijd, zoon van Rudolf Pieter BAELDE (zie XIIa) en Mary Ives BROWNE.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 20-10-1852 te Rotterdam met Anna Reinoudina DELPRAT, 22 jaar oud, geboren op 26-05-1830 te Rotterdam, overleden op 27-07-1887 te Berg en Dal op 57-jarige leeftijd, dochter van Guillaume Henri Maria DELPRAT en Anna Manger CATS.
Uit dit huwelijk:
1.  Anna, geboren op 11-09-1853 te Rotterdam, overleden op 21-01-1889 te Medan op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 29-09-1882 te Medan met Frederik GRANSBERG, 31 jaar oud, secretaris van de Deli Mij te Medan, geboren op 08-01-1851 te Rotterdam, overleden op 22-11-1895 te Rotterdam op 44-jarige leeftijd. {Hij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 27-08-1891 te Rotterdam met Cornélie Charlotte Jacqueline BAELDE, 33 jaar oud (zie XIVa).}
2.  Mary Ives, geboren op 05-05-1855 te Rotterdam, overleden op 22-12-1858 te ROtterdam op 3-jarige leeftijd.
3.  Cornélie Charlotte Jacqueline, geboren op 09-05-1858 te Rotterdam (zie XIVa).
4.  Elisabeth, geboren op 11-11-1859 te Rotterdam. In juli 1908 vermeld in " Neerlandia" als ondervoorzitster van het Alg Ned Verbond te Antwerpen. Deze bond streefde versterking na van de eenheidsgedachte van de Nederlandse stam in België.
5.  Rudolf Pieter, geboren op 27-05-1862 te Rotterdam, overleden op 16-04-1866 te Rotterdam op 3-jarige leeftijd.
6.  Pieter, geboren op 13-12-1867 te Rotterdam (zie XIVb).

XIIIb Hendrik Willem BAELDE, apotheker te Woerden, geboren op 01-03-1816 te Delfshaven, overleden op 26-10-1898 te Woerden op 82-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Willem BAELDE (zie XIIc) en Sophia Elisabeth BOOMHOUER.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06-06-1845 te Woerden met Regina de KONING, 22 jaar oud, geboren op 07-12-1822 te Woerden, overleden op 19-06-1900 te Woerden op 77-jarige leeftijd, dochter van Jacob de KONING en Klasina Regina van LEEUWEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik Willem, vertrokken naar Amsterdam 4-11-1881, geboren op 08-05-1846 te Woerden, overleden op 19-12-1913 te Woerden op 67-jarige leeftijd.
2.  Clasina Regina, geboren op 19-11-1848 te Woerden (zie XIVc).
3.  Jacob, geboren op 18-12-1850 te Woerden, overleden op 06-12-1879 te Bandjermasin op 28-jarige leeftijd, gesneuveld als serg majoor der Inf.
4.  Sophia Elisabeth, geboren op 04-01-1853 te Woerden.
Gehuwd op 50-jarige leeftijd op 24-09-1903 te Baarn met Joachim Adolf WIJERS, griffier bij kantongerecht te Nederveen, geboren circa 1849 te Zutphen, zoon van Hendrik Jan WIJERS en Sophia Maria BROESE.
5.  Maria, geboren op 28-05-1855 te Woerden, overleden op 08-11-1857 te Woerden op 2-jarige leeftijd.
6.  N.N. Geboren op 21-07-1857 te Woerden, overleden op 21-07-1857, 0 dagen oud.
7.  Cornelis Hendrik Leonard, geboren op 21-07-1857, overleden op 17-09-1858 te Woerden op 1-jarige leeftijd.
8.  Cornelis Hendricus Lambertus, officier van Gezondheid in het O.-I. leger. Geboren op 17-12-1859 te Woerden, overleden op 13-02-1939 te Driebergen-Rijsenburg op 79-jarige leeftijd. Vestigt zich als arts in 1922 te Doorn.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18-09-1890 te Utrecht met Gerarda Jacoba Dana SCHAAP, 25 jaar oud, geboren op 17-04-1865 te Hulst, overleden op 18-04-1952 te Wassenaar op 87-jarige leeftijd, dochter van Dirk SCHAAP en Jannetje de VOS.
9.  Hendrik Adriaan, geboren op 15-11-1861 te Woerden, overleden op 22-01-1862 te Santpoort, 68 dagen oud.
10.  Hendrik Adriaan, vertrekt op 24-12-1886 naar Antwerpen, geboren op 15-05-1863 te Woerden, overleden op 21-03-1902 te Bloemendaal op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd met Theodora Maria WESHUSIUS.

XIIIc Johanna Catharina BAELDE, geboren op 17-02-1818 te Willemstad, dochter van Hendrik Willem BAELDE (zie XIIc) en Sophia Elisabeth BOOMHOUER.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-03-1838 te Boxmeer met Cornelis CROES, geboren te Lithoijen, zoon van Jacobus CROES en Aaltje van den BERGH.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrica Wilhelmina, geboren op 02-11-1840 te Deurne, overleden op 17-08-1913 te Hilversum op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-05-1868 te Hilvarenbeek met Lauwrens ROLAFF.
2.  Elisabeth Catharina, geboren op 20-01-1842 te Deurne.
3.  Jacobus, geboren op 23-02-1846 te Luijksgestel.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-04-1873 te ´s-Hertogenbosch met Anna Maria Catharina SPRENGEL, 17 jaar oud, geboren op 30-12-1855 te Breda.
4.  Regina, geboren circa 1855 te Heeze, overleden op 27-04-1914 te Arnhem.
Gehuwd op 05-07-1876 te ´s-Gravenmoer met Hendrik Jan HOOGEN STOEVENBELD, overleden voor 1914.
5.  Catharina Elisabeth, geboren voor 1859, overleden op 15-11-1859 te Heeze.
6.  Clasina Regina, geboren voor 1860, overleden op 03-05-1860 te Heeze.
7.  Catharina Elisabeth, geboren 1864, overleden op 05-10-1948 te Oegstgeest.
Gehuwd op 17-09-1885 te ´s-Gravenmoer met Johannes Marinus VOS.
8.  N.N. Geboren op 14-02-1864 te Heeze, overleden op 14-02-1864 te Heeze, 0 dagen oud.
9.  Johanna Catharina, geboren 1868, overleden op 27-09-1915 te Utrecht.
Gehuwd op 29-06-1883 te ´s-Gravenmoer met Cornelis de WEERDT.
10.  Willem Hendrik.
Gehuwd op 08-09-1875 te Breda met Pieternella Geertruida van der MEIJDEN.
11.  Agneta Cornelia.
Gehuwd op 05-02-1885 te ´s-Gravenmoer met Hermannus HELLENDOORN.
12.  Jacoba Alida Wilhelmina.
Gehuwd op 29-08-1885 te Vlissingen met Johannes van der NOLL.
13.  Sophia Elisabeth, overleden op 22-07-1906 te Zwolle.
Gehuwd op 15-05-1891 te Meppel met Jan MEIJBOOM.

XIIId Isaäc BAELDE, bouwman, geboren op 24-07-1824 te Zwammerdam, overleden op 21-06-1860 te Rietveld op 35-jarige leeftijd, zoon van Isaäc BAELDE (zie XIIe) en Risje BOER.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 21-06-1850 te Rietveld met Anna Maria van BRIEMEN, 21 jaar oud, geboren op 10-02-1829 te Rietveld, overleden op 29-08-1859 te Rietveld op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 23-03-1860 te Rietveld met Marrigje BOTH, geboren circa 1834 te Hekendorp. Marrigje is op 29 april 1865 uit Rietveld verhuisd naar Ter Aar. Later is zij hertrouwd met Jan van Dam te Loenersloot. Dochter van Kornelis BOTH en Marrigje ANKER.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Risje, geboren op 29-11-1850 te Rietveld, overleden op 24-08-1889 te Loenersloot op 38-jarige leeftijd.
2.  Aaltje, geboren op 28-01-1852 te Rietveld (zie XIVd).
3.  Catharina, geboren op 02-07-1853 te Rietveld, overleden op 21-08-1859 te Rietveld op 6-jarige leeftijd.
4.  Isaäc, geboren op 26-01-1855 te Rietveld (zie XIVe).
5.  Cornelia, geboren op 23-04-1856 te Rietveld (zie XIVf).
6.  Margaretha, geboren op 17-08-1857 te Rietveld (zie XIVg).
7.  Anna Maria, geboren op 19-10-1858 te Rietveld (zie XIVh).
Uit het tweede huwelijk:
8.  Izaak Cornelis, geboren op 28-10-1860 te Rietveld, overleden op 24-05-1861 te Rietveld, 208 dagen oud.

XIIIe Pieter BAELDE, veehouder, geboren op 30-01-1831 te Bodegraven, overleden op 26-12-1881 te Bodegraven op 50-jarige leeftijd, zoon van Isaäc BAELDE (zie XIIe) en Risje BOER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-11-1854 te Vleuten met Pietertje HOOGENDOORN, 26 jaar oud, geboren op 27-06-1828 te Bodegraven, overleden op 23-07-1885 te Bodegraven op 57-jarige leeftijd, dochter van Hendrik HOOGENDOORN en Martijntje BOER.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik, geboren op 08-10-1855 te Bodegraven (zie XIVi).
2.  Izaäk, geboren op 07-07-1860 te Vleuten (zie XIVj).

XIIIf Catharina BAELDE, geboren op 07-01-1835 te Bodegraven, gedoopt op 09-01-1835 te Bodegraven, dochter van Isaäc BAELDE (zie XIIe) en Risje BOER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-06-1861 te Bodegraven met Arie van der NEUT, 23 jaar oud, koopman, geboren op 15-09-1837 te Waarder, overleden op 15-04-1890 te Bodegraven op 52-jarige leeftijd, zoon van Leendert van der NEUT en Sijgje HOOGENDOORN.
Uit dit huwelijk:
1.  Sijgje, geboren op 20-06-1861 te Bodegraven.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-05-1890 te Bodegraven met Jan Jakob BERENDS, geboren 1855 te Zwolle.
2.  Risje, geboren op 06-01-1863 te Bodegraven, overleden op 23-11-1863 te Bodegraven, 321 dagen oud.
3.  Risje, geboren op 05-03-1864 te Bodegraven, overleden op 22-03-1942 te Ede op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-06-1885 te Bodegraven met Jan Daniël BROUWER.
4.  Maagje, geboren op 17-03-1866 te Bodegraven, overleden op 12-06-1866 te Bodegraven, 87 dagen oud.
5.  Maagje, geboren op 18-11-1867 te Bodegraven, overleden op 06-06-1868 te Bodegraven, 201 dagen oud.
6.  N.N. Geboren op 28-10-1868 te Bodegraven, overleden op 28-10-1868, 0 dagen oud.
7.  Maagje, geboren op 13-07-1870 te Bodegraven, overleden op 05-12-1870 te Bodegraven, 145 dagen oud.
8.  Leentje, geboren op 24-12-1871 te Bodegraven.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 01-10-1908 te Bodegraven met Pieter van der STRAATEN, geboren 1875 te Dordrecht.
9.  Izaäk, geboren op 30-05-1874 te Bodegraven, overleden op 27-11-1874 te Bodegraven, 181 dagen oud.
10.  Annigje, geboren op 27-05-1877 te Bodegraven, overleden op 15-10-1877 te Bodegraven, 141 dagen oud.

XIIIg Willem BAELDE, bouwman, geboren op 22-10-1836 te Bodegraven, overleden op 07-04-1887 te Bodegraven op 50-jarige leeftijd, zoon van Isaäc BAELDE (zie XIIe) en Risje BOER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-03-1864 te Bodegraven met Neeltje van DAM, 23 jaar oud, geboren op 07-01-1841 te Bodegraven, overleden op 29-06-1884 te Bodegraven op 43-jarige leeftijd, dochter van Johannes van DAM, veehouder, en Cecilia van HOORN.
Uit dit huwelijk:
1.  Risje, geboren op 20-12-1864 te Bodegraven (zie XIVk).
2.  Celia, geboren op 06-05-1866 te Lange Ruige Weide (zie XIVl).
3.  Isaäc, geboren op 21-12-1867 te Lange Ruige Weide (zie XIVm).
4.  Ingje, geboren op 13-11-1869 te Bodegraven (zie XIVn).
5.  Johannes, geboren op 25-07-1871 te Bodegraven (zie XIVo).
6.  Pieter, geboren op 30-08-1873 te Bodegraven, overleden op 03-06-1874 te Bodegraven, 277 dagen oud.
7.  Pieter, bouwman en veehouder, geboren op 08-06-1875 te Bodegraven, overleden op 24-02-1930 te Bodegraven op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-01-1902 te Bodegraven met Dirkje VERBOOM, 26 jaar oud, geboren op 14-02-1875 te Bodegraven, overleden op 23-12-1973 op 98-jarige leeftijd, dochter van Teunis VERBOOM en Dirkje de BEELD.
8.  Teuntje, geboren op 15-07-1877 te Bodegraven (zie XIVp).
9.  Willem, geboren op 22-06-1879 te Bodegraven, overleden op 04-03-1884 te Bodegraven op 4-jarige leeftijd.
10.  Marrigje, geboren op 29-12-1880 te Bodegraven, overleden op 29-05-1883 te Bodegraven op 2-jarige leeftijd.

XIIIh Annigje (Antje) BAELDE, geboren op 22-05-1843 te Bodegraven, overleden op 26-11-1902 te Waarder op 59-jarige leeftijd, dochter van Isaäc BAELDE (zie XIIe) en Risje BOER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-02-1866 te Bodegraven met Cornelis van der NEUT, 34 jaar oud, geboren op 31-07-1831 te Waarder, overleden op 05-09-1899 te Waarder op 68-jarige leeftijd, zoon van Leendert van der NEUT en Sijgje HOOGENDOORN.
Uit dit huwelijk:
1.  Leendert, geboren 1868 te Waarder, overleden op 26-09-1935 te Willeskop.
Gehuwd op 14-04-1892 te Barwoutswaarder met Hendrika DOORNENBAL.
2.  Leentje, geboren 1872 te Waarder.
Gehuwd op 07-03-1895 te Waarder met Adrianus van DAM.
3.  Risje, geboren 1874 te Waarder.
Gehuwd (1) op 11-06-1885 te Bodegraven met Jan Daniël BROUWER, geboren 1855 te Ede.
Gehuwd (2) op 21-01-1909 te Waarder met Cornelis NAP.
4.  Jan, geboren 1876 te Waarder.
Gehuwd op 02-09-1909 te Waarder met Antje DOORNENBAL, geboren 1880 te Barwoutswaarder.
5.  Pieter, geboren 1877 te Waarder, overleden op 04-08-1949 te Lange Ruige Weide.
Gehuwd op 22-12-1910 te Waarder met Maria Jacoba de KONING.
6.  Sijgje, geboren 1878, overleden op 21-05-1908 te Waarder.
Gehuwd op 16-05-1890 te Bodegraven met Jan Jakob BERENDS, geboren 1855 te Zwolle.
7.  N.N. Geboren op 23-08-1878, overleden op 23-08-1878 te Waarder, 0 dagen oud.
8.  Annigje, geboren 1880 te Waarder, overleden op 06-10-1922 te Alphen aan den Rijn.
Gehuwd op 10-03-1910 te Waarder met Huijg KOK.
9.  Catharina, geboren 1881 te Waarder, overleden op 08-03-1952 te Zeist.
Gehuwd op 21-02-1907 te Waarder met Willem Jan BOOT.
10.  Arie, geboren 1884, overleden op 18-02-1946 te Snelrewaard.
Gehuwd met Jacoba SPIJKER.
11.  Cornelis, geboren 1885, overleden op 26-01-1885 te Waarder.

XIIIi Hendrik BAELDE, bouwman en graanhandelaar, geboren op 28-02-1851 te Bodegraven, overleden op 02-01-1895 te Bodegraven op 43-jarige leeftijd, zoon van Isaäc BAELDE (zie XIIe) en Risje BOER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-10-1875 te Bodegraven met Adriana Petronella KOOMANS, geboren te Bodegraven, overleden op 06-09-1918 te Zwammerdam, dochter van Albertus Philippus KOOMANS en Annigje BOER.
Uit dit huwelijk:
1.  Risje, geboren op 22-04-1876 te Bodegraven (zie XIVq).
2.  Albertus Philippus, geboren op 09-09-1878 te Vleuten (zie XIVr).
3.  Isaäc, geboren op 15-10-1880 te Vleuten (zie XIVs).
4.  Pieter, geboren op 05-05-1883 te Bodegraven, overleden op 06-11-1883 te Bodegraven, 185 dagen oud.
5.  Pieter, bouwknecht, geboren op 27-07-1884 te Bodegraven, overleden op 17-02-1909 te Alphen aan den Rijn op 24-jarige leeftijd.
6.  Annigje, geboren op 28-05-1886 te Bodegraven, overleden op 02-07-1960 te Woerden op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd met Johannes van DIJKHUIZEN, geboren 1886 te IJsselstein, overleden op 06-08-1931 te Leiden, zoon van Mijndert van DIJKHUIZEN en Gijsje NIESSEN.
7.  Willem, geboren op 28-01-1888 te Bodegraven (zie XIVt).
8.  Geertje, geboren op 05-07-1889 te Bodegraven, overleden op 22-01-1890 te Bodegraven, 201 dagen oud.
9.  Geertje, geboren op 27-06-1891 te Bodegraven.
10.  Catharina, geboren op 28-07-1892 te Bodegraven, overleden op 06-11-1892 te Bodegraven, 101 dagen oud.
11.  Hendrik, geboren op 12-12-1893 te Bodegraven, overleden op 30-12-1893 te Bodegraven, 18 dagen oud.
12.  Hendrika, geboren op 15-01-1895 te Bodegraven.

XIIIj Adriana BAELDE, geboren op 02-10-1852 te Bodegraven, gedoopt op 04-10-1852 te Bodegraven, dochter van Isaäc BAELDE (zie XIIe) en Risje BOER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-07-1876 te Bodegraven met Rogier Willem KLOP, grutter te Oudewater, geboren 1852 te Giessendam, zoon van Egbert Cornelis van HEECKEREN KLOP en Adriana DEKKER.
Uit dit huwelijk:
1.  Egbert Cornelis, geboren op 07-11-1877 te Oudewater.
2.  N.N. Geboren op 07-11-1877 te Oudewater, overleden op 07-11-1877, 0 dagen oud.
3.  Adriana, geboren op 22-02-1879 te Oudewater, overleden op 29-01-1880 te Oudewater, 341 dagen oud.
4.  Izaäk, bankwerker, geboren op 28-03-1880 te Oudewater.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-04-1902 te Amsterdam met Neeltje LODEWIJK.
5.  Adriaan, geboren op 10-04-1881 te Oudewater, overleden op 23-09-1881 te Oudewater, 166 dagen oud.
6.  Adriaan, geboren op 16-08-1882 te Oudewater.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-04-1906 te Amsterdam met Anna PIEKSMA, geboren 1882 te Harlingen.
7.  Adriana, geboren 11-1883 te Gouda, overleden op 23-05-1884 te Kuinre.

XIIIk Neeltje BAELDE, dienstbode, geboren op 06-02-1833 te Zwammerdam, dochter van Johannes Elias BAELDE (zie XIIf) en Cornelia van HARBERDEN.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 29-06-1864 te Bloemendaal, gescheiden na 16 jaar op 15-02-1881 te Bloemendaal van Rudolph Hendrik DALMAN, tuinman, geboren circa 1839 te Bloemendaal.
Uit dit huwelijk:
1.  Antonia, geboren op 24-09-1867 te Bloemendaal, overleden op 11-04-1869 te Bennebroek op 1-jarige leeftijd.
2.  Jacobus Johannes, geboren op 18-06-1869 te Bennebroek.
3.  Anthonia Henrietta, geboren op 06-07-1871 te Bennebroek.

XIIIl Catharina BAELDE, geboren op 27-04-1835 te Zwammerdam, dochter van Johannes Elias BAELDE (zie XIIf) en Cornelia van HARBERDEN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-11-1864 te Amsterdam met Franciscus Jacobus le PLUK, horlogemaker, zoon van Jakob le PLUK en Anna Christina ROBIJN.
Uit dit huwelijk:
1.  Anna Christina, geboren 1869 te Amsterdam, overleden op 09-05-1923 te Oosterbeek.
2.  Franciscus Jacobus, horlogemaker, geboren 1870 te Amsterdam, overleden op 24-04-1946 te Soest.
Gehuwd op 26-11-1896 te Amsterdam met Anna Maria BRINKMAN, geboren 1872 te Amsterdam.
3.  Jacoba, geboren 1873 te Amsterdam.
Gehuwd op 29-11-1900 te Amsterdam met Eduard Cornelis BARTSTRA, reiziger, geboren 1876 te Appingedam.
4.  Johannes Elias, kantoorbediende, geboren 1877 te Amsterdam.
Gehuwd op 26-10-1899 te Amsterdam met Elisabeth Johanna SCHÄEFER, geboren 1880 te Amsterdam.

XIIIm Jacoba BAELDE, geboren op 15-04-1840 te Zwammerdam, overleden op 15-12-1902 te Bodegraven op 62-jarige leeftijd, dochter van Johannes Elias BAELDE (zie XIIf) en Cornelia van HARBERDEN.
Gehuwd met Pieter van SCHAIK, geboren circa 1830 te Loenen, overleden op 21-03-1922 te Ede.
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelia, geboren op 18-12-1881 te Bodegraven, overleden op 29-01-1882 te Bodegraven, 42 dagen oud.
2.  Evert, geboren op 10-01-1883 te Bodegraven, overleden op 19-10-1930 te Driebergen op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-08-1904 te Ouddorp met Lientje TANIS, geboren 1879 te Ouddorp.

XIIIn Catharina Lydia BAELDE, geboren op 15-03-1837 te ´s-Gravesloot, overleden op 11-08-1895 te Woerden op 58-jarige leeftijd, dochter van Gerardus Petrus BAELDE (zie XIIi) en Willemijntje (Wimke) de LEEUW.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-07-1861 te Kamerik met Nicolaas Adrianus SWANENBURG, geboren circa 1833 te Gouda, zoon van Pieter SWANENBURG en Jacoba VERSLUIS.
Uit dit huwelijk:
1.  Wilhelmina, geboren op 16-03-1862 te Woerden, overleden op 03-12-1882 te Woerden op 20-jarige leeftijd.
2.  Pieter Nicolaas, geboren op 05-01-1874 te Woerden, overleden op 06-01-1874 te Woerden, 1 dag oud.
3.  Pieter Nicolaas, geboren op 19-07-1875 te Woerden, overleden op 13-02-1951 te Amersfoort op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd met Emilie STADELHOFER.

XIIIo Zegerom BAELDE, geboren op 25-10-1839 te ´s-Gravesloot, overleden op 03-04-1904 te Kamerik op 64-jarige leeftijd, zoon van Gerardus Petrus BAELDE (zie XIIi) en Willemijntje (Wimke) de LEEUW.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-11-1867 te Kamerik met Adriana BOUTHOORN, 23 jaar oud, geboren op 25-12-1843 te Woerden, overleden op 03-11-1917 te Woerden op 73-jarige leeftijd, dochter van Lourens BOUTHOORN en Maagje OSKAM.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerardus Petrus, geboren op 18-09-1868 te Kamerik (zie XIVu).
2.  Lourens, geboren op 25-07-1872 te Kamerik (zie XIVv).

XIIIp Jacobus Jacobusz BAALDE, gedoopt (Hervormd, Nieuwe Zijds kapel) op 22-11-1771 te Amsterdam (getuige(n): Jacobus Baalde en Anna Jacoba Baalde), zoon van Jacobus Jr BAALDE (zie XIIj) en Henrietta Christina MONHEMIUS.
Gehuwd met Magdalena Ludovica LANGE.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacobus Ludovicus, gedoopt (Evangelisch-Luthers) op 08-05-1801 te Amsterdam (getuige(n): Nathanaël Marcus en Anna Pieron).
2.  Jacoba Magdalena Ludovica, geboren op 30-04-1807 te Amsterdam, gedoopt (Evangelisch-Luthers) op 03-05-1807 te Amsterdam.

XIIIq Jan Daniel BAALDE, gedoopt (Hervromd, Westerkerk) op 19-09-1777 te Amsterdam (getuige(n): Jan Daniel Baalde), zoon van Jacobus Jr BAALDE (zie XIIj) en Henrietta Christina MONHEMIUS.
Gehuwd met Brigitta Joanna HACHENBERG.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacobus, gedoopt (Hervormd, Zuider kerk) op 27-05-1804 te Amsterdam (getuige(n): Jacobus Baalde en Cornelia Margareta Monhemius).
2.  Jan Anthonij, geboren op 02-11-1805 te Amsterdam, gedoopt (Noorderkerk) op 10-11-1805 te Amsterdam.

XIVa Cornélie Charlotte Jacqueline BAELDE, geboren op 09-05-1858 te Rotterdam, overleden op 30-08-1910 te Rotterdam op 52-jarige leeftijd, dochter van Robert BAELDE (zie XIIIa) en Anna Reinoudina DELPRAT.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 27-08-1891 te Rotterdam met Frederik GRANSBERG, 40 jaar oud, secretaris van de Deli Mij te Medan, geboren op 08-01-1851 te Rotterdam, overleden op 22-11-1895 te Rotterdam op 44-jarige leeftijd. {Hij was eerder gehuwd op 31-jarige leeftijd op 29-09-1882 te Medan met Anna BAELDE, 29 jaar oud, geboren op 11-09-1853 te Rotterdam, overleden op 21-01-1889 te Medan op 35-jarige leeftijd, dochter van Robert BAELDE (zie XIIIa) en Anna Reinoudina DELPRAT.}
Uit dit huwelijk:
1.  Robert, geboren op 06-09-1892 te Kralingen.
2.  Anna Elizabeth, geboren op 14-06-1894 te Kralingen.

XIVb Pieter BAELDE, geboren op 13-12-1867 te Rotterdam, overleden op 16-12-1931 te Rotterdam op 64-jarige leeftijd. Koopman en assuradeur te Rotterdam. Lid van de firma Mr. P. Baelde en Jhr. M. Reuchlin. Handelaar in steenkolen onder de naam firma Verwey & Baelde. Directeur van de Noord- en Zuid Hollandsche lloyd. Zoon van Robert BAELDE (zie XIIIa) en Anna Reinoudina DELPRAT.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 07-09-1893 te Rotterdam met Catharina Elizabeth GLEICHMAN, 23 jaar oud, geboren op 18-10-1869 te Rotterdam, overleden op 28-02-1896 te Rotterdam op 26-jarige leeftijd, dochter van Jan Jacob GLEICHMAN en Wilhelmina Hendrika van de STOLK.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 23-06-1898 te Rotterdam met Sara Adriana Petronella MEES, 29 jaar oud, geboren op 01-06-1869 te Rotterdam, dochter van Rudolf Pieter MEES en Sara Adriana GLEICHMAN.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Sara Adriana, geboren op 23-05-1899 te Rotterdam.
2.  Robert, directeur vormingscentrum, geboren op 22-07-1907 te Rotterdam, overleden op 15-08-1942 te Sint-Michielsgestel op 35-jarige leeftijd. Gefusilleerd als gijzelaar in de zomer van 1942.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-10-1937 te ´s-Gravenhage met Petronella Johanna Elisabeth TIDEMAN, 21 jaar oud, maatschappelijk werkster, geboren op 23-12-1915 te Rotterdam, overleden 04-1945 te Ravensbrück.
3.  Johanna Maria, ingenieur, geboren op 30-10-1910 te Rotterdam, overleden op 30-05-1945 te Rotterdam op 34-jarige leeftijd.

XIVc Clasina Regina BAELDE, geboren op 19-11-1848 te Woerden, overleden op 17-11-1930 te Nijmegen op 81-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Willem BAELDE (zie XIIIb) en Regina de KONING.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 12-04-1883 te Woerden met Willem VOORTHUIJSEN, leraar aan de Hoofdenschool te Bandoeng, geboren circa 1847 te Oudshoorn, zoon van Jan Pieter VOORTHUIJSEN en Antonia Jacoba van ACHTERBERG.
Uit dit huwelijk:
1.  N.N. Geboren op 08-03-1884 te Rietveld, overleden op 08-03-1884 te Rietveld, 0 dagen oud.
2.  Clasina Regina, geboren circa 1886 te Meester Cornelis (Java).
Gehuwd op 18-07-1907 te Kampen met Jan Marinus POOL.
3.  Antonia Jakoba, geboren circa 1887 te Bandoeng.
Gehuwd op 30-01-1908 te Kampen met Louis Philipe SORMANI.
4.  Sophia Elisabeth, geboren 1890 te Bandoeng.
Gehuwd op 26-03-1914 te Utrecht met Sies VELDMEIJER.
5.  Hendrika Wilhelmina, geboren 1892, overleden op 28-03-1940 te Utrecht.
Gehuwd op 06-08-1917 te Denekamp met Henri HONDELINK.

XIVd Aaltje BAELDE, geboren op 28-01-1852 te Rietveld, overleden op 31-03-1882 te Veldhuizen op 30-jarige leeftijd, dochter van Isaäc BAELDE (zie XIIId) en Anna Maria van BRIEMEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-02-1880 te Loenersloot met Hermanus van der VLIST, geboren circa 1835 te Jaarsveld, zoon van Arie van der VLIST en Teuntje van WEVERWIJK.
Uit dit huwelijk:
1.  Arie, geboren op 18-06-1881 te Veldhuizen.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 31-05-1900 te IJsselstein met Johanna Hendrika van ES, geboren 1880 te IJsselstein.

XIVe Isaäc BAELDE, veehouder, geboren op 26-01-1855 te Rietveld, overleden op 01-08-1920 te Giessendam op 65-jarige leeftijd. Het gezin Baelde-Verwoerd woont tot 30-4-1883 in Bodegraven en vertrekt dan naar Werkendam. Zoon van Isaäc BAELDE (zie XIIId) en Anna Maria van BRIEMEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-04-1880 te Lange Ruige Weide met Jannigje VERWOERD, 23 jaar oud, geboren op 05-01-1857 te Lange Ruige Weide, overleden op 31-10-1930 te Gorinchem op 73-jarige leeftijd, dochter van Klaas VERWOERD en Maria de GROOT.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Anna, geboren op 12-12-1880 te Bodegraven, overleden op 08-09-1948 te Nijmegen op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 27-02-1913 te Werkendam met Hendrik NIEUWENHUIZEN, 31 jaar oud, geboren op 26-02-1882 te Andel, zoon van Peter NIEUWENHUIZEN en Cornelia PIETERSE.
2.  Isaak, geboren op 18-10-1881 te Bodegraven (zie XVa).
3.  Nicolaas, geboren op 13-11-1882 te Bodegraven (zie XVb).
4.  Jan, geboren op 03-01-1885 te Bodegraven, overleden op 19-07-1915 te Werkendam op 30-jarige leeftijd.
5.  Willem, geboren op 21-09-1887 te Werkendam, overleden op 09-10-1890 te Werkendam op 3-jarige leeftijd.
6.  Anna Maria, geboren op 22-06-1890 te Bodegraven.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 30-09-1915 te Werkendam, gescheiden van Dirk BAKKER.
Gehuwd (2) met Johan Fredrik BOVENSCHULTE, geboren 1895, overleden op 06-06-1947 te Utrecht.
7.  Willem, geboren op 15-07-1893 te Werkendam (zie XVc).
8.  Risje, geboren op 19-09-1894 te Bodegraven (zie XVd).
9.  Pieter, geboren op 18-01-1896 te Werkendam (zie XVe).
10.  Wouter, geboren op 23-09-1899 te Werkendam (zie XVf).

XIVf Cornelia BAELDE, geboren op 23-04-1856 te Rietveld, overleden op 14-10-1946 te Utrecht op 90-jarige leeftijd, dochter van Isaäc BAELDE (zie XIIId) en Anna Maria van BRIEMEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-05-1878 te Vleuten met Willem van BEMMEL, geboren circa 1846 te Haarzuilens, overleden op 09-09-1913 te Veldhuizen, zoon van Willem van BEMMEL en Cornelia van ZANTEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem, geboren op 02-03-1879 te Veldhuizen, overleden op 04-03-1951 te Loenen op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-04-1902 te Maarsseveen met Niesje ROEST, geboren circa 1876 te Bodegraven.
2.  Izaäk, geboren op 20-10-1880 te Veldhuizen, overleden op 09-06-1881 te Veldhuizen, 232 dagen oud.
3.  Anna Maria, geboren op 31-01-1882 te Veldhuizen.
4.  Izaäk, geboren op 17-03-1884 te Veldhuizen, overleden op 24-03-1884 te Veldhuizen, 7 dagen oud.
5.  Izaäk, geboren op 30-04-1885 te Veldhuizen.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 16-12-1910 te Maartensdijk met Fransje OOSTENBRUGGEN.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 07-02-1918 te Maartensdijk met Annigje OOSTENBRUGGEN.
6.  Cornelia, geboren op 03-09-1886 te Veldhuizen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-10-1910 te Veldhuizen met Willem FOKKER.
7.  Jan Marcelis, geboren op 19-02-1888 te Veldhuizen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-11-1911 te Veldhuizen met Willemijntje van de VOORT.
8.  Marcelis Jan, geboren op 19-09-1890 te Veldhuizen, overleden op 13-09-1953 te Harmelen op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-03-1915 te Vleuten met Aagje KWAKERNAAK.
9.  Marrigje, geboren op 12-12-1892 te Veldhuizen.
10.  Alida, geboren op 01-10-1895 te Veldhuizen.

XIVg Margaretha BAELDE, geboren op 17-08-1857 te Rietveld, overleden op 25-07-1930 te Lopik op 72-jarige leeftijd, dochter van Isaäc BAELDE (zie XIIId) en Anna Maria van BRIEMEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-05-1880 te Vleuten met Jan KASTELIJN, geboren circa 1845 te IJsselstein, overleden op 19-04-1898 te Jaarsveld, zoon van Teunis KASTELIJN en Elizabeth BOS.
Uit dit huwelijk:
1.  Elizabeth, geboren op 29-08-1881 te Jaarsveld.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-03-1904 te Lopik met Willem Mathijs OSKAM.
2.  Anna Maria, geboren op 07-01-1883 te Jaarsveld.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-03-1905 te Lopik met Teunis VERWEIJ.
3.  Teunis, geboren op 04-02-1884 te Jaarsveld.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-04-1905 te Lopik met Wijntje van GROOTVELD.
4.  Izaak, geboren op 22-05-1885 te Jaarsveld.
5.  Merrigje, geboren op 05-10-1886 te Jaarsveld.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-05-1911 te Lopik met Johannes de BRUIN, geboren 1886 te Lopik.
6.  Janna Adriana, geboren op 15-03-1888 te Jaarsveld.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05-06-1919 te Lopik met Albertus HOUWELING.
7.  Arie Jansen, geboren op 12-01-1890 te Jaarsveld.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04-03-1920 te IJsselstein met Geertrui OSKAM, geboren 1896 te IJsselstein.
8.  Jan, geboren op 15-07-1891 te Jaarsveld, overleden op 21-08-1958 te Utrecht op 67-jarige leeftijd.
9.  Dirk, geboren op 16-01-1893 te Jaarsveld.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 14-05-1925 te Langerak met Petertje AANEN, geboren 1899 te Langerak.

XIVh Anna Maria BAELDE, geboren op 19-10-1858 te Rietveld, overleden op 26-04-1939 te Stolwijk op 80-jarige leeftijd, dochter van Isaäc BAELDE (zie XIIId) en Anna Maria van BRIEMEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-06-1882 te Loenersloot met Gerrit Cornelis van BEMMEL, geboren circa 1859 te Lopik, zoon van Gerrit van BEMMEL en Maria van WIJNGAARDEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit, geboren op 14-10-1882 te Lopik, overleden op 27-07-1949 te Stolwijk op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 31-05-1916 te Kamerik met Adriana STIGTER, geboren 1889 te Linschoten.
2.  Anna Maria, geboren op 22-07-1884 te Lopik.
Gehuwd op 15-jarige leeftijd op 25-05-1900 te Veldhuizen met Jan VERKAIK.
3.  Maria Sophia, geboren op 23-11-1885 te Lopik.
4.  Izaäk, geboren 1889 te Stolwijk.
Gehuwd op 26-10-1922 te Veldhuizen met Johanna KOOL, geboren 1894 te Benschop.
5.  Dirk, geboren 1891 te Stolwijk.
Gehuwd op 25-05-1927 te Willeskop met Geertrui den HOLLANDER, geboren 1900 te Willeskop.
6.  Cornelia, geboren 1895, overleden op 25-06-1929 te Willige Langerak.
Gehuwd op 19-03-1920 te Stolwijk met Arie VERHOEF, geboren 1889 te Willege-Langerak.
7.  N.N. Geboren op 31-03-1898 te Stolwijk, overleden op 31-03-1898 te Stolwijk, 0 dagen oud.

XIVi Hendrik BAELDE, bouwman te Vleuten, Bodegraven (1907) en Harmelen (1910), geboren op 08-10-1855 te Bodegraven, gedoopt op 09-10-1855 te Bodegraven, overleden op 29-11-1926 te Harmelen op 71-jarige leeftijd, zoon van Pieter BAELDE (zie XIIIe) en Pietertje HOOGENDOORN.
Ondertrouwd (1) op 08-04-1880 te Vleuten, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-04-1880 te Bodegraven met Maria van der GRAAF, 24 jaar oud, geboren op 16-07-1855 te Bodegraven, overleden op 29-01-1886 te Vleuten op 30-jarige leeftijd, dochter van Pieter van der GRAAF en Jannigje VERLAAN.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 24-02-1887 te Kamerik met Aaltje de LEEUW, 34 jaar oud, woont tot 1907 in Vleuten, daarna Bodegraven en vanaf 1910 in Harmelen, geboren op 11-11-1852 te Kamerik, overleden op 24-08-1922 te Harmelen op 69-jarige leeftijd, dochter van Cornelis de LEEUW en Neeltje BLOK.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jannigje, geboren op 10-09-1881 te Vleuten, overleden op 23-12-1953 te Harmelen op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-04-1907 te Vleuten met Bartholomeus van der NEUT, geboren circa 1878 te Harmelen, overleden op 30-11-1943 te Harmelen, zoon van Gerrit van der NEUT en Neeltje van den BROEK.
2.  Pieter, geboren op 27-11-1882 te Vleuten (zie XVg).
3.  Pietertje, geboren 1885, overleden op 01-07-1953 te Harmelen.
Uit het tweede huwelijk:
4.  Neeltje Maria, geboren op 31-12-1887 te Vleuten, overleden op 06-12-1888 te Vleuten, 341 dagen oud.
5.  Neeltje Maria, geboren op 22-08-1889 te Vleuten.
6.  N.N. Geboren op 01-11-1891 te Vleuten, overleden op 01-11-1891 te Vleuten, 0 dagen oud.
7.  Cornelis Jan, geboren op 08-12-1894 te Vleuten.

XIVj Izaäk BAELDE, bouwman te Bodegraven en Zeist (1911), geboren op 07-07-1860 te Vleuten, overleden op 18-01-1913 te Utrecht op 52-jarige leeftijd, zoon van Pieter BAELDE (zie XIIIe) en Pietertje HOOGENDOORN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-03-1886 te Waarder met Marrigje KOK, 27 jaar oud, geboren op 06-01-1859 te Waarder, overleden op 29-10-1934 te Veenendaal op 75-jarige leeftijd, dochter van Kornelis Willemsz KOK en Neeltje HOOGENDOORN.
Uit dit huwelijk:
1.  Pietje, geboren op 23-02-1887 te Bodegraven.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 22-05-1924 te Utrecht met Cornelis VERDOUW, geboren 1893 te Waarder, zoon van Pieter VERDOUW en Jacomijntje KOK.

XIVk Risje BAELDE, geboren op 20-12-1864 te Bodegraven, overleden op 09-02-1942 te Bodegraven op 77-jarige leeftijd, begraven te Bodegraven, dochter van Willem BAELDE (zie XIIIg) en Neeltje van DAM.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-09-1887 te Bodegraven met Cornelis BRUNT, 27 jaar oud, bouwman, geboren op 07-02-1860 te Bodegraven, overleden op 17-01-1945 te Bodegraven op 84-jarige leeftijd, begraven te Bodegraven, zoon van Willem Pancras BRUNT en Annigje BOER.
Uit dit huwelijk:
1.  Neeltje, geboren op 12-11-1888 te Bodegraven.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-10-1911 te Bodegraven met Jan Cornelis PLOMP, geboren 1889 te Zuilen.
2.  Annigje, geboren op 12-11-1889 te Bodegraven, overleden op 19-09-1956 te Woerden op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-06-1917 te Bodegraven met Dirk WESSELING, geboren 1994 te Harmelen.
3.  Trijntje, geboren op 03-11-1890 te Bodegraven, overleden op 05-10-1893 te Bodegraven op 2-jarige leeftijd.
4.  Willem Pancras, geboren op 05-10-1891 te Bodegraven (zie XVh).
5.  Cornelis Willem, geboren op 05-01-1893 te Bodegraven, overleden op 28-08-1893 te Bodegraven, 235 dagen oud.
6.  Trijntje, geboren op 28-08-1894 te Bodegraven.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-06-1919 te Bodegraven met Johannes JONGENEEL, geboren 1893 te Bodegraven.

XIVl Celia BAELDE, geboren op 06-05-1866 te Lange Ruige Weide, overleden op 02-11-1921 te Bodegraven op 55-jarige leeftijd, dochter van Willem BAELDE (zie XIIIg) en Neeltje van DAM.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-09-1889 te Bodegraven met Nicolaas VROEGE, 30 jaar oud, bouwman en veehouder, geboren op 11-09-1859 te Waarder, overleden op 18-07-1923 te Bodegraven op 63-jarige leeftijd, zoon van Cornelis VROEGE en Machteldje HAGOORT.
Uit dit huwelijk:
1.  Neeltje, geboren op 08-09-1890 te Bodegraven.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-11-1918 te Bodegraven met Evert NIEKERK, geboren 1875 te Zuilen.
2.  Magteltje, geboren op 02-10-1891 te Bodegraven.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 22-08-1929 te Bodegraven met Teunis VERRIPS, geboren 1898 te Groot-Ammers.
3.  Willem Cornelis, geboren op 03-01-1893 te Bodegraven.
4.  Marrigje, geboren op 06-02-1894 te Bodegraven.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-07-1920 te Bodegraven met Cornelis Gerrit VOORSLUIJS, geboren 1894 te Bergambacht.
5.  Maria, geboren op 05-03-1895 te Bodegraven, overleden op 01-02-1939 te Bodegraven op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd met Johannes Jacob KOOLE.
6.  Cornelia, geboren op 26-03-1896 te Bodegraven, overleden op 22-01-1897 te Bodegraven, 302 dagen oud.

XIVm Isaäc BAELDE, veehouder te Bodegraven, geboren op 21-12-1867 te Lange Ruige Weide, overleden op 19-11-1945 te Bodegraven op 77-jarige leeftijd, zoon van Willem BAELDE (zie XIIIg) en Neeltje van DAM.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-02-1893 te Rietveld met Cornelia VROEGE, 24 jaar oud, geboren op 15-07-1868 te Rietveld, overleden op 29-11-1935 te Bodegraven op 67-jarige leeftijd, dochter van Cornelis VROEGE en Machteldje HAGOORT.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem, geboren op 15-06-1893 te Bodegraven (zie XVi).
2.  Cornelis, geboren op 09-05-1894 te Bodegraven (zie XVj).
3.  Neeltje, geboren op 14-06-1895 te Bodegraven (zie XVk).
4.  Machteltje, geboren op 21-11-1896 te Bodegraven (zie XVl).
5.  N.N. Geboren op 30-12-1897 te Bodegraven, overleden op 30-12-1897, 0 dagen oud.
6.  Izaak, geboren op 01-07-1899 te Bodegraven.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-10-1926 te Reeuwijk met Mijntje Maria van EIJK, geboren 1899 te Moordrecht, dochter van Leendert van EIJK en Marijtje van ROON.
7.  Cornelia, geboren op 28-03-1902 te Bodegraven.
Gehuwd met Willem VERDUIJN, geboren 1902 te Kamerik, overleden op 11-12-1945 te Kamerik, zoon van Jan VERDUIJN en Cornelia SPIJKER.
8.  Johannes, geboren op 27-07-1903 te Bodegraven (zie XVm).
9.  Nicolaas, geboren op 09-08-1905 te Bodegraven.
10.  Pieter, geboren op 04-11-1906 te Bodegraven (zie XVn).
11.  Maria, geboren op 01-08-1911 te Bodegraven, overleden op 16-02-2004 op 92-jarige leeftijd, begraven te Polsbroek.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 28-04-1948 te Bodegraven met Krijn KOK, 37 jaar oud, geboren op 12-12-1910 te Polsbroek, overleden op 10-07-1976 op 65-jarige leeftijd.

XIVn Ingje BAELDE, geboren op 13-11-1869 te Bodegraven, overleden op 14-12-1943 te Bodegraven op 74-jarige leeftijd, dochter van Willem BAELDE (zie XIIIg) en Neeltje van DAM.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-04-1895 te Bodegraven met Leendert VERGUNST, 24 jaar oud, bouwman en veehouder, geboren op 18-03-1871 te Alphen aan den Rijn, overleden op 25-03-1935 te Bodegraven op 64-jarige leeftijd, zoon van Daniël VERGUNST en Aaltje van BRIEMEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Daniël, geboren op 13-02-1896 te Kamerik (zie XVo).
2.  Willem, geboren op 22-09-1897 te Kamerik, overleden op 26-03-1918 te Bodegraven op 20-jarige leeftijd.
3.  Aaltje, geboren op 07-02-1902 te Bodegraven, overleden op 21-12-1923 op 21-jarige leeftijd.

XIVo Johannes BAELDE, winkelier te Bodegraven, geboren op 25-07-1871 te Bodegraven, overleden op 23-01-1929 te Bodegraven op 57-jarige leeftijd, zoon van Willem BAELDE (zie XIIIg) en Neeltje van DAM.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-04-1895 te Bodegraven met Teuntje van OOSTEROM, geboren 1875 te Bodegraven, dochter van Arie Huibert van OOSTEROM en Elisabeth DORRESTEIN.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem, kruidenier, geboren op 09-06-1896 te Bodegraven.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-09-1919 te Bodegraven met Christina Gerdina OSKAM, geboren 1895 te Bodegraven, dochter van Willem Jacobus OSKAM en Martijntje Arieda van DAM.
2.  Arie Huibert, geboren op 11-01-1899 te Bodegraven.
3.  Jacob, kruidenier, geboren op 09-03-1900 te Bodegraven, overleden op 07-04-1964 op 64-jarige leeftijd, begraven te Zeist.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-06-1927 te Bodegraven met Wilhelmina Wijnanda BOS, 29 jaar oud, geboren op 12-01-1898 te Bodegraven, overleden op 07-12-1974 op 76-jarige leeftijd, dochter van Willem BOS en Trijntje van RIJN.
4.  Johannes, geboren op 28-02-1908 te Bodegraven.

XIVp Teuntje BAELDE, geboren op 15-07-1877 te Bodegraven, overleden op 27-11-1933 te Bodegraven op 56-jarige leeftijd, dochter van Willem BAELDE (zie XIIIg) en Neeltje van DAM.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-04-1898 te Kamerik met Jan BURGGRAAF, 25 jaar oud, graanhandelaar, gemeenteraadslid 1923-41, geboren op 23-02-1873 te Kamerik, overleden op 05-07-1944 te Bodegraven op 71-jarige leeftijd. Woont in 1898 kortstondig in Kamerik en vervolgens in de Meye waar de veestapel getroffen wordt door veepest. Koopt op 1 augustus 1906 een woonhuis met schuur en erf aan de Noordzijde van Gijsbert Oskam voor fl 6500. Hier wordt een graanhandel gestart waarbij in 1910 een maalderij wordt gebouwd met een zuiggasmotor van 20 pk. Jan is bestuurslid van het Prot. Chr. Onderwijs in Bodegraven. Zoon van Filippus BURGGRAAF, boer te Maarssenbroek en Kamerik, en Cornelia HOOGENDOORN.
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelia, verpleegster, geboren op 09-04-1899 te Bodegraven, overleden op 09-10-1955 te Bodegraven op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 26-08-1937 te Bodegraven met Pieter VOORDOUW, 57 jaar oud, veehandelaar, geboren op 17-02-1880 te Bodegraven, overleden op 04-02-1957 te Woerden op 76-jarige leeftijd. In 1926 laat Pieter op Noordzijde 23 een woonhuis bouwen voor fl 3384. Zoon van Cornelis Cornelisz VOORDOUW en Wilhelmina KERKHOVEN. {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-04-1906 te Papekop met Merregie HAGOORT, 30 jaar oud, geboren op 29-02-1876 te Papekop, overleden op 23-06-1933 te Bodegraven op 57-jarige leeftijd, dochter van Jacob HAGOORT en Maria LEKKERKERKER.}
2.  Neeltje, wijkverpleegster Woerden, Rietveld en Barwoutswaarder, geboren op 04-04-1900 te Bodegraven, overleden op 10-01-1938 te Bodegraven op 37-jarige leeftijd. Diploma algemene ziekenverzorging in 1925.
3.  Janna Martina, onderwijzeres (akte 1920) Groen van Prinstererschool te de Bilt (1928), geboren op 19-04-1901 te Bodegraven, overleden op 28-02-1958 te De Bilt op 56-jarige leeftijd, begraven te Bodegraven.
4.  Inge, geboren op 06-08-1902 te Bodegraven, overleden op 04-09-1966 te Hilversum op 64-jarige leeftijd, begraven te Bodegraven. Woont vanaf 1951 in Hilversum.
5.  Philippijntje (Ina), geboren op 22-08-1903 te Bodegraven, overleden op 09-02-1971 te Den Dolder op 67-jarige leeftijd, begraven te Bodegraven. Verzorgd in de Willem Arntz Hoeve te Den Dolder.
6.  Willem, geboren op 19-08-1904 te Bodegraven, overleden op 27-08-1905 te Bodegraven op 1-jarige leeftijd.
7.  Willem, geboren op 13-01-1906 te Bodegraven (zie XVp).
8.  Wouterina Adriana (Rie), onderwijzeres (akte 1926) te Oude Wetering, Gouderak en Hilversum (1930-78) Rehoboth-school, geboren op 10-03-1908 te Bodegraven, overleden op 25-08-1996 te Hilversum op 88-jarige leeftijd, begraven op 29-08-1996 te Bodegraven. Ere-medaille in goud van de Nederlandse Leeuw (1970). Ruim 48 jaar werkzaam als onderwijzeres.
9.  Abraham (Bram), geboren op 24-09-1913 te Bodegraven (zie XVq).

XIVq Risje BAELDE, geboren op 22-04-1876 te Bodegraven, overleden op 18-11-1951 te Alphen aan den Rijn op 75-jarige leeftijd, dochter van Hendrik BAELDE (zie XIIIi) en Adriana Petronella KOOMANS.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 11-06-1908 te Alphen aan den Rijn met Willem MUTS, geboren circa 1888 te Alphen aan den Rijn, overleden op 23-08-1942 te Alphen aan den Rijn, zoon van Adrianus MUTS en Kaatje KROEK.
Uit dit huwelijk:
1.  Adrianus, geboren op 11-05-1909 te Alphen.
2.  Hendrik, geboren 1911, overleden op 17-05-1911 te Alphen aan den Rijn.
3.  Hendrik, geboren op 09-11-1913 te Alphen.
4.  Hendrik, geboren op 07-08-1916 te Alphen.

XIVr Albertus Philippus BAELDE, pakhuisknecht, graanhandelaar te Bodegraven, geboren op 09-09-1878 te Vleuten, overleden op 29-11-1954 te Rotterdam op 76-jarige leeftijd, begraven te Bodegraven, zoon van Hendrik BAELDE (zie XIIIi) en Adriana Petronella KOOMANS.
Gehuwd met Kaatje de RUIJTER, geboren op 26-02-1878, overleden op 03-10-1942 op 64-jarige leeftijd, begraven te Bodegraven.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik, geboren op 13-08-1901 te Bodegraven (zie XVr).
2.  Gerrit, geboren op 24-03-1903 te Bodegraven, overleden op 04-06-1905 te Bodegraven op 2-jarige leeftijd.
3.  Andries, geboren op 02-04-1904 te Bodegraven, overleden op 11-07-1905 te Bodegraven op 1-jarige leeftijd.
4.  Adriana Petronella, geboren op 02-05-1905 te Bodegraven (zie XVs).
5.  Gerrit Andries, geboren op 20-05-1907 te Bodegraven, vertrokken op 13-11-1936 naar Amsterdam.
6.  Andries, geboren op 12-01-1909 te Bodegraven, overleden op 31-08-1961 op 52-jarige leeftijd, begraven te Bodegraven.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31-10-1935 te Zwammerdam met Jannetje van LEEUWEN, 26 jaar oud, geboren op 13-07-1909 te Bodegraven, overleden op 28-06-1986 op 76-jarige leeftijd, begraven te Bodegraven.
7.  Margrietha Elisabeth, geboren op 25-03-1910 te Bodegraven.
8.  Risje, geboren op 11-06-1911 te Zwammerdam, vertrok op 29-12-1936 naar Waddinxveen.
9.  Aaltje, geboren op 30-06-1912 te Zwammerdam (zie XVt).
10.  Pieter, geboren op 25-11-1913 te Zwammerdam, vertrok op 24-5-1944 naar Woerden.
11.  Cornelis, geboren op 09-06-1915 te Zwammerdam.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 01-10-1952 te Gouda met Johanna Maria BLOK, 30 jaar oud, geboren op 20-05-1922 te Kamerik.
12.  Izaäk, geboren op 31-10-1916 te Bodegraven, vertrok op 12 mei 1942 naar Woerden.
13.  Willem, geboren op 23-02-1923, overleden op 26-09-1947 op 24-jarige leeftijd, begraven te Bodegraven.

XIVs Isaäc BAELDE, pakhuisknecht te Bodegraven, geboren op 15-10-1880 te Vleuten, overleden op 16-10-1945 te Bodegraven op 65-jarige leeftijd, zoon van Hendrik BAELDE (zie XIIIi) en Adriana Petronella KOOMANS.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 22-08-1913 te Bodegraven met Magdalena KAPTEIJN, geboren 1880 te Ter Aar, overleden op 04-12-1944 te Bodegraven, dochter van Willem KAPTEIJN en Margie RODENBURG.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter Cornelis, geboren 1921, overleden op 29-11-1921 te Bodegraven.

XIVt Willem BAELDE, geboren op 28-01-1888 te Bodegraven, overleden op 29-03-1927 te Oudenrijn op 39-jarige leeftijd, zoon van Hendrik BAELDE (zie XIIIi) en Adriana Petronella KOOMANS.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 27-01-1921 te Houten met Adriana SPELT, geboren circa 1897 te Houten, dochter van Pieter SPELT en Gerrigje LEKKERKERKER.
Uit dit huwelijk:
1.  Geerlof Hendrik, geboren 03-1923 te Oudenrijn, overleden op 11-04-1923 te Oudenrijn.

XIVu Gerardus Petrus BAELDE, veehouder, geboren op 18-09-1868 te Kamerik, overleden op 09-12-1935 te Kamerik op 67-jarige leeftijd, zoon van Zegerom BAELDE (zie XIIIo) en Adriana BOUTHOORN.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 06-08-1890 te Kamerik met Margje Adriana van VLIET, 21 jaar oud, geboren op 28-06-1869 te Hekendorp, overleden op 03-04-1925 te Kamerik op 55-jarige leeftijd, dochter van Gijsbert van VLIET en Gijsje OSKAM.
Gehuwd (2) op 64-jarige leeftijd op 29-09-1932 te Utrecht met Hermina Cornelia MEIJER, geboren circa 1898 te Veenendaal, overleden op 02-06-1935 te Utrecht, dochter van Dirk Jan MEIJER en Hendriesje NIJEBOER.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Zegerom Gijsbert, geboren op 30-09-1890 te Kamerik.
Gehuwd met Charlotte MEILICKE, vertoefde in 1925 in Berlijn.
2.  Gijsbertha Adriana, geboren op 24-01-1893 te Kamerik, overleden op 13-02-1893 te Kamerik, 20 dagen oud.
3.  Adriana Gijsberta, geboren op 19-04-1894 te Kamerik.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-07-1919 te Kamerik met Albert WINTER, geboren circa 1889 te Hoogezand, zoon van Sijpko WINTER en Leentje LEEWERING.
4.  Gijsbertus Zegerom, geboren op 11-02-1895 te Kamerik, overleden op 19-03-1895 te Kamerik, 36 dagen oud.
5.  Gijsbertus Zegerom, geboren op 15-05-1896 te Kamerik, overleden op 09-08-1896 te Kamerik, 86 dagen oud.
6.  Gijsberta Adriana, geboren op 23-10-1898 te Kamerik, overleden op 05-12-1898 te Kamerik, 43 dagen oud.
7.  Gijsbertus Zegerom, geboren op 06-03-1900 te Kamerik, overleden op 29-11-1900 te Kamerik, 268 dagen oud.
8.  Gijzina Laura Adriana, geboren op 16-08-1901 te Kamerik.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-08-1929 te Kamerik met Teunis van VLIET, geboren 1894 te Alphen aan den Rijn, zoon van Nicolaas van VLIET en Jannigje van VLIET.
9.  Gijsbertus Zegerom, geboren op 25-09-1902 te Kamerik, overleden op 23-12-1902 te Kamerik, 89 dagen oud.

XIVv Lourens BAELDE, geboren op 25-07-1872 te Kamerik, overleden op 30-06-1950 te Woerden op 77-jarige leeftijd, zoon van Zegerom BAELDE (zie XIIIo) en Adriana BOUTHOORN.
Gehuwd met Prijna Johanna Clasina van DAM, geboren op 19-10-1880 te Aarlanderveen, overleden op 17-11-1962 op 82-jarige leeftijd, dochter van Gerardus van DAM en Beatrix de BRUIJN.
Uit dit huwelijk:
1.  Beatrix Adriana, geboren op 11-12-1905 te Woerden.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-09-1933 te Woerden met Henri Paul KRÜSEMANN, 28 jaar oud, fabrikant van gewapend asbestcement, geboren op 19-01-1905 te Arnhem.
2.  Adriana Beatrix Willemijntje, geboren op 26-10-1909 te Woerden (zie XVu).

XVa Isaak BAELDE, geboren op 18-10-1881 te Bodegraven, overleden op 14-12-1928 te Gorinchem op 47-jarige leeftijd, begraven te Gorinchem, zoon van Isaäc BAELDE (zie XIVe) en Jannigje VERWOERD.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-12-1904 te Gorinchem met Anna Johanna Alida GOES, geboren 1881 te Arkel, overleden op 24-09-1970, begraven te Gorinchem, dochter van Hermanus GOES en Neeltje BOOTE.
Uit dit huwelijk:
1.  N.N. Geboren op 06-11-1918 te Gorinchem, overleden op 06-11-1918 te Gorinchem, 0 dagen oud.
2.  N.N. Geboren op 05-10-1921 te Gorinchem, overleden op 05-10-1921 te Gorinchem, 0 dagen oud.

XVb Nicolaas BAELDE, veehouder, geboren op 13-11-1882 te Bodegraven, overleden op 05-11-1957 te Nijmegen op 74-jarige leeftijd, begraven op 08-11-1957 te Nijmegen, zoon van Isaäc BAELDE (zie XIVe) en Jannigje VERWOERD.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-03-1909 te Hoornaar met Grietje de BRUIJN, 22 jaar oud, geboren op 26-08-1886 te Hoornaar, overleden op 23-03-1969 te Nijmegen op 82-jarige leeftijd, dochter van Fredrik de BRUIJN en Lijsje SLOB.
Uit dit huwelijk:
1.  Lijsje Jannigje, geboren op 19-11-1909 te Wychen, overleden op 17-11-1991 te Nijmegen op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 22-05-1947 te Wychen met Hendrikus Johannes JANSSEN, 42 jaar oud, fruitteler, geboren op 12-09-1904 te Huissen, overleden op 03-09-1974 te Angeren op 69-jarige leeftijd.
2.  Jannigje Lijsje, geboren op 23-09-1911 te Wychen, overleden op 09-08-2000 te Culemborg op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 13-05-1933 te Nijmegen met Claas Herman van VIERSSEN, 36 jaar oud, techn ambtenaar, geboren op 29-05-1896 te Den Haag, overleden op 18-04-1964 te Nijmegen op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op 17-08-1969 te Nijmegen met Gerrit Jan STAP.
3.  Frederika Cornelia, geboren op 17-05-1914 te Wychen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-04-1941 te Nijmegen met Adrianus van DORSSEN, 35 jaar oud, fabrikant van landbouwwerktuigen, geboren op 23-11-1905 te Dordrecht.
4.  Johanna Wilhelmina, geboren op 25-02-1916 te Wychen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18-03-1947 te Manchester met Thomas BELL, adres: Chadderton Lancs.
5.  Anna Maria, geboren op 15-09-1917 te Wychen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-08-1940 te Nijmegen met Willem van DOLDER, 27 jaar oud, boekhandelaar, geboren op 11-03-1913 te Nijmegen.
6.  Maria Anna (Mieke), geboren op 15-04-1920 te Wychen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-05-1945 te Nijmegen met Anton FOURNIER, 28 jaar oud, bedrijfsleider, geboren op 02-04-1917 te Amsterdam.
7.  Golwerdina Derkje, geboren op 09-08-1922 te Wychen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-01-1946 te Nijmegen met Cecil John MARSHALL, 27 jaar oud, landbouwer, olieboorder, geboren op 03-01-1919 te Castor Alta (CAN), woont te Red Deer (Alta).

XVc Willem BAELDE, geboren op 15-07-1893 te Werkendam, overleden 09-1954 te Werkendam, zoon van Isaäc BAELDE (zie XIVe) en Jannigje VERWOERD.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-04-1920 te Woudrichem met Cornelia Elisabeth Johanna SCHRIEK, geboren circa 1889 te Woudrichem, dochter van Hendrik SCHRIEK en Elizabeth van STIGT.
Uit dit huwelijk:
1.  Isaäc Jan, geboren op 01-02-1921 te Werkendam (zie XVIa).
2.  Hendrik Cornelis, geboren op 22-07-1922 te Werkendam (zie XVIb).
3.  Cornelis Hendrik, geboren op 02-12-1932 te Werkendam.
4.  Jannigje Maria, geboren op 24-10-1934 te Werkendam.
5.  Jan, geboren te Werkendam (zie XVIc).
6.  Elisabeth Cornelia Johanna, geboren te Werkendam.
Gehuwd met Jacob van BALLEGOOIJEN.
7.  Willem, woont in Ontaria Canada.

XVd Risje BAELDE, geboren op 19-09-1894 te Bodegraven, overleden op 28-09-1974 te Gorinchem op 80-jarige leeftijd, begraven op 01-10-1974 te Gorinchem, dochter van Isaäc BAELDE (zie XIVe) en Jannigje VERWOERD.
Gehuwd met Arie TIMMER, leraar, geboren op 09-02-1892, overleden op 28-12-1989 op 97-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Brik Arie, geboren op 14-06-1924, overleden op 26-10-1944 op 20-jarige leeftijd.

XVe Pieter BAELDE, landbouwer, geboren op 18-01-1896 te Werkendam, zoon van Isaäc BAELDE (zie XIVe) en Jannigje VERWOERD.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-05-1921 te Leerbroek met Florida Margaretha BUIJSERD, 26 jaar oud, geboren op 21-03-1895 te Leerbroek, dochter van Meyer BUIJSERD en Janny HEYKOOP.
Uit dit huwelijk:
1.  Isaäc Jan, geboren op 03-06-1922 te Gorinchem (zie XVId).
2.  Meijer, geboren op 02-04-1923 te Gorinchem (zie XVIe).
3.  Jannigje, geboren op 12-03-1924 te Gorinchem, overleden op 07-10-2003 op 79-jarige leeftijd, begraven te Hoornaar.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 01-04-1943 te Gorinchem met Arie Jan JONGKIND, 19 jaar oud, geboren op 28-04-1923, overleden op 11-04-1999 op 75-jarige leeftijd.
4.  Jan, geboren op 21-12-1926 te Gorinchem (zie XVIf).
5.  Frans, geboren op 01-01-1928 te Gorinchem (zie XVIg).
6.  Wouter, geboren op 19-04-1932 te Gorinchem (zie XVIh).

XVf Wouter BAELDE, geboren op 23-09-1899 te Werkendam, overleden op 26-01-1980 op 80-jarige leeftijd, begraven te Giessen-Oudekerk, zoon van Isaäc BAELDE (zie XIVe) en Jannigje VERWOERD.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-03-1928 te Giessendam met Teuntje van HARTEN, 21 jaar oud, geboren op 25-07-1906, overleden op 04-03-1988 op 81-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van HARTEN en Hendrika van den HEUVEL.
Uit dit huwelijk:
1.  Nicolaas Pieter, geboren 1948, overleden op 19-01-1948 te Giessendam.
2.  Isaäc, geboren te Heukelum.
3.  Hendrika.
Gehuwd met H.A. BONS.
4.  Jannigje.
Gehuwd met J. aan de WIEL.
5.  Cornelia.
Gehuwd met J.W. BONGER.
6.  Maria.
Gehuwd met F. van der WAL.
7.  Teuntje Woutrina.
Gehuwd op 22-11-1963 met Dirk BOUTER.
8.  Annie.
9.  Risje.
10.  Wouter.
11.  Jan.

XVg Pieter BAELDE, geboren op 27-11-1882 te Vleuten, overleden op 18-04-1951 te Zeist op 68-jarige leeftijd, zoon van Hendrik BAELDE (zie XIVi) en Maria van der GRAAF.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-10-1907 te Barwoutswaarder met Leentje RIJLAARSDAM, geboren circa 1886 te Nieuwveen, overleden op 25-09-1949 te Harmelen, dochter van Pleun RIJLAARSDAM en Ariaantje van ELTEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Aaltje, geboren 1909, overleden op 21-11-1919 te Utrecht.

XVh Willem Pancras BRUNT, veehouder te Bodegraven, geboren op 05-10-1891 te Bodegraven, overleden op 08-04-1945 op 53-jarige leeftijd, begraven te Bodegraven, zoon van Cornelis BRUNT, bouwman, en Risje BAELDE (zie XIVk).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-10-1915 te Zegveld met Aafje VROEGE, 23 jaar oud, geboren op 27-10-1891, overleden op 05-01-1979 op 87-jarige leeftijd, dochter van Hendrik VROEGE en Neeltje van DOORN.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik, geboren op 29-08-1917, overleden op 07-09-1928 op 11-jarige leeftijd, begraven te Bodegraven.

XVi Willem BAELDE, veehouder en tuinder te Boskoop, geboren op 15-06-1893 te Bodegraven, overleden op 24-01-1986 te Boskoop op 92-jarige leeftijd, zoon van Isaäc BAELDE (zie XIVm) en Cornelia VROEGE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-02-1919 te Bodegraven met Maria Clasina KOSTER, geboren 1892 te Oegstgeest, dochter van Arie KOSTER en Maria Clasina HOOGENDOORN.
Uit dit huwelijk:
1.  Izaäk, geboren op 05-05-1919 te Boskoop.
2.  Arie, geboren op 08-12-1924 te Boskoop (zie XVIi).

XVj Cornelis BAELDE, veehouder te Alphen, geboren op 09-05-1894 te Bodegraven, overleden op 09-12-1963 op 69-jarige leeftijd, zoon van Isaäc BAELDE (zie XIVm) en Cornelia VROEGE.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-04-1925 te Alphen aan den Rijn met Anna Jacoba RIJLAARSDAM, 26 jaar oud, geboren op 13-01-1899 te Zwammerdam, overleden op 24-11-1965 op 66-jarige leeftijd, dochter van Wouter RIJLAARSDAM en Meinsje van der VIS.
Uit dit huwelijk:
1.  Izaäk, geboren op 03-05-1926 te Oegstgeest.
2.  Meinsje, geboren op 29-01-1931 te Alphen aan den Rijn.
3.  Cornelia, geboren 1939, overleden op 22-05-1942 te Alphen aan den Rijn.

XVk Neeltje BAELDE, geboren op 14-06-1895 te Bodegraven, overleden op 19-10-1969 op 74-jarige leeftijd, begraven te Bodegraven, dochter van Isaäc BAELDE (zie XIVm) en Cornelia VROEGE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-02-1920 te Bodegraven met Dirk van DONK, 35 jaar oud, veehouder te Bodegraven, geboren op 16-07-1884 te Bodegraven, overleden op 03-05-1961 te ´s-Gravenmoer op 76-jarige leeftijd, begraven te Bodegraven, zoon van Gerrit van DONK en Jannigje BOTH.
Uit dit huwelijk:
1.  N.N. Geboren op 06-04-1935 te Bodegraven, overleden op 06-04-1935, 0 dagen oud.

XVl Machteltje BAELDE, geboren op 21-11-1896 te Bodegraven, overleden op 22-04-1973 op 76-jarige leeftijd, begraven te Bodegraven, dochter van Isaäc BAELDE (zie XIVm) en Cornelia VROEGE.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 24-05-1928 te Bodegraven met Daniël VERGUNST, 32 jaar oud (zie XVo).
Uit dit huwelijk:
1.  Inge.
2.  Corry.

XVm Johannes BAELDE, geboren op 27-07-1903 te Bodegraven, overleden op 02-08-1982 op 79-jarige leeftijd, begraven te Bodegraven, zoon van Isaäc BAELDE (zie XIVm) en Cornelia VROEGE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-03-1929 te Snelrewaard met Marrigje LEKKERKERKER, 21 jaar oud, geboren op 09-11-1907 te Snelrewaard, overleden op 10-11-2003 op 96-jarige leeftijd, begraven te Bodegraven, dochter van Adrianus LEKKERKERKER en Jacomijntje SMIT.
Uit dit huwelijk:
1.  Izaak (zie XVIj).

XVn Pieter BAELDE, geboren op 04-11-1906 te Bodegraven, zoon van Isaäc BAELDE (zie XIVm) en Cornelia VROEGE.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-04-1936 te Nieuwkoop met Marrigje Cornelia VERBURG, 30 jaar oud, geboren op 06-02-1906 te Nieuwkoop.
Uit dit huwelijk:
1.  Neeltje, geboren 1943, overleden op 09-12-1943 te Bodegraven.
2.  Neeltje, geboren 1945, overleden op 28-01-1945 te Gouda.

XVo Daniël VERGUNST, geboren op 13-02-1896 te Kamerik, overleden op 10-04-1977 op 81-jarige leeftijd, begraven te Bodegraven, zoon van Leendert VERGUNST, bouwman en veehouder, en Ingje BAELDE (zie XIVn).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 24-05-1928 te Bodegraven met Machteltje BAELDE, 31 jaar oud (zie XVl).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder XVl).

XVp Willem BURGGRAAF, graanhandelaar, geboren op 13-01-1906 te Bodegraven, overleden op 08-01-1967 te Gouda op 60-jarige leeftijd, begraven te Bodegraven. Willem vormt in 1952 met zijn broer Bram de Fa. J. Burggraaf. De graanhandel blijft tot 1966 bestaan en wordt dan verkocht. Woonhuis en maalderij worden in 1982 gesloopt en vervangen door 2 bungalows. Zoon van Jan BURGGRAAF, graanhandelaar, gemeenteraadslid 1923-41, en Teuntje BAELDE (zie XIVp).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 09-11-1944 te Bodegraven met Adriana van der STOEL, 38 jaar oud, geboren op 19-07-1906 te Wassenaar, overleden op 21-06-1989 te Gouda op 82-jarige leeftijd, begraven te Bodegraven, dochter van Gerrit Jacobus van der STOEL en Heiltje NELL.
Uit dit huwelijk:
1.  Tine Heiltje, geboren op 17-04-1948 te Gouda (zie XVIk).
2.  Gerrit Jacobus Jan, geboren op 29-03-1950 te Gouda (zie XVIl).

XVq Abraham (Bram) BURGGRAAF, bureauhouder en graanhandelaar, geboren op 24-09-1913 te Bodegraven, overleden op 19-07-1980 te Mosjøen (Noorwegen) op 66-jarige leeftijd, begraven te Bodegraven. Ere-medaille in goud van de Nederlandse Leeuw. Zoon van Jan BURGGRAAF, graanhandelaar, gemeenteraadslid 1923-41, en Teuntje BAELDE (zie XIVp).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 26-04-1951 te Bodegraven met Teuntje Petronella Maria (Til) DOMBURG, 26 jaar oud, kleuterleidster, kindercreche, geboren op 05-07-1924 te Bodegraven, dochter van Nicolaas DOMBURG, koopman in vee, exportslager, grossier in vlees, en Steventje van MAANEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan, geboren op 30-07-1953 te Bodegraven (zie XVIm).
2.  Inge, geboren op 28-05-1955 te Bodegraven (zie XVIn).
3.  Wouter Nicolaas Andries, geboren op 30-12-1958 te Bodegraven (zie XVIo).

XVr Hendrik BAELDE, pakhuisknecht en rijwielhersteller, geboren op 13-08-1901 te Bodegraven, zoon van Albertus Philippus BAELDE (zie XIVr) en Kaatje de RUIJTER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-08-1924 te Bodegraven met Anna Maria BOUWENS, geboren 1904 te Woerden, dochter van Adriaan BOUWENS en Maria LEMMERS.
Uit dit huwelijk:
1.  Albertus Philippus Adriaan, geboren op 10-02-1925 te Bodegraven.
2.  Adriaan Hendrik, geboren op 17-11-1927 te Bodegraven.
3.  Kaatje Maria, geboren op 29-02-1932 te Bodegraven.

XVs Adriana Petronella BAELDE, geboren op 02-05-1905 te Bodegraven, overleden op 16-07-1994 op 89-jarige leeftijd, begraven te Bodegraven, dochter van Albertus Philippus BAELDE (zie XIVr) en Kaatje de RUIJTER.
Gehuwd met Pieter WEISSENBACH, geboren op 21-12-1904 te Makkum, overleden op 07-12-1969 op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Irene Adriana, geboren op 20-11-1940 te Zwammerdam, overleden op 22-03-1945 te Zwammerdam op 4-jarige leeftijd.

XVt Aaltje BAELDE, geboren op 30-06-1912 te Zwammerdam, dochter van Albertus Philippus BAELDE (zie XIVr) en Kaatje de RUIJTER.
Kind:
1.  Bertus BAELDE.

XVu Adriana Beatrix Willemijntje BAELDE, geboren op 26-10-1909 te Woerden, overleden op 23-09-1998 te Alphen aan den Rijn op 88-jarige leeftijd, begraven te Zwammerdam, dochter van Lourens BAELDE (zie XIVv) en Prijna Johanna Clasina van DAM.
Gehuwd met Aart SCHREUDER, arts, geboren op 19-08-1906 te Zwammerdam, overleden op 04-07-1961 te Apeldoorn op 54-jarige leeftijd, begraven te Zwammerdam.
Uit dit huwelijk:
1.  N.N. Geboren op 05-03-1938 te Zwammerdam, overleden op 05-03-1938 te Zwammerdam, 0 dagen oud.

XVIa Isaäc Jan BAELDE, landbouwer, geboren op 01-02-1921 te Werkendam, overleden op 03-10-2011 op 90-jarige leeftijd, zoon van Willem BAELDE (zie XVc) en Cornelia Elisabeth Johanna SCHRIEK.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-06-1949 te Heinenoord met Elisabeth ELSHOUT, 28 jaar oud, geboren op 14-06-1921 te Heinenoord.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem Cornelis, geboren op 22-01-1951.
2.  Jacob Pieter, geboren op 18-09-1956.

XVIb Hendrik Cornelis BAELDE, geboren op 22-07-1922 te Werkendam, overleden op 12-07-2007 op 84-jarige leeftijd, begraven te Werkendam, zoon van Willem BAELDE (zie XVc) en Cornelia Elisabeth Johanna SCHRIEK.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 13-07-1955 te Werkendam met Elizabeth Dientje GROENEVELDT, geboren te Werkendam.
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelia Johanna Elizabeth.
2.  Geertruida Maria.
3.  Wilhelmina Hendrika Cornelia.

XVIc Jan BAELDE, geboren te Werkendam, zoon van Willem BAELDE (zie XVc) en Cornelia Elisabeth Johanna SCHRIEK.
Gehuwd met Anna van STEEG.
Uit dit huwelijk:
1.  Avrida.
2.  Betty.

XVId Isaäc Jan BAELDE, boerenbedrijf te Aylmer Ontario Canada, geboren op 03-06-1922 te Gorinchem, zoon van Pieter BAELDE (zie XVe) en Florida Margaretha BUIJSERD.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-01-1951 te Gorinchem met Maria van ANDEL.
Uit dit huwelijk:
1.  Peter, geboren op 24-12-1951 te Aylmer.
2.  Mary, geboren op 12-12-1952 te Aylmer.
3.  Martin Isaäc, geboren op 25-04-1958 te Aylmer.

XVIe Meijer BAELDE, boerenbedrijf te Morrisburg Ontario Canada, geboren op 02-04-1923 te Gorinchem, zoon van Pieter BAELDE (zie XVe) en Florida Margaretha BUIJSERD.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-03-1949 te Lexmond met Aafje van GENDEREN.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter, geboren op 04-10-1953 te Morrisburg.
2.  Cora, geboren op 19-07-1957 te Morrisburg.
3.  Gerald, geboren op 11-02-1961 te Morrisburg.

XVIf Jan BAELDE, geboren op 21-12-1926 te Gorinchem, overleden op 19-10-2001 op 74-jarige leeftijd, begraven te Schelluinen, zoon van Pieter BAELDE (zie XVe) en Florida Margaretha BUIJSERD.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-12-1953 te Hoogblokland met Adriana Jenneke SLOB.
Uit dit huwelijk:
1.  Jennigje Woutrina, geboren op 12-06-1954 te Gorinchem.
2.  Florida Margaretha, geboren op 21-11-1959 te Gorinchem.

XVIg Frans BAELDE, geboren op 01-01-1928 te Gorinchem, overleden op 16-11-2010 te Gorinchem op 82-jarige leeftijd, zoon van Pieter BAELDE (zie XVe) en Florida Margaretha BUIJSERD.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-02-1950 te Peursum met Cornelia Maaike van HOLTEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter (Piet), geboren op 01-07-1950 te Peursum (zie XVIIa).
2.  Annigje Jacoba (Ankie), geboren op 01-02-1955 te Gorinchem (zie XVIIb).

XVIh Wouter BAELDE, landmeter, geboren op 19-04-1932 te Gorinchem, zoon van Pieter BAELDE (zie XVe) en Florida Margaretha BUIJSERD.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-11-1953 te Cornwall (Ontario) met Geertje STEENBERGEN, 21 jaar oud, geboren op 26-12-1931 te Harderwijk.
Uit dit huwelijk:
1.  Margaret, geboren op 29-09-1955 te Cornwall.
2.  Ronald Walter, geboren op 27-02-1959 te Cornwall (zie XVIIc).
3.  Brenda Lynn, geboren op 26-07-1962 te Cornwall.
4.  Nancy Elaine, geboren op 17-09-1965 te Cornwall.

XVIi Arie BAELDE, geboren op 08-12-1924 te Boskoop, zoon van Willem BAELDE (zie XVi) en Maria Clasina KOSTER.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 29-12-1955 te Boskoop met Niesje van GELDER, overleden op 11-02-1993 te Nijmegen.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem.

XVIj Izaak BAELDE, zoon van Johannes BAELDE (zie XVm) en Marrigje LEKKERKERKER.
Gehuwd met Adrie van DIJK.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan.

XVIk Tine Heiltje BURGGRAAF, wijkverpleegkundige, geboren op 17-04-1948 te Gouda, dochter van Willem BURGGRAAF (zie XVp) en Adriana van der STOEL.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 20-10-1988 te Rhenen met Gerard WESTSTEIJN, 44 jaar oud, tuinder, geboren op 08-12-1943 te Haarlemmermeer.
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes Willem David (Jan-Willem), geboren op 22-01-1992 te Amsterdam.
2.  Janny Adriana Nicoline Sara (Diana), geboren op 03-11-1993 te Amsterdam.

XVIl Gerrit Jacobus Jan BURGGRAAF, onderwijzer, geboren op 29-03-1950 te Gouda, zoon van Willem BURGGRAAF (zie XVp) en Adriana van der STOEL.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-04-1977 te Brummen met Ria HASSELBACH, 23 jaar oud, geboren op 25-09-1953, dochter van Henri Joseph HASSELBACH en Maria Adelia BURGERS.
Uit dit huwelijk:
1.  Ruth, geboren op 17-10-1977.
2.  Suzan, geboren op 15-10-1980.

XVIm Jan BURGGRAAF, vliegtuigbouwkundig ingenieur, bedrijfskundige, geboren op 30-07-1953 te Bodegraven, zoon van Abraham (Bram) BURGGRAAF (zie XVq) en Teuntje Petronella Maria (Til) DOMBURG, kleuterleidster, kindercreche.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-12-1979 te Ermelo met Johanna Maria (Hanneke) RIJKE, 26 jaar oud, bezigheidstherapeute, geboren op 24-11-1953 te Heusden. Mede-oprichtster in 1993 van Speel-o-theek de Schatkist te Reuver. Dochter van Arij RIJKE, scheepsbouwer, wethouder van Heusden, en Julia POSTMA.
Uit dit huwelijk:
1.  Bram Arij, geboren op 09-01-1985 te Venlo.
2.  Wouter Reinier, geboren op 16-03-1988 te Beesel.
3.  Julia Mathilde, geboren op 24-07-1991 te Beesel.

XVIn Inge BURGGRAAF, fysiotherapeute, geboren op 28-05-1955 te Bodegraven, dochter van Abraham (Bram) BURGGRAAF (zie XVq) en Teuntje Petronella Maria (Til) DOMBURG, kleuterleidster, kindercreche.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-04-1979 te Bodegraven met Franciscus Adrianus (Frank) STUROP, 26 jaar oud, makelaar en assurantieadviseur te Zaandam, geboren op 26-06-1952, zoon van Johannes Cornelis (Jan) STUROP en Petronella Hendrica Elisabeth (Bep) GÖBEL.
Uit dit huwelijk:
1.  Rosalinde Frederique (Roos), geboren op 24-04-1983 te Zaandam (zie XVIId).
2.  Simon Christiaan, geboren op 25-08-1984 te Zaandam.
3.  Caroline Francis, geboren op 27-06-1987 te Krommenie.
4.  Marjolein Louise, geboren op 13-02-1989 te Krommenie.

XVIo Wouter Nicolaas Andries BURGGRAAF, chemisch technoloog, geboren op 30-12-1958 te Bodegraven, zoon van Abraham (Bram) BURGGRAAF (zie XVq) en Teuntje Petronella Maria (Til) DOMBURG, kleuterleidster, kindercreche.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-08-1983 te Gorssel met Annet MEIJER, 23 jaar oud, geboren op 18-07-1960 te Naarden, gedoopt te Huizen, dochter van Daniel (Daan) MEIJER en Aplonia Agnisa DOLMAN.
Uit dit huwelijk:
1.  Joas Bram, geboren op 19-10-1984 te Enschede.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-06-2011 te Loenen (Gld) met Elise TERLUNEN.
2.  Wart, geboren op 03-09-1986 te Dirksland.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 07-09-2008 te Pokhara, Nepal met Sereena.
3.  Lars Daniel, geboren op 06-05-1990 te Spijkenisse.

XVIIa Pieter (Piet) BAELDE, geboren op 01-07-1950 te Peursum, zoon van Frans BAELDE (zie XVIg) en Cornelia Maaike van HOLTEN.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 26-04-1990 te Gorinchem met Aartje (Atie) KLEIJN, 29 jaar oud, geboren op 25-12-1960 te Giessendam.
Uit dit huwelijk:
1.  Frank, geboren op 29-11-1991 te Gorinchem.

XVIIb Annigje Jacoba (Ankie) BAELDE, geboren op 01-02-1955 te Gorinchem, dochter van Frans BAELDE (zie XVIg) en Cornelia Maaike van HOLTEN.
Gehuwd met Henk VOORBURG.
Uit dit huwelijk:
1.  Peter.
2.  Corien.

XVIIc Ronald Walter BAELDE, geboren op 27-02-1959 te Cornwall, zoon van Wouter BAELDE (zie XVIh) en Geertje STEENBERGEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-09-1986 te Cornwall met Louanne Aline GLAUDE, 26 jaar oud, geboren op 02-11-1959 te Saint-Lambert (Québec).
Uit dit huwelijk:
1.  Lisa Theresa, geboren op 28-01-1978 te Cornwall.
2.  Shannon Elaine Le Blanc, geboren op 15-04-1981 te Cornwall.

XVIId Rosalinde Frederique (Roos) STUROP, geboren op 24-04-1983 te Zaandam, dochter van Franciscus Adrianus (Frank) STUROP, makelaar en assurantieadviseur te Zaandam, en Inge BURGGRAAF (zie XVIn).
Samenwonend met Michael GERRITSEN.
Uit deze relatie:
1.  Huub, geboren op 16-08-2013 om 15:34 uur te Krommenie.

Homepage | E-mail